Torgrim Aartun omtaler Sveinung Gihle Raddums bok – Norges jernalder – om Odins vandring til Norden

Podcasten uten navn

https://www.youtube.com/watch?v=2zqa-DvpC6E
Norge hadde sin bronsealder ved at et gresk kulturfolk fra Middelhavet, daner, kom hit 1550 fK i søken etter metaller. På øyer i Ryfylke i Rogaland lå kobber og tinnstein, kassiteritt, i dagen som enkelt kunne hakkes ut og lastes over i skip. Norsk jernalder startet da et annet gresk kulturfolk, fokeere, fra Phokaia i nåværende Tyrkia, ledet av Pytheas ankom Norge fra 340 fK. Fremfor å seile rodde de helst sine skip fra sin by Massalia, nå Marseille. Etter Julius Cæcars erobring av det keltiske riket 55 fK ønsket også det oppadstigende romerriket tilgang til stål. Keiser Claudius deporterte keltiske hader til Hadeland i Norge for produksjon av stål for romerriket med den direkte prosess ut fra bergmalm, datidens ledende teknologi i Europa. Keiser Augustus og senere keiser Trajan ønsket etterhvert kvalitetsstål med den overlegne indirekte prosess ut fra myrmalm. I Norge og Sverige fantes det beste råstoffgrunnlag, myrmalm, men ingen folk i Europa hadde ennå kunnskap om den indirekte prosess. Nord for Svartehavet hadde det ankommet et folk østfra som hadde denne teknologien og som produserte stål ut fra myrmalm av høyeste kvalitet. Keiser Trajan organiserte før sin død 117 eK dette folkets forflytning til Norden etter en avtale med kong Gylfe i Svealand (Sverige). Folkevandringen, ledet av Odin, startet fra 120 eK hvor toget med innvandrere med gresk opphav fra Vanaland og Dakia beveget seg oppover mot Østersjøen. I Danmark grunnla Odin byen Odense på Fyn. En flere hundre år varig storhetstid i Norden fulgte da verdens ledende stålteknologi hadde fått sitt europeiske senter – Norden – hvor romerriket fikk enerett på kjøp av deres stål. Hos Snorre har Odin fire funksjoner; konge, krigsgud, vandringsleder og gud i dødsriket. Odins forfedre var greske innvandrere til Bactria (nå Afghanistan, da en del av Vanaland) med hovedstad Balke (i dag Mazar i Sharif). Folket vandret videre østover hvor Asatru ble æsernes konge i Magadha/Midgard (nå Bihar i Øst-India ved Ganges) 508 fK – 461 fK. Kong Asatru levde på Gautama Buddhas tid og ble påvirket av buddhismen. Hans filosofi kalles åsatruen i norrøn mytologi. Etter kamper med inntrengere vandret Asatrus sønn, Udayin, med sitt folk fra Bengal videre østover til Kina. Her lærte kineserne dem den indirekte prosess for produksjon av stål ut fra myrmalm. Fra Kina vandret folket tilbake vestover over steppene nord for India mot Europa, hvor de nord for Svartehavet ble kontaktet av romerrikets keiser Trajan. Les artikkelen direkte fra kilden