Vår årvisse venn i hele vår kjente historie forsvant: Influensaen er helt borte.

Derimot.no

Influensa rammer mennesker hvert år, men siden 2020 har sykdommen på underlig vis forsvunnet fra jordens overflate.

Av Gerd Reuther (Tyskland)

Influensa er et biologisk våpen som vil forvandle planeten til et fengsel? Hvis noen hadde spådd dette for et år siden, ville du ha sett deg om etter en ny spåmann. Forkjølelses-sykdommer skjer som i hvert år – og noen tror at det er en pandemi? Kjøpbare medier og kjøpte eller utpressede regjeringer har gjort det mulig.

_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
_____________________________________________________________________________

Influensavirus – enten de forskjellige typer influensa, fra gruppen koronavirus eller andre inntrengere – er minst like gamle som menneskeheten. Fra det gamle Hellas har vi de tidligste skriftlige bevisene på slike sykdomssymptomer. Det skjer helst under klimaforandringer om høsten og våren, og dukker opp sterkere med intervaller på flere år eller tiår. Imidlertid snakker man om ”influensa” eller først siden 1700-tallet (2). Det var ikke klart om dårlig innflytelse («influentia») kunne spores tilbake til guder, stjerner, vind eller kulde.

Og det gjelder fremdeles i dag! Du kan bli smittet fra person til person, men bare hvis det er nær kontakt i minst 15 minutter og du på en eller annen måte er mottagelig for det (4).

Uten det riktige miljøet vil ikke virus gjøre oss syke. Vi vil høyst bare teste positivt …

Den nåværende virushysteriet ignorerer fullstendig det faktum at bare noen av de influensalignende sykdommene oppstår gjennom infeksjon fra person til person. Minst like mange begynner uten kontakt med en vektor. Enten det er kalde føtter i lang tid eller en bar hals – sykdommen har mindre å gjøre med et virus enn med vårt svekkede forsvar mot passasjerer, som vi ofte har ombord ubemerket. Så det er helt naturlig at mange «korona»-tilfeller ikke kan spores tilbake til andre smittsomme mennesker. Dette forklarer også hvorfor nedstengninget er ineffektive til å demme opp for smittsomme sykdommer (5). Å gjøre fruktesløs sporing til en hovedbegrunnelse for et enestående angrep på menneskers liv, er et vitnesbyrd om bunnløs uvitenhet eller grenseløs kynisme!

Mer alvorlige influensasykdommer og økte dødsfall skjedde bare når uvettige behandlinger ble utført og/eller i tider med krig og kriser. En serie influensabølger som ble husket i medisinsk historie som ”engelsk svette” på 1500-tallet, fikk oftere ødeleggende proporsjoner bare fordi leger fikk de syke til å svette i hjel og dø av tørst (6). De syke ble snørt inn i fjærsenger og pelsverk, og sengeteppene ble noen ganger tynget ned av andre mennesker. Der hvor de syke ble tatt vare på på vanlig måte, var ikke sykdommen noe spesielt å svette over. Knapt noen døde. Det var lekfolk som Martin Luther som reddet liv ved å løpe fra hus til hus for å frigjøre syke fra teppene og åpne vinduene (7).

I andre influensabølger forårsaket den obligatoriske årelatingen, emetika og avføringsmidler til dødsfall. Det har alltid vært heller av det sjeldne at det var en av de forskjellige virusene som drepte, men snarere leger. Det endret seg ikke da mikroorganismer ble identifisert som patogener etter 1840  og virus ble sett under elektronmikroskopet fra 1930-tallet og fremover. Det var fortsatt ingen fornuftige terapier eller vaksiner. Selv i dag regnes folk som influensadøde når intensivleger driver sitt uvesen med kortison, antatt antivirale stoffer, antibiotika og for tidlig bruk respiratorer (8).

Hvis det i 2020 ikke skulle være flere influensasyke, men kanskje en del flere dødsfall enn vanlig, er det fordi flere syke mennesker ble innlagt på klinikker, utsatt for intensivbehandling og vaksinert. Men ikke engang dette har så langt forårsaket overdødelighet sammenlignet med tidligere år.

For første gang i menneskehetens historie så influensavirus ut til å ha forsvunnet fra spekteret av patogener siden 16. kalender-uke av 2020 og overlot hele feltet til en angivelig ny koronavariant (9).

Forsidebilde: Lukas Medvedevas

Tidligere publisert på derimot.no

144 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 409 ganger.

Post Views: 2 157

Les artikkelen direkte på derimot.no