USA spesial: Med trygghet som argument kan alt ofres

DocTV

DocTV:

Krigen forandrer sikkerhetsstrukturen i Europa. Danskene lot seg skremme til å stemme ja til å skrote forsvarsforbeholdet. Det blir sett på linje med Sverige og Finlands innmelding i Nato. Nå mangler bare at Norge blir fullverdig medlem av EU, så er hele Vest-Europa samlet i to tvillingorganisasjoner: Nato og EU.

Denne utviklingen hilses velkommen over bred front. Det er få kritiske røster å høre. En amerikansk professor spør hvem som bryr seg om suverenitetsavståelse når det gjelder å trygge sikkerheten.

Det sies åpent at nasjonens suverenitet må ofres eller kan ofres bare man gjør det stykkevis og delt.

Nå står borgerne for tur. Nå er det deres friheter som skal ofres i fellesskapets og trygghetens navn.

Da er det ikke stort igjen.