Russerne (Putin) er de ideelle syndebukker enten de har gjort noe eller ikke. Godt å ha noen vi ikke liker å skylde på.

Derimot.no

Putin har skylda

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt Nyhetsbrev

Putin er Vestens populære skyteskive.

 
Den ene utrolige historien avløser den andre. Biden kaller han en morder, for NATO-Jens er han en kynisk manipulator.
Sånne karakteristikker skaper neppe det beste klima til å finne løsninger på vår tids viktige utfordringer.

Hva hadde politikk vært om ingen var fiender og ingen kunne skylde på andre? 

Arbeiderpartiets ringrev og klimaminister, Espen Barth Eide, har nå i sin visdom funnet ut at det er russerne som har skylda for Europas energikrise.
Hvorfor?
Jo, fordi de ikke leverer mer gass til Europa enn de er forpliktet til.
De burde selvsagt levert mer enn avtalt. Da ville de tjent enda mer penger. Ifølge Barth Eide. 

Når prisene er så høye, finner han ingen annen fornuft i russernes energipolitikk enn at de ønsker å ødelegge for EU.

Men hvem er det egentlig som ødelegger for hvem?

At EU og Vesten gjennom en årrekke har ført en sanksjonspolitikk overfor Russland, “glemmer” han klokelig nok å nevne. Som en følge av dette, venter fortsatt den ferdigstilte gassrørledningen fra Russland til Tyskland, NordStream 2, på tysk godkjenning.
Milliardinvesteringer til ingen nytte?

EUs egne feilslåtte målsettinger om rask overgang til “grønt skifte” må ta skylda for Europas energimangel og høye energipriser.

Planløst å legge ned kullkraftverk og atomkraftverk, og så tro at land som EU er fiendtlig innstilt til, vil tre støttende til, er som å tro på julenissen.

brown ice cream cone
Når noe går galt har vi sjøl aldri skylden. Det er alltid noen andre som har gjort det.

Norge har – dessverre – en annen tilnærming.
Vi avhjelper EUs energimangel gjennom rekordhøy eksport.
Vi følger Barth Eides “oppskrift”, og ser resultatet:
– Vannkraftmagasinene tømmes
– Vi risikerer strømmangel og import til høye priser
– Vi overlater styringa av egen kraft til EU/ACER

For folk flest gir dette dyrtid og forverra levekår. For mange også usikre framtidsutsikter for egen arbeidsplass.

Kanskje hadde det vært bedre å holde igjen som Putin?
Tenke først på landets behov? Ikke risikere at økt eksport  skaper ubalanse som rammer landets egne innbyggere?

Forsidebilde: Tyler Nix

51 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 51 ganger.

Post Views: 120

Les artikkelen direkte på derimot.no