Sanksjoner mot Russland vil føre til: Noe verden aldri har sett før.

Derimot.no

Av Knut Lindelöf

Vi er nå på vei mot den tredje verdenskrig, verken mer eller mindre. Situasjonen er ulik noe vi har opplevd før. Russland har blitt presset til det ytterste av Vesten, som har tvunget det til å krysse denne grensen gjennom en militær invasjon av Ukraina. Det var et vanvittig trekk, og om ikke noe veldig snart bremser opptrappingen kan føre til «noe verden aldri har sett før».
Arbeidsfolk i Europa og verden ønsker ikke en verdenskrig. Det er de som vil bli hardest rammet. Men i dag har de ingen representasjon blant verdens ledere. Det er de der oppe på toppen av pyramidene av digitale milliarder som nå kjemper sin ultimate kamp om herredømme.
Vi som ønsker å stoppe denne galskapen, må nå heve stemmen mot alle våre eplekjekke krigerske politikere – fra venstre til høyre. De er alle involvert i eskaleringen av krigen og eskaleringen gjennom sine enkle analyser og beslutninger om å sende våpen til Ukraina. De virker fullstendig blinde for konsekvensene dette kan få.

Hvis Russland stenges ute av SWIFT

og alle banker blokkeres, vil det oppstå en akutt økonomisk krise i Russland, som vil tvinge dem til mottiltak. Det blir – i en innledende fase – ikke atomvåpen mot New York eller Los Angeles, men et stopp for olje og gass til den vestlige verden.
Har våre politikere funnet ut hva dette vil bety? Finnes det ikke noen blant disse politiker som kan informere om at en økonomisk verdenskrig veldig raskt kan bli til en militær? Og at den betyr noe som «verden aldri har sett før» (for å sitere Putin).

Dette er situasjonen
Tenk på følgende faktaopplysninger: Russland er den nest største leverandøren av olje til USA. I 2021 importerte USA mellom 12 og 26 millioner fat olje.
USA er dermed sterkt avhengig av russisk råolje og petroleum for å holde samfunnet i gang. Det samme gjelder EU, som importerer rundt en tredjedel av sin olje og gass fra Russland. Flere land er 100 prosent avhengig av russisk gass.
Hvis Russland, som svar på sanksjoner, stopper denne eksporten, vil det snart oppstå en nødsituasjon i mange vestlige land. Industrier vil stoppe, strømforsyning vil svikte, vitale forsyningskjeder vil kollapse. Oljeprisen er allerede på vei mot 100 dollar fatet og noen analytikere mener at 200 dollar ikke er umulig i en slik krisesituasjon.
Moderne land er så kompliserte og så ekstremt energiavhengige at det meste rett og slett kan stoppe opp og kompliserte systemer bryte sammen – hvis oljen og gassen stenges av. Dette gjelder for eksempel kjøle- og frysesystemer, som vil være en katastrofe for matforsyningen. Så det kan raskt bli både sult og hungersnød.

Slutt på vennskapet?

Det er slike perspektiver som presser seg på nå. De er ikke dystopier. Alt er avhengig av elektrisitet og/eller fossilt brensel i våre vestlige land. Sårbarheten er enorm.
Legg til dette at Ukraina og Russland er blant verdens største matprodusenter, noe som selvsagt vil påvirke Europa – dersom den eksporten opphører. Fortsett å tenke, hvem vil lide mest av avbrutt mateksport fra Russland og Ukraina? Egypt og Tyrkia får 70 prosent av hveten sin derfra. Svaret er som vanlig; verdens fattigste land.

Dessuten, hvis Kina skulle bli dratt inn i denne verdenskrigen,

er det vanskelig å forestille seg hvordan et moderne samfunn kunne overleve på noen meningsfull måte? Kina er verdens fabrikk i dag og en stor del av alle forbruksvarer, som holder våre samfunn i gang, kommer fra Kina. En fullstendig økonomisk verdenskrig ville dermed være en global katastrofe “verden har aldri sett før”. Og da har vi ikke engang kommet til bruken av atomvåpen.
Hvorfor kaller ikke våre media inn eksperter på hvordan tilbudet fungerer i verden i dag? Er ingen slik ekspert tilgjengelig for utenrikskomiteen eller forsvarskomiteen under deres møter? Fordøm gjerne Russlands angrep, men hvis du som politiker har noe ansvar i kroppen din, så gjør det du kan for å demme opp for krigsbølgen og bremse den nå truende ultimate katastrofen, den “som verden aldri har sett før “.

Samtaler med Russland er den eneste måten, ikke krig med Russland!

Oversatt av Rosa Lux

https://www.lindelof.nu/nagot-varlden-aldrig-tidigare-skadat/

201 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 202 ganger.

Post Views: 284

Les artikkelen direkte på derimot.no