Regjeringen i Irland innrømmer at de setter Covid-19 på hver eneste dødsattest: Juks for å få opp antallet Covid-19 døde.

Derimot.no

Dette er høringen i Irland fra en spesialkomite om Covid-19-registreringen.

Vi har oversatt det som fremkommer fra videoen under til et rimelig norsk. Det betyr at vi har redigert noen av kommentarene, men ikke innholdet. Poenget her er naturligvis at i Irland registreres Covid-19 over en lav sko når folk er innlagt på sykehus, uansett hva de er innlagt for. Bare de tester positivt på covid-19 blir de slik registrert.

En får opp tallene på denne måten, men det er en form for juks. Hensikten kan ikke være noen annen enn å begrunne nedstengningen som godt som mulig gjennom forhøyete dødstall og tallet på innleggelser. De hevder at registrerings-praksisen er i tråd med retningslinjene fra WHO.

Knut Lindtner

Michael Mc Namara, T.D. – Leder av Da`il covid-19 komiteen:

Det er sannsynligvis noen som er blir innlagt og ikke viser noen symptomer på covid 19. Disse kan ha fått et hjerteslag og ble dermed brakt til sykehus der de ble testet, og det er funnet at de hadde covid. De dør like etterpå. Er disse registrert som Covid-døde eller ikke? Altså folk som har testet positivt for Covid, men kom til sykehus fordi de hadde hjerteslag eller hjerneslag, falt av taket på en bygning eller noe sånt?

Dr John Cuddihy,  Interim direktøren of the Healt protection suveilance senteret:

-Vi er tilknyttet  WHO og deres saksdefinisjon når det gjelder registrering og rapportering av dødsfall, så i denne situasjonen som er beskrevet hvor noen har en positiv covid-test, så er det et bekreftet Covid-dødsfall. Men et slikt tilfelle vil også være underlagt rettslege-rapport.

Mc Namara:

-Ok, men en slik rettslege-rapport tar lang tid å få inn i systemet, så foreløpig blir de registrert som en Covid-død. Kan være at de blir tatt av listen på et senere tidspunkt, var det det du sa?

Dr John Cuddihy

-Ja. Det er akkurat det jeg sa. 

Mc Namara:

-Takk skal du ha. Hvis noen blir innlagt på et sykehus med et brukket bein, for eksempel, og derfor så sårt trenger sykehusinnleggelse og de blir testet og de vil så teste positivt, er de da inkludert i statistikken til de med covid?

Dr John Cuddihy

-Ja det blir de. Hvis de hadde testet positiv så …

Mc Namara

-Ok, så årsaken til at de ble innlagt, er kanskje ikke Covid. De kan bli innlagt med et brukket ben eller et hjerteslag eller noe som ikke er knyttet til Covid. De blir spesifisert som om å være på sykehus med covid. De er inkludert i statistikken til de som blir innlagt med Covid for øyeblikket, Takk!

Dr John Cuddihy

Dr John Cuddihy

-De er inkludert i overlevelses-statistikken, ja.

Mc Namara

-Takk skal du ha. Også statistikken som daglige pressekonferanser referer til. OK takk!

Dr John Cuddihy

-Det stemmer!

Oversatt: av J Bjoerkmo

Video-opptak av denne sekvensen kan sees her:

https://brandnewtube.com/watch/government-admit-they-put-covid-19-on-every-death-certificate_hSDqa5y1rfsTvtC.html

Tidligere publisert på derimot.no

23 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 893 ganger.

Post Views: 3 016

Les artikkelen direkte på derimot.no