Støtte til soknepresten fra Folkets koronakommisjon

Nyhetsspeilet

Støtte til soknepresten

Den ærlige og modige sokneprest Toralv Frøysaa Lie, foto fra avisen, her.

Endelig har en prest, nemlig sokneprest Toralv Frøysaa Lie, uttrykt det mange av oss føler, nemlig at det er grunn til å være skeptisk til korona-pandemien. Vårt Land melder dette, men her står det videre: «Dette får mange til å reagere. – Som prester har vi også eit generelt ansvar for å verne liv, seier preses Olavy Fykse Tveit».

Men vårt syn: En slik sunn skepsis mot korona-pandemien kan faktisk være med å redde liv, i tillegg næringslivet og den mentale tilstanden til de unge generasjonene, psykiske lidelser blant disse har økt betydelig siden 2019.
At Frøysaa Lie har lagt ut video som går på at krav om vaksinepass kan sammenlignes med nazistenes kampanjer mot jødene i mellomkrigstida, er heller ikke vanskelig å forstå. Vi er enig i at dette er en relevant sammenligning. Vaksinepass er et kontrollsystem, som rammer de som ikke ønsker å vaksinere seg, eksempelvis av helsemessige grunner eller fordi vaksineutviklingen er basert på bruk av menneskefoster. Koronapass framstår som helsefascisme som overhode ikke kan aksepteres. Hvem står bak et korona-pass? Det er den teknokratiske elite, verdens nye herskere, som vil legge oss i digitale lenker.

Vi jobber mot dette.

Jesus ble født under Romerrikets åk, et imperie. I dag har vi FN-imperiet og den nevnte teknokratiske elite, styrt av investeringsselskaper som BlackRock, som er eid av noen få familier. BlackRock eier på sin side gigantiske medisinske selskaper som presser på våre myndigheter og innbyggerne med vaksinasjon og andre produkter. Dette understrekes av at Verdens helseorganisasjon (WHO) de siste årene har gjort om definisjon både på pandemi og vaksiner. En form for manipulasjon, virkeligheten blir omskrevet til det som passer makten.

Kirken burde være mer oppmerksom på Bibelens budskap, er vårt inntrykk.

Jesus sier i Bergprekenen (Mattus 7,7): Be så skal dere få. Han sa aldri: Be, men husk å vaksinere dere – og få dere koronapass. Jesus sa også (Markus 12,17): Gi Gud det som Guds er, og keiseren det som keiserens er. Å la unge og gamle kropper fylles opp med eksperimentelle genmodifiserende vaksiner framstår som at en gir det som Guds, den naturlig menneskekroppen, til legemiddelkarteller og panikkslagne helsemyndigheter. Vi gjør dere oppmerksomme på at viruset ikke er isolert etter en nøyaktig vitenskapelig metode – ergo er det ikke bevist at det eksisterer.

Testene som er i bruk har PCR-testen i bunn – og den testen er i beste fall svært unøyaktig og i verste fall helt ubrukelig. I så fall peker de to siste ting på det faktum at covid-19-pandemien et bedrageri. Hvordan kan dette skje? Vi mener Efeserne 5 og 6 peker på det essensielle i korona-pandemien:

Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon 24.12.2021


Linker/vedlegg: Lenke Vårt Land: https://www.vl.no/religion/2021/12/21/sokneprest-uttrykkjer-vaksineskepsis-pa-facebook-veldig-uklokt-seier-preses/

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet