Tyskland setter North Stream 2 på vent. Det er vanskelig å forstå at det er rasjonelle mennesker som leder Tyskland.

Derimot.no

USA handler nesten ikke med Russland, og sanksjonene som ble innført for 8 år siden har ikke fått noen dramatiske konsekvenser for Russland – tvert imot. De har rammet EU-landene, som har mistet et viktig marked, mens Russland har vendt seg østover mot Kina og de andre store asiatiske markedene.

At USA ikke har sanksjoner å komme med, som vil bite i særlig grad, har Russland lenge visst om. Denne voldsomme retorikken om egne krefter og evner til å straffe andre er ment for hjemmepublikumet og alle i vest som er gjennomdynket anti-russiske holdninger.

For dem er dette naturligvis en salve på sjelen – men i praksis er det som å blåse på et skrubbsår når en unge har falt og skrapt seg opp; Det trøster, men er ellers uten helsemessig betydning.

I virkeligheten sitter Russland med de gode kortene på hånden: de har en stabil og voksende økonomi, en kvalitativt meget sterk militærmakt – sannsynligvis langt sterkere enn Natos – med meget avanserte både angreps- og forsvarsvåpen. Nesten ingen i vesten er klar over dette, men i dag er det Russland som militært er konge på haugen i Europa.

De har riktignok ikke de samme mengdene våpen som USA – det har de ikke økonomi til – men i europeisk sammenheng er de overlegne. Og Kina dekker ryggen deres mot USA i Asia.

I tillegg har de jokeren – den russiske energieksporten som verdensøkonomien er avhengige av. Mister en den russiske oljen får vi ødeleggende oljepriser, for den kan ikke erstattes av andre land i dag. Og gassen som Russland sender til EU er unionen helt avhengig av. Den kan heller ikke erstattes.

Det tyske tiltaket kan faktisk få en paradoksal konsekvens: Russland tjener penger på at North Strem 2 stanses.

Det blir derfor komisk når den tyske kansleren setter North Stream 2 på vent. Det var Tyskland som i sin tid ba Russland om å bygge ledningen. Russland kan selge gassen til Kina. Rørledningen Sibir 1 leverer allerede gass østover, og snart står Sibir 2 klar for levering med meget stor kapasitet. Nr. 3 er under bygging.

Og følgen av det tyske «Nein!» til North Stream 2 fører til en prisstigning på verdensmarkedet når det gjelder olje og gass. Den fører til økte russiske inntekter som kompenserer for de russiske utgiftene til byggingen av denne ledningen. Tyskland får imidlertid denne prisstigningen, som må betales, midt i fanget .

I stedet for en billig energi som kunne gjøre den konkurransedyktig bl.a overfor USA vil dette kunne føre til avindustrialisering av landet, mens USA blir kvitt en ekkel konkurrent.

Snakk om om å sparke bein under seg selv.

Når en er så fylt med anti-russiske følelser mister en åpenbart evnen til å tenke rasjonelt.
Dette er muppet-show levert av den tyske kansleren i beste sendetid.

Redaksjonen.

Forsidebilde: Dim Hou

98 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 98 ganger.

Post Views: 144

Les artikkelen direkte på derimot.no