Tiden for politisk posering er over. Virkeligheten overstyrer udugelige politiske ledere i vesten.

Derimot.no

derimot.no:

Som vi har spådd her på derimot.no vil både selskaper og regjeringer måtte gi etter for Russlands krav om betaling i rubler. I en situasjon der en må velge mellom politisk posering eller å dø er valget egentlig enkelt.

Det overraskende er at ikke regjeringer i Europa har sett dette for lenge siden. De har et utall av eksperter som har vært fullstendig klar over situasjonen, men de kan umulig ha blitt hørt på. Dette forteller om en inkompetanse på politisk nivå som nesten er uforståelig. En har trodd at en med sanksjoner overfor Russland skulle tvinge landet i kne. Og så har det motsatte skjedd. En har sjøl måtte gå i knestående og bøye seg for russiske krav.

Dette bekrefter igjen inntrykket om at vi har valgt inkompetente politiske ledere som er underlagt USAs politiske behov på bekostning av egne nasjonale interesser. Problemet med dette er at nesten alle de politiske lederne tilhører denne kategorien. Dermed blir valgene stadig mer illusoriske noe stadig flere merker seg. Det finnes ingen å stemme på.

Alle med evne til selvstendig og kritisk tenkning er over tid i det stille fjernet. For å få dette til har USA brukt en rekke virkemidler, feks, kontroll over hovedtyngden av medier og NED. Vi sitter igjen med nikkere og karrierister som kan posering for mediene, men som aldri utsettes for kritiske spørsmål så lenge de følger «storebror» sitt manus.

Og da oppstår slike situasjoner som artikkelen under forteller om. En gjør som Russland forlanger, men mediene sørger for at ikke publikum får se den politiske kollbøtten som er utført, men som beskrives av det gamle og gode ordtaket: «Opp som en hjort og ned som en lort».

Knut Lindtner
Redaktør

Stor tysk gasskjøper innrømmer russisk betalingsordning

En av Tysklands største naturgassimportører, VNG, har åpnet en konto hos Gazprombank for betalinger for russisk gass under Moskvas nye vilkår.

Ifølge en Reuters-rapport har VNG sagt at de vil overføre den neste betalingen for russisk gass i euro, som deretter vil bli konvertert til rubler i Russland, ifølge den nye gassbetalingsordningen Russland annonserte i mars som svar på vestlige sanksjoner.

«Vi vil betale fakturabeløpet, som fortsatt vil være pålydende euro, til kontoene hos Gazprombank i samsvar med den planlagte prosedyren, slik at rettidig betaling til vår leverandør er sikret fra vår side,» sa VNC til Reuters i en uttalelse.

I april signaliserte en annen topp russisk gasskjøper fra Tyskland, Uniper, at de forberedte seg på å begynne å betale for import under de nye vilkårene diktert av Moskva.

«Planen er å gjøre våre betalinger i euro til en konto i Russland,» sa en talsperson for selskapet til tyske medier.

De nye vilkårene, utviklet for det Russland kaller uvennlige land, består i at kjøpere må åpne to kontoer i Gazprombank, en av dem i euro eller dollar og en i rubler. Etter at kjøperen har satt inn betaling for gassleveranser på valutakontoen, konverterer banken summen til rubler og overfører den til den lokale valutakontoen, hvorfra betalingen deretter utføres.

EU-kommisjonen har slått til mot de nye betalingsbetingelsene, og truet europeiske gasskjøpere med at hvis de innrømmer dem, vil det bryte EUs sanksjoner mot Russland.

«Å betale rubler gjennom konverteringsmekanismen administrert av russiske offentlige myndigheter og en andre dedikert konto i Gazprombank er et brudd på sanksjonene og kan ikke aksepteres,» sa  energikommissær Kadri Simson i slutten av april.

https://www.globalresearch.ca/op-german-gas-buyer-concedes-russian-payment-scheme/5779976

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 20

Les artikkelen direkte på derimot.no