Russland: Biolaboratoriene i Ukraina er rettet mot oss.

Derimot.no

derimot.no:

Det russiske forsvarsministeriet: Biolaboratorium i Ukraina er ein global konspirasjon mot Russland

Oppdatering om biolaboratorium i Ukraina: Russland impliserer Pfizer, Moderna, Merck, Obama, Soros, Clinton-familien, Biden-familien, Rockefeller-familien og andre

Av Kelen McBreen, InfoWars, 11.mai 2022. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Den russiske regjeringa antydar massiv global konspirasjon.

Det russiske forsvarsministeriet (MOD) skuldar i ei melding onsdag 11.mai ei mengd av framtredande politikarar, farmasøytiske selskap og statlege einingar for å ta del i ein global konspirasjon i Ukraina.

Spesifikt påstår MOD at USA og andre NATO-nasjonar har vore del i ulovlege militær-biologiske prosjekt i Ukraina.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sin tidlegare pressesekretær Iuliia Mendel skreiv på Twitter at Russland spreiar «grunnlause skuldingar om at det amerikanske militæret dreiv og utvikla hemmelege biologiske våpen i Ukraina, men at dei denne gongen fekk hjelp av dei farmasøytiske selskapa Pfizer og Moderna.»

Det amerikanske forsvarsdepartementet sitt Biological Threat Reduction-program har bidrege med finansiering til biolaboratorium i Ukraina sidan dåverande senator Barack Obama fekk i stand ein avtale tilbake i 2005.

I eit mistenkjeleg trekk har den amerikanske ambassaden i Ukraina sletta dokument relatert til biolaboratoria frå nettsida si so fort historia vann internasjonal merksemd.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
______________________________________________________

Den russiske regjeringa knytte tidlegare Hunter Biden, George Soros, Pentagon og CDC til biolaboratoria, og påstod, «hovudmålet til dette prosjektet var å utføre ein molekylær analyse av spesielt farlege infeksjonar som er endemiske i Ukraina.»

Russland har drive og klaga til FN om desse fasilitetane i fleire månader, og no har dei gjeve ut meir informasjon som visstnok knyter Big Pharma-selskap til opplegget.

På dette bildet ser de uskyldige og harmoniske ut, men bilder kan bedra. Er de involvert i utviklingen av biologiske våpen i Ukraina?

«Ein bør merkje seg at ideologane i dei amerikanske militær-biologiske aktivitetane i Ukraina er leiarane av det Demokratiske partiet,» fastslo den siste briefinga frå Russland. «Altso, gjennom den utførande amerikanske greina vart det danna eit lovgjevande rammeverk for å finansiere militær-biomedisinsk forsking direkte frå det føderale budsjettet. Midlar kom under statlege garantiar frå NGO-ar kontrollert av leiarskapen i det Demokratiske partiet, inkludert investeringsfonda til familiane Clinton, Rockefeller, Biden, og Soros.»

MOD held fram, «Opplegget involverer større farmasøytiske selskap, inkludert Pfizer, Moderna, Merck og selskapet som har å gjere med det amerikanske militæret: Gilead. Amerikanske ekspertar arbeider for å teste nye legemiddel som omgår internasjonale tryggleiksstandardar. Som eit resultat reduserer vestlege selskap betydeleg kostnadene til forskingsprogram, og dei oppnår eit betydeleg konkurransefortrinn.»

Ifølgje Russland er eit slikt fortrinn i denne utbreidde konspirasjonen, at «leiarane i det Demokratiske partiet» kan bruke det for å «generere ekstra kampanjefinansiering og gøyme distribusjonen deira».

Den tyske regjeringa blir òg nemnt som ei eining med biolaboratorium i 12 land, inkludert Ukraina.

Russland fastslo, «På den tyske sida, involverer programmet Institutt for væpna styrkar mikrobiologi (München), Robert Koch-instituttet (Berlin), Loeffler-instituttet (Greifswald) og Nocht-instituttet for tropisk medisin (Hamburg).»

Vladimir Putins regjering sa, «Involveringa av institusjonar som er underordna Bundeswehr bekreftar den militære orienteringa,» om forskinga Tyskland er involvert i.

I tillegg var Polen visstnok involvert i enkelte ukrainske biolaboratirum, der dei samarbeidde med den USA-baserte Pentagon-entreprenøren Battelle Institute.

Russland la til meldinga si ei åtvaring, «provokasjonar blir førebudde for å anklage dei Russiske væpna styrkane for å bruke masseøydeleggingsvåpen, følgt av ei ‘syrisk scenario’-etterforsking for å fabrikkere det naudsynte bevismaterialet og plassere skuld.»

Kiev-administrasjonen sitt krav om personleg hud- og luftvegsverneutstyr for å beskytte mot giftige kjemikaliar og biologisk kontaminerande agentar, er bevis på den nærståande falsk flagg-operasjonen, ifølgje det russiske MOD.

«Denne spesial-militæroperasjonen til Dei russiske væpna styrkane har kryssa den amerikanske militær-biologiske ekspansjonen i Ukraina, og stoppa kriminelle eksperiment på sivile,» konkluderte pressemeldinga.

3 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 3 ganger.

Post Views: 17

Les artikkelen direkte på derimot.no