St. Olavs Hospital nekter å oppgi hvorfor kapasiteten på akutten var sprengt i mai.

alternativ-media.com

alternativ-media.com:

I Adresseavisen kunne vi den 12. mai lese at Akutten ved St. Olavs hospital har flere dager vært nødt til å slå alarm og øke beredskapen som følge av rekordstor pågang av pasienter. Hva dette skyldes er for oss fremdeles et mysterium. Ikke kommer det fram i Adresseavisens artikkel, og ikke får vi et konkret svar fra kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital, Marit Kvikne.

Har Adresseavisen bevisst unngått det sentrale spørsmålet?

Som journalister i Alternativ Media er det første vesentlige spørsmålet som popper opp når assisterende klinikksjef for akutt og mottaksmedisin, Lars Erik Laugsand, sier at pågangen av pasienter har økt med 17 prosent så langt i år, sammenlignet med i fjor: «hvilke pasientgrupper med hvilke plager er det som i hovedsak står for denne dramatiske økningen?»

Dette spørsmålet har tilsynelatende ikke streifet adresseavisens journalist Hilde Skjesol. Hvorfor ikke? Har det ingen interesse, eller har hun spurt og fått et svar som ikke kler den redaktørstyrte avisens agenda

Alle har fått med seg at Adresseavisen, i likhet med alle andre kontrollerte redaktørstyrte medier, har hele veien vært en pådriver for både koronatiltak og aktivt press og demonisering for å få flest mulig nordmenn til å la seg injisere av mNRA-vaksinen, som allerede nå begynner å avsløre seg som en dundrende fiasko.

Dette reiser nye spørsmål; er det plager relatert til bivirkninger av injeksjonen som begynner å prege presset mot sykehuset? Det kan ikke vi i Alternativ Media svare på. Hvorfor ikke? Jo, fordi St.Olavs Hospital nekter å oppgi årsaken til den økende pågangen.

Se våre livesendinger.

Svaret som ikke kom.

Den 13 mai sendte Alternativ Media epost med følgende spørsmål til kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St Olavs Hospital:

– Vi kan lese i Adresseavisen at det for tiden er sprengt kapasitet ved St. Olavs Hospital, og først og fremst grunnet et sjeldent stort press på akutten.

Vi savner noen opplysninger som vi i dagens sammenheng oppfatter som vesentlige og relevante. Relevante i den forstand at det fra flere hold, har vært hevdet at konsekvenser relatert til bivirkninger av mRNA-vaksinene ville belaste sykehusene etter en viss tid.

Er det noen utpregede kategorier med plager pasienter har oppsøkt akutten med?

Er det en større økning i antall hjertebetennelse/infarkt, blodpropp, slag osv enn generelle akutte henvendelser?

Er det noen aldersgrupper som dominerer det ekstraordinære trykket?

Fører dere statistikk over hvorvidt pasientene som oppsøker akutten er vaksinerte med mRNA-vaksinen?

Om Deres svar er at det ikke er noen pasientgrupper som utpreger seg, hva kan være forklaringen på et så enormt trykk mot akutten nå, utenfor periode med glatt is og tilhørende benbrudd og ulykker?

Vi håper på å få et så konkret svar som mulig for å kunne bidra med å demme opp mot usaklige konspirasjonsteorier og spekulasjoner, noe vi ser altfor mye av i kommentarfeltene omkring allerede.

Samme dag fikk vi dette svaret:

Hei og takk for henvendelsen. Jeg skal forhøre meg med fagfolkene for å gi deg en tilbakemelding så snart som mulig. Om vi ikke rekker det i dag, så håper jeg ok over helga.

Bom stille.

Tilfredse over det svaret ventet vi spent på forklaringen som skulle komme over helgen. Men uka gikk, og fredagen etter sendte vi en vennlig påminnelse. Helt til skrivende stund har vi ikke fått noe svar.

Dette er meget foruroligende, spesielt med tanke på at vi i eposten forespeilet at hemmelighold av årsakene kunne føre til både konspirasjonsteorier og spekulasjoner. Er det ikke nettopp dette helse-eliten hele tiden ytrer sin frykt for?

Når Laugsand sier at akuttmottaket vanligvis har 30-35 pasienter samtidig på ettermiddagen. I det siste har vi opplevd flere dager med over 60 pasienter, føler vi at Adresseavisen og/eller St. Olavs hospital holder på informasjon i en tid hvor mNRA-injeksjonen blir mer og mer omstridt, som folket har krav på å få tilgang på.

Vikarierende og misvisende bortforklaringer.

Riktignok inneholder artikkelen fra Adresseavisen sideforliggende opplysninger om at det er ferdigbehandlede pasienter som blir liggende lengre enn ønsket og at det er et problem å få disse ut fort nok, og at dette medfører at pasienter ikke blir sendt rett til avdelingene, men blir hopet opp på akutten. Men dette forklarer ikke hva som forårsaker at pågangen av pasienter til akuttmottaket har økt med 17% sammenlignet med samme periode i fjor.

Vel, svaret synes å utebli, så da blir det bare spekulasjoner. Er det bivirkningene av mNRA-injeksjonen som begynner å legge press på våre sukehus? Vi vet ikke, vi kan bare spekulere.

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler:

Promotering
Promotering

Husk å abonner gratis på Alternativ Medias nettside ved å fylle ut din epostadresse under:

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media