Sjekk gyldigheten på passet ditt!

Aktueltspania.net

Politiet fraråder folk fra å bestille utenlandsreisen før passet er sjekket. Køene kan bli lange når over en million nordmenn søker om å få fornyet passet.

På grunn av pandemien avbestilte de fleste nordmenn utenlandsturer i fjor. Mange droppet samtidig planen om å få fornyet passet. Normalt får politiet omkring 700.000 søknader om nye eller fornying av pass. I fjor var det bare 300. som sørget for å fornye passet, det vil si et etterslep på 400.000 pass.  Tallene omfatter også barn, som fornyer pass oftere enn voksne, og nye statsborgere.  Politiet frykter at alle som trenger nytt pass, og myndighetenes smitteverntiltak som passkontorene må forholde seg til, kan føre til lange ventekøer for å få pass.

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet opplyser at etaten er oppmerksom på situasjonen. Det legges planer for hvordan man skal løse dette sammen med politidistriktene. Det kan også bli aktuelt å utvide åpningstidene. Vanvik sier politiet har stor forståelse for at det kan være frustrerende. Samtidig må vi følge de gjeldende regler og ta hensyn til smittevern. – Vi legger ut timer fortløpende på politiet.no, sier Vandvik. Derfor anbefaler han publikum å sjekke litt senere hvis man ikke finner time med en gang.

Bare i Oslo-området er det et etterslep på 100.000 pass. – Vi forventer svært mange henvendelser om å fornye passet eller søknad om nye pass når samfunnet åpner opp, sier Torill Sorte, leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Sørøst politidistrikt. Hun fraråder folk å bestille utenlandstur før det er sjekket om passet er gyldig. I Sørøst er det sju lokalsteder der man kan ordne passet, men det må bestilles time i forkant. I Schengenområdet skal det i teorien ikke være behov for pass, men mange flyselskaper har forlangt pass som eneste gyldige identifikasjon før man kan gå ombord. Etter at vi fikk besøk av covid-19 har også grensekontrollene i Europa blitt gjeninnført i stor grad.

AV: TOM BJØRNØ

La entrada Sjekk gyldigheten på passet ditt! se publicó primero en Aktuelt Spania.