Strømprisene skal opp for det grønne skiftet. God natt, Europa!

Derimot.no

EU planlegger fortsatt enorm økning i strømprisen

Av Jan Herdal

Det er flere årsaker til den galopperende strømprisen i Europa. Den viktigste nevnes knapt nok. EUs karbonkvotepris er økt fra 200 kroner for “utslipp” av et tonn CO2 for et par år siden, til nesten 1000 kroner i dag. Det vil si en femdobling. Målet er ytterligere dobling innen 2030.

Omsatt til strømpris betyr det følgende: Brunkullfyrte kraftverk i Europa betaler nå 90 øre pr. kilowattime i karbonavgift. Svartkullfyrte kraftverk betaler 70 øre, mens gasskraftverk betaler ca. 40 øre pr. KWh. Gang med to, og du har kvoteprisen i 2030.

Det er ikke så mange år siden den rene strømprisen, eks. avgifter, på kraftbørsen i Europa lå rundt 40-50 øre. I Norge er produksjonskostnaden for vannkraft i 2022 av staten anslått til 11-12 øre.

Prisen på de såkalte karbonkvotene er politisk styrt av EU, ved at antallet kvoter i “markedet” reduseres gradvis. Målet er en dobling av kvoteprisen til 2000 kroner innen 2030. Norske politikere har allerede bøyet seg i støvet for dette.

Det er lett å se hva dette vil bety for strømprisen – som absurd nok importeres til Norge via eksportkablene. Innen 2030 vil de kullkraftverk som fortsatt fins, bare for karbonkvotene betale fire ganger strømprisen for et par år siden.

waterfalls under cloudy sky
I Nord-Europa (Tyskland, Danmark, Benelux, Frankrike, Polen) finnes ikke fjell. Derfor har de heller ikke vannkraft.

Oppå dette kommer stigende kull- og gasspriser. I Tyskland har total pris til forbruker, inkludert avgifter, hittil i år økt til ca. 4 kroner pr. kilowattime etter dagens kurs, 7-8 prosent opp fra fjorårets gjennomsnitt. Hovedårsak er sterk økning i energiprisene, særlig gass. 

Begrunnelsen for det vanvittige avgiftsregimet er en udokumentert tese om at menneskeskapt CO2 fører til fatal global oppvarming. Avgiftsøkningen trengs for at de såkalt bærekraftige og grønne alternativene skal bli (sic) konkurransedyktige. Dette er klimapolitikk og grønt skifte i praksis. 

Dermed sier det også noe om den reelle prisen på vind- og solkraft.

Målkonflikten er mildt sagt absurd. Her fables det om en gigantisk elektrifisering, samtidig som strømmen blir så dyr at ingen har råd til å bruke den. Det er planlagt fattigdom for folk flest. Og ingen industriproduksjon kan overleve i en global konkurranse med slike strømpriser.

Fristende å avslutte med et god natt, Europa. Men denne natta blir alt annet enn god.

Forsidebilde: Mahdi Bafande

79 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 79 ganger.

Post Views: 106

Les artikkelen direkte på derimot.no