Skjult i skatteparadis. Deler av arvesølvet er solgt ut av landet.

Derimot.no

Norske vannkraftverk er også eid fra skatteparadis

Utenlanske investorer, med basis i skatteparadiset Luxembourg, kontrollerer stadig mer av norsk vann – og vindproduksjon.

Av Øyvind Andresen

Det er kjent at det er en økende tendens til at utenlandsk fond, registrert i skatteparadis, eier norsk vindkraftverk.  Rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra Tax Justice Network – Norge viser at dette gjelder 42% av vindkraftverkene. Men det er mindre kjent at også private vannkraftverk eies av utenlandske fond som også opererer i skatteparadis som Luxembourg.

_________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
_________________________________________________________________

Vi skal her se på to vannkraftselskapene «Bekk og Strøm AS» og «Småkraft AS» som begge eies av utenlansk storkapital.

 Bekk  og Strøm AS (BoS)

I Kristiansand har firmaet Bekk og Strøm AS kontorer i Rigetjønnveien 14. De har tre ansatte. De eier mer enn 20 kraftverk over hele Norge og driver flere.

BoS er eid av to utenlanske selskaper:

Det ene er enso hydro GmbH er majoritetsaksjonær i BoS. enso hydro er et investeringsselskap eid av investorer fra Østerrike og det tyske vannkraftinvesteringsfondet DWS Access Wasserkraft Beta KG, som igjen er majoritetsaksjonær i totalt 26 vannkraftverk i Norge, Østerrike, Albania og Tyrkia.

Det andre er det Zürich-baserte fondet B Capital Partners AG som i januar 2020 kjøpte 36 prosent av aksjene i BoS gjennom sitt Luxembourg BC-ETIF TOR-fond, ifølge en kunngjøring på deres hjemmeside.

 Småkraft AS

Småkraft eier og drifter over 160 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. De har 25 ansatte på kontorer over hele Norge.

Småkraft AS, stiftet i 2002, er et norsk kraftselskap som var eid av de fire selskapene Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft. I 2015 ble det solgt til det tyske investeringsfondet Aguila Capital med hovedkontor i Hamburg, men opererer også fra Luxembourg. De har også tidligere kjøpt mesteparten av norskeide Norsk Grønnkraft og har store aksjeposter i Tinfos AS og Jørpeland kraftAksjeposten på 36% i det historiske Tinfos, er direkte eid fra Luxembourg.

Aquila Capital er nå Norges og Europas største småkrafteier. Aquila er nå i ferd med å bygge et stort datalagringssenter i Ringerike.

Det er verd å merke seg at Aquila også er aktiv i vindkraft. De eier blant annet Midtfjellet Vindkraft på Stord. Via datterselskapet Raven Project II Sarl fra Luxemburg eier de også det omstridte vindkraftverket Øyfjellet Wind i Vefsn i Nordland.

Stopp salget av norsk vannkraft til utlandet!

Dagens Næringsliv avslører 29/1 i en stor reportasje hvordan 1350 eiendommer i Norge eies fra skatteparadiset Luxembourg. Ikke minst gjelder det vindmøller og vannkraftverk som kontrolleres av skjulte eiere i storhertugdommet i hjertet av EU.  Salget av norsk kraftproduksjon til internasjonal finanskapital har tatt av det siste tiåret.

Bildet viser det historiske Tinfos kraftverk 1 i Notodden. 36% av aksjene i Tinfos eies av tyske Aguila Capital via fondet ACE HYDRO NORWAY S.A.R.L. i Luxembourg. foto: Wikimedia

Tidligere ville politikerne stoppe utenlandske oppkjøp av norsk kraft. Nå er det motsatt. Slike oppkjøp blir oppmuntret av det offisielle Norge. Eva Nordlund i Nationen skriver 15/8 – 21:

«Trapper opp salget av Norge. En måned før valget trapper regjeringa opp salget av Norge. Til glede for Aquila Capital og andre internasjonale storaktører.»

For mindre vannkraftverk gjelder ikke kravet til offentlig eierskap. De private kraftselskapene står for ca 7 % av samla kraftproduksjon i Norge. Problemet er ikke at det finnes små kraftverk i privat eie, men at utenlanske investorer, gjemt i skatteparadis, profiterer på «pengemaskinene» som kraftstasjonene i realiteten er, særlig med høye strømpriser.

Forsidebilde: Chris Blonk

9 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 9 ganger.

Post Views: 36

Les artikkelen direkte på derimot.no