Stikk i strid med det som påstås: Den globale oppvarmingen fremmer landbrukssproduksjonen

Derimot.no

Av Northern Light

TIL TROSS FOR AT MSM HEVDER AT GLOBAL OPPVARMING ØDELEGGER LANDBRUKET, TRIVES KAFFE OG TE UTMERKET I ØST-AFRIKA OG PRODUKSJONEN ØKER.

En fersk artikkel i The Economist hevder at klimaendringer hemmer produksjonen av kaffe og te i Øst-Afrika; Spesielt Kenya. Dette er ikke riktig. For ettersom jorden har blitt litt oppvarmet, har kaffe- og te-produksjonen i Øst-Afrika gjentatte ganger satt nye rekorder. Kenya er en ‘blandet pose’, selv om kaffeproduksjonen har gått ned, har produksjonen av te økt rekordartet.

Artikkelen i The Economist forteller om redusert kaffe- og te-produksjon midt i den globale oppvarmingen, sammen med en dårligere smak på kaffebønner, men avlings-statistikk fra den virkelige verden viser at disse påstandene stort sett er feil. Artikkelen, “Why global warming threatens east African coffee” beskriver en katastrofal fremtid for kaffe- og te-produksjon i Øst-Afrika generelt, og Kenya spesielt.

The Economist melder:
«Varmt vær i Øst-Afrika, kaffens fødested, begynner allerede å skade en av regionens viktigste eksportavlinger, som er verdt rundt 2 milliarder dollar i året. Overopphetede kaffebusker varsler også om skaden som kan ramme andre viktige avlinger som te, Kenyas største eksportvare. Og hvis kaffe blir dyrere eller mindre velsmakende, er det ikke bare bøndene som vil lide, men den store delen av menneskeheten som til sammen sluker ned noe slikt som 3 milliarder kopper om dagen, til en pris på rundt 200 milliarder dollar i året».

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) registrerer avlingsproduksjon og avlingsdata for individuelle land, regioner og globalt. I følge FAO-data har kaffe og teproduksjonen i Øst-Afrika økt betydelig siden mellom 2000 og 2020, en periode som klimaalarmister gjentatte ganger har hevdet er den varmeste som er registrert.

I følge FAO-data:
Kaffeproduksjonen i Øst-Afrika har økt med omtrent 57 prosent,
Teproduksjonen i Øst-Afrika har økt med om lag 97 prosent,
Teproduksjonen i Kenya har økt med mer enn 142 prosent.
I løpet av perioden har Kenyas kaffeproduksjon falt litt, men holdt seg totalt sett relativt jevn.

Ettersom naboland som Etiopia og Uganda fortsetter å se økende kaffeproduksjon under en beskjeden temperaturstigning, blir det få beviser på at klimaendringer er ansvarlige for Kenyas jevne kaffeproduksjon. Derimot er det bevis som tyder på at enhver nedgang i kenyansk kaffeproduksjon skyldes en rekke faktorer som ikke er relatert til “klimaendringer” eller vær. For eksempel har forstads-veksten utvidet seg til tradisjonelle kaffeplantasjeregioner i Kenya. I tillegg har konkurranse fra nabolandene, dårlig forvaltning og korrupsjon fra myndighetene også påvirket kaffeproduksjonen i Kenya negativt.

Det som er sant for Øst-Afrika, er sant for de fleste land, regioner og jorden som helhet. Kaffeproduksjon har jevnlig satt rekorder de siste 20 årene, som for eksempel utforsket i Climate Realism.

Når det gjelder påstanden om at kaffen har blitt mindre velsmakende, er smaken av kaffe subjektiv. Kaffe og kaffebønnetype, et regionalt produkt eller et merke kan være velsmakende for noen og kan smake dårlig for andre, og omvendt. Det er ingen objektive bevis for at kaffe blir mindre velsmakende. Som diskutert i en artikkel om klimarealisme, er den ofte gjentatte påstanden at de mest velsmakende kaffebønnene – som Arabica – lider av redusert produksjon på grunn av global oppvarming, men det er rett og slett ikke riktig.

Det motsatte er riktig ifølge globale data. Siden 2005 har salg av Arabica-kaffe hatt en 25 prosent økning. Også som diskutert i Climate Realism, går den økende veksten i kaffeforbruk sterkt mot en slik subjektiv påstand. Det er faktisk flere forskjellige varianter og hybridvarianter av kaffe produsert og solgt i dag enn det noen gang har eksistert i historien. Det er praktisk talt en aroma som passer til enhver smak, og kaffeselskapene dyrker og eksperimenterer for å forbedre smaken ytterligere.

Men i stedet for å rapportere disse fakta valgte The Economist, som så mange hovedstrømsmedier gjør i disse dager, heller å ta anekdotiske bevis fra en enkeltpersoner eller gruppers erfaring og ekstrapolere det til en klimaalarmkatastrofe-historie. Men i følge tallene fra FN, viser tallene faktisk at det går helt fint med kaffe- og teproduksjonen i Øst-Afrika. Ryktene om kaffens bortgang er sterkt overdrevet.


Fra Principa Scientific, publisert 25. mars 2022

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 52

Les artikkelen direkte på derimot.no