Rødt endret kurs under Syriakrigen. Våpen til Ukraina gjør partiet til USAs allierte i den stedfortreder-krigen mellom Russland og USA som pågår

Derimot.no

Dahles vinkling

Jan Hårstad

En tidligere Rødt-formann, Torstein Dahle, forsøker seg med forskjønning av Rødts antiimperialistiske historie i dag i KK. (28 april 2022)

Når nå Rødt har blitt et vanlig Nato-parti som SV med levering av norske våpen til stedfortrederkrigen i Ukraina, er det nå de som vil ha det til at mediapresset ble så stort at selv Bjørnar Moxnes måtte begynne

Å deklamere som en Nato-ideolog med masse slitte honnørord. Pinlig, pinlig.

En annen retning innen Rødt har betont dette at partiet gikk inn for en alliansefri Nordisk Forsvarsallianse og om dette skrives det stadig det rene sprøyt i Klassekampen om muligheten for dette.

Jeg deler ikke denne edle historieskrivningen. Omlegget av Rødt til et parti som forsvarte Natos politiske verdensbilde startet ved Syriakrigen hvor Eva Thommassen har gjort en helt enestående innsats som

historiker og forsker. På Steigan.no mye.

Fra Syria

Det vi i dag vet med frisleppte amerikanske dokumenter var at USA begynte å planlegge Syriakrigen rundt 1984. Da gjaldt det i første fase å bygge opp en opposisjon til Assadregimet som hadde internasjonal legitimitet.

En satte sammen en gruppe bestående av Muslim Brotherhood og intelektuelle fra Syriavåren. Lederen for de intellektuelle var Michael Kilo som nå er død.

Det gikk ikke mange år før denne alliansen sprakk og de intellektuelle forsvant med meldinger om at så intrigante og fanatiske folk som Muslim Brotherhood gikk det ikke an å samarbeide med.

Denne gruppa dominert av MB-jihadister kalte seg Syrian National Council og AP ilte med å anerkjenne denne som det legale, rettmessige Syria i folkerettslig betydning. Palestinske Hamas så jo vilke enorme Natokrefter som sto bak revolten og krigen i Syria og trodde de var på den vinnende hesten da også de satset på Syrian National Council. Dette førte nok engang til en palestinsk borgerkrig da det var palestinske partier som sto på Assads side. Fryktelige massakre i leiren Yarmouk utenfor Damascus.

Da USA skjønte at krigen i Irak var en mislykket katastrofe, startet de plan B sammen med Israel og Nato.

Norge selvfølgelig innblandet der også. Å bygge opp KURDISTAN som Israel og Natos nye base i Midtøsten siden planene for både Irak og Syria glapp. Men USA-Nato holder seg fremdeles med flere baser inni Syria og plyndrer syrisk olje sammen med sine allierte kurdere, YPG og SD.

What is jihadism? - BBC News
Her er noen av USAs betalte krigere i Syria

Alt dette er jo fra et anti-imperialistisk synspunkt horrible saker, men helt til i dag har Klassekampen opprettholdt Nato-lesningen av Syriakrigen. Tusenvis av Jihad-leiesoldater ble trent i Tyrkia og Jordan med saudiske-qatar penger og med våpen fra Natostatene. Frankrike var særdeles aggresiv, de ville nykolonisere sin gamle koloni i regionen. Kort: alle de sedvanlige var på plass med sedvanlig oppskrift: sende jihadleiesoldater inn i fremste linje og Leading from behind – som var Obamas politikk.

Natoiseringen av Rødt startet ikke med Ukraina. Den startet med Syriakrigen hvor det på kronikkplass i Klassekampen het at jihadistene var som de frivillige i den spanske borgerkrigen. Der i avisa har de det også i forbindelse med Proxy-stedfortrederkrigen i Ukraina med å koke i hop metaforer om den spanske borgerkrigen 1936-38.

Så hatefullt som partieierne i Rødt har opptrådt i «prosessen Steigan» er det absolutt intet som tyder på at de vil gå tilbake til noen antiimperialistisk praksis: Nei til USA-basene og nei til Nato i Norge.

Tvert imot. Partieierne mener åpenbart at det vil ligge større makt og karrieremuligheter i et nordisk Nato.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Ethan Sykes

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 13

Les artikkelen direkte på derimot.no