Sanksjoner er bare spill for gallerietSlagmarka avgjør, ikke sanksjoner. Stanser Russland gasseksporten er det full krise i Tyskland

Derimot.no
Henta fra nrk.no

Så blei det invasjon, og hele arealet til de to østlige regionene blir forsøkt erobra? Tida vil vise. USA, Nato og de europeiske statene rykker ikke inn med soldater og våpen — foreløpig. I stedet satses det høylytt på økonomiske sanksjoner. Men de har hittil ikke nyttet. Sanksjonene innført etter at Russland tok tilbake kontrollen over Krim i 2014, har ikke vært i nærheten av å presse Russland vekk fra Krim. Ingen russere har overhodet tenkt på det, og det kan umulig være noen vestlige statsledere som trur det heller. Hvorfor innfører de sanksjonene da? Er det bare et påskudd til å drive handelskrig?
At Tyskland truer Russland med å slutte å kjøpe gass fra landet, er verst for tyskerne.

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Innledningsvis: Striden begynte verken med invasjonen nå, eller Putin
I dagens pressekonferanse sa Natos generalsekretær Stoltenberg at Russland har ene og aleine ansvaret for dagens situasjon. Øystein Steiro jr. derimot skriver i Resett 21.02.2022:

…situasjonen i Ukraina har ikke oppstått i et historisk vakuum. Den er ikke et resultat av tilfeldigheter, Putins forgodtbefinnende eller hans onde hensikter. Utviklingen i sikkerhetsbildet i Europa følger i en viss grad en forutsigbar regi.  …
I et historisk og realpolitisk perspektiv, og løsrevet fra folkeretten og enhver stats suverene rett til selv å bestemme sine allianseforhold, kan Russlands agering i forhold til Ukraina vanskelig ses som noe annet enn en forutsigbar sikkerhetspolitisk motreaksjon på NATO og EUs utvidelse mot øst. Russland søker nå å trekke en rød strek for ytterligere amerikanskledet ekspansjon inn i tradisjonell russisk interessesfære.

Hvilke sanksjoner?
nrk.no skriver 22.02.2022: «Den britiske utenriksministeren Liz Truss skriver på Twitter at G7-medlemmene har blitt enige om å svare Russland med en pakke eskalerende sanksjoner

  • EU vil ramme russiske banker og «sette kjepper i hjulene for Russland tilgang til det europeiske markedet, sier Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Charles Michel.» Utenrikssjefen i EU er tydelig på at sanksjonene vil skade Russland.
  • Storbritannia vil innføre sanksjoner overfor fem russiske banker og mot tre milliardærer som hevdes å stå Putin nær, og derfor blir nekta innreise og får frosset sine investeringer.
  • Tyskland stanser Nord Stream 2-prosjektet og godkjenninga av den
  • Norske, svenske og danske politikere har lovet strenge sanksjoner, noe også USA har
  • Polens president har også «tatt til orde for strenge straffetiltak»

Vår egen utenriksminister Anniken Huitfeldt påstår at Russland er avhengig av handel med Europa, og varsler sterke sanksjoner.

Og hva fører sanksjonene til? Ingenting! Noe annet kan de heller ikke tro på
Etter at Russland tok tilbake Krim innstilte Visa og Mastercard kontakten med en russisk bank, og Russland blei varig utelukka fra G-8 som blei til G-7. Men krim er sia 2014 fortsatt på russiske hender. Det har aldri vært noen realitet bak de vestlige fromme ønskene om at Russland skulle fjerne seg frivillig eller med militærmakt. Sjøl ikke det at Rødt i Norge ikke aksepterer resultatet av folkeavstemninga der og hevder at russisk kontroll over Krim er et brudd på folkeretten, har fått Russland til å trekke seg ut fra Krim.

nrk.no gjengir utenriksminister Sergej Lavrov Russland som kaller sanksjonene forutsigbare:

«– Våre europeiske, amerikanske og britiske kolleger vil gi seg før de har forsøkt å bruke alle sine alternativer når det gjelder den såkalte «straffen av Russland», sier Lavrov tirsdag.
– Vi er vant til det. Vi vet at sanksjonene ville blitt innført uansett, i alle tilfeller. Med eller uten grunnlag, sier Lavrov.»

Sanksjonene: For å vise at «vi gjør noe» og handelskrig?
Sanksjonene er i beste fall bare «spill for galleriet». De endrer overhodet ikke noe som helst på slagmarken, og dagens heller ikke. Det er jo en grunn til at noen har kjøpt varer og tjenester fra Russland, det kan da ikke bare være at gass og annet kjøpes og selges for å drive u-hjelp til Russland? Det er jo ikke sånn handel oppstår og fungerer. Det er bare EU-tilhengerne i Norge som hevder at norske varer kjøpes av EU kun for å drive sosialhjelp til Norge. Følgelig er det et faktum at sanksjonene i tillegg til å være virkningsløse også rammer Vesten som en boomerang. Som: Sanksjonene mot Russland for at Krim blei beholdt, og som fortsetter, har for Russland ført til kraftig utvida handel med Kina samtidig som Russland har redusert sin avhengighet av dollar.

Russland kan svare med gasstopp og sørge for massedød i Europa
I dag går gassen fra Russland gjennom Hviterussland og Ukraina. For Ukraina er dette en betydelig inntakt. Skrur Russland av gassen gjennom Ukraina, har Europa et alvorlig problem.

IMG_2299
Foto fra WELT AM SONNTAG 30.01.22, papirutgaven.

Russland forsyner EU med 90 prosent av gassen.  Den tyske avisa Welt am Sonntag skreiv 30.01.2022 om den russiske gassens betydning for Tyskland. I 2021 fjor fikk Tyskland 46 prosent av gassen, 28 prosent av råolja og 14 prosent av kullet de brukte fra Russland. At det skal være en trussel mot Russland å si nei til russisk gass fordi en stor del av Russlands gass går til Europa, rimer overhodet ikke.

Avisa WELT AM SONNTAG spør eksperter på oljeleveranser som svarer: Energiråstoff i denne størrelsen lar seg ikke erstatte raskt. «En markedserstatter for Russland for kull, gass og olje raskt og fullstendig er fra ytterst vanskelig til umulig», uttaler en ledende oljeanalytiker til avisa. En annen bekrefter at muligheten er begrensa, og en forsker anslår sannsynligheten for tyskerne å erstatte russiske leveranser fra andre til under 10 prosents mulighet.

Norsk gasseksport
Henta fra Norskpetroleum.no

Og når det kommer til rørledningsgass er det ikke mange alternativer til Russland. Norge leverer de volumene landet har og utsiktene for mer gass fra Afrika ser ikke bra ut, sier Arild Moe, forsker ved Fridjof Nansens institutt.  Utenriksminister Huitfeldt sier i dag at Norge skal øke kapasiteten, men 27.01.2022 sa statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB at «Norge har ikke mer å gi».« – Vi eksporterer så mye som rørsystemet vårt tåler», sa Vik 27. januar. Det samme budskapet gjentok statsråd Mjøs Persen 10.02.2022. Russland leverte 175 milliarder kubikkmeter gass til Europa i fjor, Norge rundt 110 milliarder kubbikkmeter. Norge kan ikke øke sin produksjon med 50 prosent, og heller ikke på få uker.

Europa er følgelig mye mer sårbar enn Russland når det gjelder energi. Som en følge av det grønne skiftet er også EUs egen gassproduksjon halvert til 10 prosent de siste åra.

Tyskland spiller høyt og svært farlig
Som jeg skreiv i på politikus.no 1. februar i år, har ikke Tyskland egen energi til å drive landet sitt. Tyskerne er fullstendig prisgitt utenlandske leveranser, det vil si russiske. Mange tyskere vil fryse i hjel og industrien stoppe opp. At Tyskland truer Russland med å ikke kjøpe russisk gass, er som å true en stridsvogn med lommekniv. Det er all grunn for tyskerne til å gå ekstra stille i dørene om gassleveranser i konflikten mellom Russland og Vesten ved Ukraina.

De nyttesløse sanksjonene kan lett blir en dødelig boomerang.

65 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 65 ganger.

Post Views: 123

Les artikkelen direkte på derimot.no