TIL Å GRINE AV

Linker
Marie Simonsen skriver i Dagbladet:
– Sammenlikningen med andre land er alltid interessant. Vi nordmenn liker å tro vi har verdens beste helsevesen, men hvis vi ser på enkelte parametre, er vi ikke på topp.
Norge er sånn midt på treet i pengebruk blant land vi liker å sammenlikne oss med og når det gjelder den mye omtalte intensivkapasiteten er vi i nedre sjikt, langt under land nordmenn nødig vil bli syke i.
Men det er kanskje ikke så overraskende at det svikter på enda et beredskapsområde. Politikerne har vist at de ikke er så opptatt av beredskap, hvis det ikke handler om dyre jagerfly og etterpåklokskap.