Trygge og effektive. Virkelig?

alternativ-media.com

Trygge og effektive. Virkelig? Folkehelseinstituttet (FHI) er urokkelig i sin markedsføring av mRNA-vaksinene, som de like urokkelig mener er «trygge og effektive».  

StarTribune kan nå rapportere at antall C-19 smittede er tilbake på førvaksineringsnivå i  Minnesota, men at mer enn 99% av de smittede denne gang er fullvaksinerte. Fra Canada kan Dr.  Kilian fortelle at minst 80% av nye C-19 tilfeller er full-vaksinerte. Fra Sverige kan Dr. Jalalavand  fortelle Svenska Dagbladet at minst 70% av alle nye C-19 tilfeller er full-vaksinerte og at stadig  flere av dem dør. Irland kan melde om det samme. Kommunen Waterford, hvor 99,7% av alle over  18 år er fullvaksinerte, opplever nå det nest høyeste smittetrykket i Irland. 

Er det dette som menes med «effektive»? 

Dette bekreftes av The Office of National Statistics i UK. Mellom 21 August og 17 September døde  302 mennesker av C-19. 233 (77,2%) var fullvaksinerte og 10 (3,3%) hadde mottatt første dose.  Samtlige blir rapportert som C-19 døde uten noen relasjon til vaksinene. Det kan også være verd å  lytte til hva begravelsesbyrådirektør John O’Looney har å si om situasjonen i UK. 

Fra Canada kan Dr. Hoffe fortelle at 62% av hans mRNA-vaksinerte pasienter har utviklet mikro skopiske blodpropper som normalt vil føre til dødelig utfall innen 3 år. Dr. Ryan Cole fra USA følger  opp med å fortelle om en 200% økning i krefttilfeller blant fullvaksinerte i hans praksis. Hvis noen  tror våre minste, spesielt våre ufødte, slipper unna, så ta en titt på denne:

Er det dette som menes med «trygge»? Virkelig? 

For dem som ønsker ytterligere informasjon om hvor «trygge og effektive» mRNA-vaksinene er, så  anbefaler jeg å laste ned og lese «The Vaccine Death Report», å se følgende dokumentar fra Israel,  og også denne videoen fra USA. Jeg anbefaler også dokumentaren «Covidland: The Lockdown»  som ser tilbake på hvordan det hele begynte:

Dette er bare et mikroskopisk utvalg fra en tsunami av rapporter, videoer og informasjon som nå  fosser utover internettet og dokumenterer det mange eksperter nå hevder er den største  forbrytelsen mot menneskeheten noen gang:

Om Norge utover høsten og vinteren vil oppleve sykehus og begravelsesbyråer fulle av  fullvaksinerte syke og dødende, så forvent ingen innrømmelser fra norske FHI-byråkrater og  politikere. Rådet/kravet derfra vil bli «booster-shots», massevaksinering av barn og muligens også  tvangsvaksinering av hele befolkningen, for mRNA-vaksinene er jo både «trygge og effektive». Og  VIKTIGE, i kampen mot et virus som 99,85% av befolkningen overlever UTEN noen form for  behandling, ifølge Professor Ioannidis ved Stanford University.

Hva er det egentlige motivet? 

Fra 1991 til og med år 2020 (30 år) mottok VAERS 9,033 dødsrapporter etter vaksinasjoner i USA.  VAERS har per 8 oktober 2021 mottatt 16,766 tilsvarende rapporter kun for inneværende år. De  virkelige tallene antas å være fra 10 til 100 ganger høyere og skadetallene er astronomiske,  akkurat som i alle andre land jeg har dokumentert tilsvarende statistikker fra. 

Hvorfor har ikke denne svært godt dokumenterte galskapen blitt stoppet for lenge siden? Hvorfor  går alle vestlige lands politikere i stikk motsatt retning og presser frem obligatorisk vaksinering av  alle når de VET at antall skader og dødsfall vil eksplodere i takt med antall satte vaksiner booster shots?  

Hvorfor holder norske politikere, byråkrater, helsepersonell, akademikere og journalister hermetisk  kjeft om det som kan bli den største nasjonale (og globale) katastrofen som noen gang har  rammet landet (og menneskeheten)? 

Hva er det egentlige motivet bak denne absolutte galskapen? 

Astronomisk profitt og makt er klassiske drivere, men i dette tilfellet kan ingen lenger avskrive  mulighetene for at andre mål kan være digital kontroll, bevisst og villet global befolkningsreduksjon  og absolutt makt og kontroll. Å påstå at dette er «konspirasjonsteorier» er nå like absurd som å  hevde at vaksinene er «trygge og effektive». 

Jeg har gitt opp 

Jeg har helt siden C19-utbruddet i begynnelsen av 2020 lagt ned et omfattende arbeid med å  faktadokumentere rekken av løgner som denne pandemien er bygget på, hvem som står bak, hva  planene deres er og ikke minst hvor farlige disse mRNA-vaksinene er. Jeg har prøvd å  dokumentere, bevise, informere og advare.  

Likevel, selv min egen familie, til tross for at flere blant dem har lest hva jeg har skrevet og selv  har kunnet sjekke hva som er fakta og hva som er løgn, har i samlet flokk løp og latt seg  vaksinere. Fakta, bevis og vitenskapelig dokumentasjon har hatt absolutt null effekt.  

I stedet er det meg som nå er den «farlige idioten», eller som enkelte hevder har blitt «splitter  pine gal», en tulling de nå tar STERK OG ABSOLUTT avstand fra. Jeg håper selvfølgelig de har rett,  men beviselige fakta i store mengder forteller at virkeligheten før eller senere vil treffe dem i  ansiktet som et sleggeslag; et slag enkelte ikke vil overleve. 

Jeg har gitt opp. De ytterst få som leser hva jeg skriver har allerede skjønt hva dette går i, jeg  trenger ikke å overbevise dem, og resten vil under ingen omstendigheter utsettes for et eneste ord  som kan lage riper i lakken på deres blinde tro på autoriteter.  

Jeg kommer likevel til å fortsette å skrive, ikke for noen nevnt så langt, men for mine barnebarn og  spesielt for de barn mine barnebarn mot alle odds vil få. Generasjon 4 er den eneste Generasjon 1  kan nå med sin kunnskap og livserfaring, noe som har vært umulig inntil nyere tid uten det  skrevne ord. Ikke glem at for 100 år siden var forventet levealder under 50 år. Det er av denne  grunn alle levende, inntil nå, alltid har vært de største idiotene de noen gang vil møte. 

Vi har fremdeles ikke lagt denne klemmen bak oss. Jeg kan ikke huske mine oldeforeldre, kun tre av mine besteforeldre. Nå opplever stadig flere en oldemor eller en oldefar, noe som er helt nytt,  men få har så langt skjønt hvor viktige de er. Aldous Huxley og George Orwell er nå oldeforeldre til  en generasjon som aldri møtte dem, men som kan lese og lære fra hva de skrev. 

Derfor bør alle i min generasjon fortsette å skrive. For snart er vi oldeforeldre til en generasjon  som er åpen for å lytte og lære. Deri ligger et håp for fremtiden. 

Antibody-Dependent Enhancement (ADE) 

3,7 millioner nordmenn er nå fullvaksinerte mot Covid-19, 100% av dem med mRNA-vaksiner.  Ytterligere 500,000 har fått en dose og venter nå på nummer to. 

Hvis vi er riktig heldige, så kan opp mot 50% ha fått placebo. Likevel kan opp mot 1,2 millioner nå  stå i fare for å utvikle mikroskopiske blodpropper som ubehandlet kan føre til lammelser, slag og  hjertesvikt, hvis vi skal tro på Dr. Hoffe, og mange vil kanskje også utvikle kreft, om Dr. Cole har  rett. Om ikke dette er nok, så knytter flere studier mRNA-vaksiner til Antibody-Dependent  Enhancement (ADE), noe vi har blitt advart mot i lang tid av en rekke internasjonale eksperter. 

ADE betyr, om jeg har forstått dette rett, at kroppens egen immunforsvar går løs på egne friske  celler når kroppen møter viruset den har blitt vaksinert mot, en reaksjon som kan være svært  problematisk. Husk her at vanlig influensa består av en cocktail av virus, ikke sjelden også av  forskjellige virus fra corona-familien. 

Mange Europeiske land og områder rapporterer nå om en eksplosjon i C-19 smitte, og de  respektive helsemyndighetene skylder på C-19 og på de uvaksinerte, noe som beviselig er løgn.  Sannheten er at et stort flertall av dem som nå smittes og dør av C19 er fullvaksinerte. Jeg håper  dere skjønner at når 77,2% av dem som dør med C19 i UK er fullvaksinerte, og kun 19,5% er  uvaksinerte, så skyldes forskjellen enten at vaksinene har null effekt, eller at de har negativ effekt,  for eksempel at de fører til ADE. Viruset er jo det samme for begge grupper. 

Selv om Norge nå har vendt tilbake til noe nær en normal-tilstand, så forteller underliggende data at mulighetene for en alvorlig helsekrise med smekkfulle sykehus og generell panikk i månedene  som kommer, en krise som vil få C19-pandemien til å blekne, ikke kan avskrives. Om noe slikt  skjer, så tro ikke på norske myndigheter og spesielt ikke på noen del av norsk presse. La meg gi  dere et eksempel på hvordan de manipulerer og propaganderer:

 

I dag fant jeg følgende artikkel i Dagbladet som forteller om eksplosive C19-tall fra forskjellige land  og som mer enn indikerer at dette skyldes manglende vaksinering. DB fremstiller Singapore som en slagmark, men nevner ikke med et eneste ord at bystaten har en av de høyeste vaksinerings ratene i verden med 82,5% fullvaksinerte. Likevel eksploderer antall smittede og døde i landet. 

Poenget mitt er at dere ikke lenger kan stole på  noen, kun på dere selv, så bruk tid på å finne korrekte tall i de ulike lands offentlige statistikker, som fra de få som har gode statistikker kan fortelle 

at de fleste som nå blir syke og dør, er fullvaksinerte. Kommuneoverlegen i Lyngdal bruker følelser  og propaganda, ikke fakta. Hva hun bør lese er offentlig statistikk fra for eksempel UK.  

En ting til. Når neste krise bryter ut, så skyld ikke på «de andre», for det er nettopp det som er  målet. Splitt og hersk. La folket selv ødelegge seg selv og sine land. Det er derfor absolutt KRITISK at dere skjønner at det IKKE er de vaksinerte eller de uvaksinerte som har skylden. Det er IKKE  dem som er fienden. Stå sammen. Forsvar hverandre. Klarer de å splitte dere, så er slaget tapt.  For den neste krisen blir langt fra den siste.  

Det vil komme en lang rekke kriser fremover; energikrise, kollaps i forsyningslinjer, mat-krise,  klima-lockdowns, politisk krise, nett- og hackingkriser, nye virus og nye varianter, sosiale kriser,  politiske kriser og monetær og økonomisk kriser og kollaps, bare for å nevne noen av de våpen  som kan bli brukt mot oss.  

Ikke glem hva slagordet er; «Build Back Better», og for å få det til så må alt eksisterende rives til  grunnen. Elitens mål er gjøre folk så desperate og redde at de vil gå løs på hverandre og vil til slutt  akseptere en hvilken som helst løsning, bare smerten, redselen, og sulten stopper. Og løsningen  for massene, om Eliten når sitt mål, vil bli absolutt og ubrytelig slaveri for de som er (u)heldige og  overlever. 

Stå samlet. Ikke la dere splitte. Unngå følelser og propaganda. Søk og forlang data og fakta. Vær  ekstremt kritiske. Ikke stol på noen. Ikke stol på meg. Ikke ta noen/flere vaksinedoser FØR dere  har gått grundig gjennom alle lenker i denne utgaven og kan bevise, med ugjendrivelige fakta, at  en eller flere av dem er feil. Dere må gjerne også utfordre meg i alt jeg skriver, men kun på fakta.  

Weak Men Brings Hard Times. 

Hard Times Brings Strong Men. 

Strong Men Brings Good Times. 

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media