Sykdom X er frykt propaganda som ikke har rot i virkeligheten

Sykdom X er frykt propaganda som ikke har rot i virkeligheten

olehartattordet.blogg.no
Sykdom X er frykt propaganda som ikke har rot i virkeligheten

Olehartattordet.blogg.no:

 

I kjølvannet av Verdens økonomiske forums (WEF) årlige Davos møte har de konsernstyrte mediene hatt det travelt med å spre propaganda om den neste “pandemien”, kjent som “Disease X“, som ifølge flere rapporter vil være “20 ganger” mer dødelig enn Wuhan-koronaviruset (COVID-19).

Daily Express (Storbritannia) hadde nylig en overskrift som hevdet at den neste pandemien “allerede er på vei” og kan ta livet av 50 millioner mennesker.

Irish Star hadde en overskrift som hevdet at “medisinske eksperter” allerede er i ferd med å utvikle en ny vaksine mot sykdom X, som beskrives som muligens “20 ganger mer smittsom enn covid-19”.

The Sun (UK) skriver at verdens ledere i Davos var samlet “på grunn av den skremmende trusselen om ‘sykdom X’, i frykt for at et hypotetisk utbrudd kan drepe 20 ganger flere” mennesker enn covid-19 gjorde.

Og listen fortsetter i det uendelige.

 

Sykdom X er ikke ekte – den er FALSK!

 

Ifølge Dr. Robert Malone, som skriver for Brownstone Institute, er alle disse overskriftene “svart” propaganda fordi ingen av de såkalte “ekspertene” er navngitt i noen av artiklene, og det er heller ingen fagfellevurderte artikler som siteres som bevis på “et dødelig patogen som forårsaker 20 ganger flere dødsfall enn covid-19”.

“Likevel er disse fortellingene overskrifter i mainstream-mediene”, advarer Malone.

“Dette er bare nok en øvelse i globalisert budskapsformidling for å støtte WHOs [Verdens helseorganisasjon] og WEFs fortelling om at regjeringer må pøse milliarder inn i de største transnasjonale selskapene i verden for å ‘kurere’ en ikke-eksisterende sykdom.”

Den “grå” propagandaen som også spres, har i stor grad samme formål som den svarte propagandaen, bortsett fra at den grå propagandaen drives direkte av blant annet WEF og WHO.

Til og med i Davos ble det innrømmet at sykdom X er en “uidentifisert sykdom”, noe som betyr at den er falsk. Likevel snakket globalistene som var til stede på møtet om den som om den ikke bare var reell, men muligens allerede i omløp.

 

“Budskapet fra WHO og WEF er at ‘sykdom X’ vil være zoonotisk”, advarer Malone. “At penger til å overvåke hver eneste flekk i verden er veien å gå for å stoppe ‘Sykdom X’.”

Et av hovedformålene bak all denne sykdom X-propagandaen er å implementere WHOs såkalte “One Health”-løsninger, som FN-organet beskriver på følgende måte:

“Myndigheter, forskere og ansatte på tvers av sektorer på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå bør iverksette felles tiltak mot helsetrusler. Dette innebærer blant annet å utvikle felles databaser og overvåking på tvers av ulike sektorer, og å finne nye løsninger som tar tak i de grunnleggende årsakene og sammenhengene mellom risiko og konsekvenser.”

One Health gir med andre ord offentlige tjenestemenn overalt den unnskyldningen og de verktøyene som er nødvendige for å ta total kontroll over sine jurisdiksjoner, slik at de kan bruke kunstig intelligens (AI) og andre autoritære verktøy til å regulere internett, landbruk, klimaendringer, folkehelse og medisinske systemer under den neste “krisen”.”

 

Relatert og anbefalt lesing:

https://olehartattordet.blogg.no/vi-har-en-epidemi-av-forskningsjuks-og-sa-blir-vi-fortalt-at-vi-skal-stole-pa-vitenskapen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/i-folge-aftenposten-er-det-konspirasjonsteoretikernes-feil-hvis-ikke-who-traktaten-gar-gjennom.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/en-meget-god-beskrivelse-av-propaganda.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvor-mange-leger-skjonner-at-c19-vaksinene-gir-alvorlige-bivirkninger-og-far-darlig-samvittighet-pga-det.html

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar