To kvinnelige korona-rebeller inn for høyesterett

nononsensenews.org
Nononsensenews.org:
are_thmb_fin
Are

Dette bare for å gi dere alle en kvikk «heads-up» angående to modige kvinner som deltok på en ulovlig fest i Bergen i fjor. Ulovligheten bestod i at disse to befant seg i en leilighet i bydelen Sandviken sammen med 13 andre personer mens de mest harske korona-smittevernsrestriksjonene stod på. På denne tiden var det kun tillatt for 5 personer å samles i private hjem, men de «skjødesløse» og glade festdeltakerne telte tre ganger mer enn dette…

Festen ble avbrutt da politiet banket på døren, trolig som følge av at noen hadde ringt og sagt i fra. En person lyktes å stikke av fra festen, mens de 14 andre måtte stå skolerett for onkel Politi. Samtlige 14 gjenværende ble foreskrevet forelegg (bot), hvorav 12 vedtok det. De to forannevnte kvinnene nektet imidlertid å vedta, og saken kom opp i Bergen Tingrett. I juni i fjor dømte Tingretten kvinnene til å betale sine bøter, som lød på 6000 og 12000 kroner. Kvinnene nektet å vedta dommen og anket videre til Gulating Lagmannsrett. Lagmanssretten kom da fram til at Bergen kommune hadde «manglet klar medisinskfaglig begrunnelse», og kvinnene ble frifunnet.

Men, selvfølgelig, Big Pharma og andre, assosierte karteller styrer jo landsforvaltninger rundt om, og kan ikke ta risken på at en sak som dette skulle skape presedens. Derfor har påtalemyndigheten anket Lagmannsrettens avgjørelse, noe som betyr at saken nå ender opp i Høyesterett. Det er satt av tre dagers behandlingstid, hvor denne saken skal saken behandles sammen med en sak fra Oslo som gjelder et lignende forhold.

Grunnen til at jeg skriver dette, er at flere må våge å følge eksemplet til disse to kvinnene. Bryt programmeringen, og se «myndigheter» for det de er: som korrupte håndtlangere for sort makt. Å godta forelegget som majoriteten på denne festen gjorde, er i praksis å bøye hodet for statlig og kommunal trakassering. Koronaviruset, som enda ikke er påvist å eksistere, har uansett aldri utgjort noen trussel mot folkehelsa, og smitteverntiltakene har vært overgrep mot befolkningen. Sosial ulydighet og motstand mot en stadig olmere stat og dens «myndigheter» har nå blitt en dyd! En ren nødvendighet. Så våg å stå bryte autoritets-programmeringen, og stå opp for dere selv mot makta. Derved står dere opp mot tyranni på vegne av oss alle!

Her holder jeg, Are, en spontan appell under demonstrasjonen mot de høye strømprisene i Bergen sentrum, 6. oktober 2022. Tematikken er absolutt relatert til det som tas opp i denne artikkelen …

Kilde: Nettavisen. (Se her).

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer demonstrasjoner, lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi ønsker å være med å skape det nye og bedre samfunnet, og vi har gjort dette til en sentral del av vårt virke i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Del gjerne stoffet vårt i sosiale media. Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her. Dere finner oss også på Telegram her.

Les artikkelen direkte på Nononsensenews