USA er Ingen fredsnasjon I nesten hele sin historie har USA ført minst en krig.

Derimot.no

Vi har hentet denne artikkelen fra det svenske Global Politics. Artikkelen er på svensk, men de fleste forstår det som står der. Vi har måtte foreta noe tekniske justeringer med bilder, men har ikke endret teksten. Artikkelen forteller det våre politikere og store medier ikke tør å nevne. Sammen med de vestlige kolonimaktene har USA vært verdens mest krigerske stater de siste århundrene. Det som er en virkelig kontrast er at våre politikere og medier sier det motsatte og befolkningen, naturligvis som en følge av det de fortelles, også tror dette.

Redaksjonen

Av Global Politics

Denna artikel av Sabir Shah på pakistanska International The News är en nyttig påminnelse. Jag påminner avslutningsvis om artiklar med liknande information. Och påminner om att USA inte bara är ledande som krigsstat utan då det gäller statskupperm i demokratier och i intervention i andra länders val.

_____________________________________________________________

USA har varit i krig i 226 av 243 år sedan USA bildades

USA:s historia av öppna och dolda utländska interventioner går tillbaka till 1811, då landet invaderade Chile, bara ett år efter att detta sydamerikanska land hade blivit självständigt från Spanien.

Undersökningar som utförts av ”Jang Group and Geo Television Network” visar att USA har varit i krig i ungefär 225 av de 243 år som gått sedan dess tillkomst 1776. Medan antalet amerikanska militära ingripanden utomlands var 188 fram till 2017, befanns världens supermakt vara inblandad i 117 ”interventioner i andra länders” mellan 1946 och 2000, vilket motsvarar ungefär en av nio omröstningar som hållits sedan andra världskriget.

Detta innebär att Förenta staterna har varit i krig under mer än 92 procent av tiden sedan dess tillkomst, vilket gör att kritiker anser att härskarna i det land som upptäcktes av Christofer Columbus har varit beroende av användningen av militär makt och berusade av sina framgångar mot svagare nationer som av en eller annan anledning inte kunde försvara sig. Eller med andra ord, Förenta staterna har bara varit i fred i mindre än 20 år.

Ett känt brittiskt mediehus ”Channel 4 News” hade i en av sina rapporter från den 23 november 2017 fört fram en undersökning som utförts av Institute for Politics and Strategy vid Carnegie Mellon University, ett privat forskningsuniversitet med säte i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania. Forskaren hade beräknat den enorma omfattningen av både USA:s och Rysslands valinterventioner.

Tankeväckande uppgifter från forskare i USA.

Medieföretaget hade uppgett följande: ”Enligt hans forskning fanns det 117 ”partipolitiska valinterventioner” mellan 1946 och 2000. Det är ungefär ett av nio konkurrensutsatta val som hållits sedan andra världskriget. Majoriteten av dessa – nästan 70 procent – var fall av amerikansk inblandning. Och dessa är inte alla från kalla krigets tid.

Redaktören: Avser en uppmärksammad studien av statsvetaren Dov Levin i USA som publicerats i Washington Post, av Svenska Dagbladet och på USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val

Tjugoen sådana ingripanden ägde rum mellan 1990 och 2000, varav 18 av USA, och 60 olika oberoende länder har varit måltavlor för sådana ingripanden”. Forskaren som intervjuades av ”Channel News 4” hade hävdat: ”Men nästan två tredjedelar av interventionerna skedde i hemlighet, och väljarna hade ingen aning om att främmande makter aktivt försökte påverka resultaten. Enligt Levins forskning omfattar de länder där hemliga taktiker har använts av USA bl.a. följande: Guatemala, Brasilien, El Salvador, Haiti, Panama, Israel, Libanon, Iran, Grekland, Italien, Malta, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Sri Lanka, Filippinerna, Sydvietnam och Japan.”

Han hade hävdat: ”För Rysslands del omfattar listan över hemliga interventioner följande: Frankrike, Danmark, Italien, Grekland, Västtyskland, Japan, Indien, Pakistan, Bangladesh, Kongo, Venezuela, Chile, Costa Rica och USA.”

Förresten har USA också en lång historia av att manipulera omröstningar, stödja militärkupper, kanalisera medel och sprida politisk propaganda i andra länder. USA har varit inblandat i ett antal utländska interventioner under hela sin historia.

USA var inblandad i 46 militära interventioner under perioden 1948-1991. ”The National Interest”, en amerikansk tvåmånaderstidning för internationella frågor, hade 2017 publicerat en rapport där det stod: ”Förenta staterna deltog i 46 militära interventioner 1948-1991. Från 1992-2017 hade detta antal fyrdubblats till 188. Denna statistik ger upphov till två viktiga gåtor. För det första, varför skulle militära interventioner öka samtidigt som framgången i militära interventioner har minskat? För det andra, varför skulle militära interventioner öka efter det kalla kriget?”.

Tidskriften hade lagt till: ”Med andra ord, om Förenta staterna endast ingriper med väpnat våld när dess vitala intressen står på spel, varför ingriper man då oftare när det finns argumenterat färre vitala intressen på spel? Svaret är att Washington alltför ofta ingriper militärt när det inte borde göra det – och USA:s säkerhet och välstånd har båda lidit av detta.”

Enligt den prestigefyllda ”The Washington Post” hade USA fram till december 2016 försökt ändra andra länders regeringar 72 gånger under det kalla kriget.

Det mycket lästa och citerade amerikanska mediehuset hade skrivit: ”Mellan 1947 och 1989 försökte USA ändra andra länders regeringar 72 gånger. Det är en anmärkningsvärd siffra. Det inkluderar 66 hemliga operationer och sex öppna operationer. Det ursäktar naturligtvis inte Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016. Dessa 72 amerikanska operationer skedde under det kalla kriget – vilket innebär att Sovjetunionen i de flesta fall i hemlighet stödde antiamerikanska krafter.”

Redaktören: Den ingående, stort uppslagna utredningen ”Russiagate” visade INTE att Ryssland var inblandat i det amerikanska presidentvale 2016. Russiagate friade faktiskt Trump och Ryssland och riktade fokus på USA:s olagliga inblandning i olika val – och medias fiasko och Artiklar om Russiagate.

”The Washington Post” skrev: ”Vi undersökte hämlighetsstämplade dokument från CIA och historisk akademisk forskning om amerikanska interventioner för att identifiera 27 amerikanska hemliga operationer som genomfördes mellan 1949 och 2000. De flesta av USA:s ”hemliga krig” var mot andra demokratiska stater.” Rapporten fortsatte: ”Oklassificerade (hemlighetsstämplade) dokument som publicerats av USA:s nationella säkerhetsarkiv vid George Washington University visar att den brittiska regeringen hjälpte USA att störta Mohammad Mosaddegh, en demokratiskt vald premiärminister i Iran, och försökte blockera offentliggörandet av information om sin inblandning i kuppen.”

Mossadeq

Den 143 år gamla ess amerikanska tidningen hade fortsatt att skriva: ”Men det är bara ett exempel. År 1954 avsatte en antikommunistisk ”armé” som tränades och beväpnades av CIA den demokratiskt valda presidenten Jacobo Arbenz Guzman i Guatemala – vilket ledde till år av våldsamt inbördeskrig och högerstyre.

Arbenz

Femtiosju år senare bad Guatemalas president Alvaro Colom på statens vägnar Guzmans familj om förlåtelse. Och 1981 godkände president Ronald Reagan finansieringen av de CIA-ledda ”hemliga krigen” mot den demokratiskt valda sandinistregeringen i Nicaragua. Detta är bara några exempel på USA:s hemliga operationer utomlands.”

Relaterat

USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder. Varning för enögdhet

Demonstration mot USA-imperialismen i Stockholm i september 2013. Finns fog för demonstrationen?

Forsidebilde: Levi Meir Clancy

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 26

Les artikkelen direkte på derimot.no