278690930_10159346768317702_2564926411745808495_n-06d00895

PREBEN AAVITSLAND

Blog
278690930_10159346768317702_2564926411745808495_n-06d00895

«Vi påla oss selv en unødvendig lojalitet overfor Helsedirektoratet. Det var de som skulle styre dette.»

«Slik sett ble den kollegiale lojaliteten vurdert som viktigere enn lojaliteten overfor det norske folk.» (1).

«Vi skulle fortalt hva vi visste.»

«Altså, vi lo av det.»

Jeg siterer her fra Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen i 2016, med sitat fra Preben Aavitsland (FHI), hvor man kritiserer den forferdelige vaksineskandalen som hovedsakelig rammet Skandinavia rundt 2009. Andre land stanset katastrofen lenge før oss, eller startet den aldri.

Videre siteres det at Aavitsland i ettertid kaller den gangs enorme bivirknings-situasjon for: «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid».

Det kommer også frem i artikkelen at Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) ville presse på for å få enda flere vaksinert også den gang slik som i dag.

I Dagsnytt 18 fra 2009 kan vi se Kjetil Dreyer og Rolf Erik Hansen i Studio da de høflig forklarte at de, basert på en del faktapunkter, ønsket å gi en mer balansert debatt med ulemper, fordeler, og behovet for denne vaksinen (2).

Bent Høie og Steinar Madsen satt i samme studio og forklarte til publikum hvor fullstendig useriøst det var å si slike ting.

Bent Høie: «…Når man velger å lage en aksjon basert på myter som man på denne måten sprer og skaper usikkerhet i en situasjon hvor våre fremste fagfolk helt klart anbefaler vaksinasjon av hele befolkningen…»

«…det vil sannsynligvis komme en tredje bølge…».

Videre sier Høie at FHI har tilbakevist Dreyers påstander (mens vi fikk vite etterpå at FHI stod på bakrommet og lo av hele «pandemien»).

Så begynner Høie å snakke om forskjellige andre «konspirasjonsteorier» som «slike som dem» visstnok også tror på, for å banke inn i det norske folk at hvis man tilhører den «trosretningen» som mener at det kan være en risiko knyttet til hasteutviklede vaksiner, er man et avskum, selv om han basert på hva FHI, vårt tyngste fagorgan, hadde funnet ut, burde vite at det ikke fantes behov for nødvaksinen.

Hersketeknikken Høie bruker her, kalles «guilt by association», og har i enda større grad blitt en del av vår kultur i dag enn for 12 år siden.

Hansen forteller i studio at WHO har omdefinert hva en pandemi er, og at man egentlig ikke har en pandemi, noe også FHI mente på samme tidspunkt, men underkommuniserte.
Steinar Madsen parerer:
«Jeg er ikke enig i det hele tatt. Jeg er fullstendig uenig, for å si det slik. Denne beskrivelsen har ikke noe å gjøre med virkelighetens verden. Ja det oser nesten konspirasjonsteorier ut av dette her hehe»

Etter at også Madsen har understreket at det er snakk om konspirasjonsteorier, og prentet inn hvor ufattelig trygg Pandemrix er, blir han konfrontert med en studie fra Lancet, og at det allerede finnes mange publikasjoner som viser at vaksinen ikke er trygg.

Da velger Madsen igjen å bli taktisk generell, og vise til konsensus:
«…dette er ikke bare vår oppfatning, dette er alle legemiddelmyndighetene i hele Europa. Dette er en felles oppfatning fra eksperter fra hele Europa. Så vi er veldig trygge på det vi gjør i denne situasjonen (rart at de for det meste valgte bort denne vaksinen i Europa da).

Bent Høie overtar, og viser at han er godt drillet i legemiddelgigantenes, den gang, nye våpen, som er å slå ned på sunn skepsis med å bare si «konspirasjonsteoretiker» mange nok ganger:
«…Dette er en ny tradisjon som nå er kommet til Norge, så noen av dem som står bak denne aksjonen er sånne antiglobe, eller antiglobalisering, men jeg mener de føyer seg inn i en globaliseringstradisjon ved at den typen konspirasjonsteorier som man har sett har et stort marked i USA»… «… Og det som kjennetegner konspirasjonsteorier er at det er et element av sannhet, og så setter man sammen elementene til det reneste sprøyt.»

Kommentar:
For den våkne leser er det lett å se at både Høie og Madsen allerede i 2009 hadde fått solid trening i å bruke nøyaktig de samme hersketeknikkene som i dag, og til å bli glatte, generelle og vise til konsensus hvis noen forsøkte å vise til fagfellevurdert forskning fra de fremste vitenskapelige tidsskriftene.

Den utidige svertingen av meningsmotstandere den gang, førte til fryktelig mye lidelse blant mange av dem som trodde at helsemyndighetene var ærlige folk, og dermed tok vaksinen.

Mange barn ble kvestet for resten av sitt liv, og noen har enda ikke fått erstatning pga «feil diagnose». Aavitsland fremstod som angrende noen år senere da han, som nevnt, sa at han burde vært lojal overfor det norske folk.

Spørsmålet melder seg selvsagt hvem de er lojale overfor som helsetopper, når det ikke er det norske folk?

Da må det være noen andre.

Et annet naturlig spørsmål er hvorfor de ikke ble straffeforfulgt den gang?

Neste spørsmål er hvorfor helsetoppene ikke en gang måtte gå av, og også sitter å håndterer dagens pandemi?

Når vi ser på innmeldte bivirkninger fra dagens mRNA-eksperiment mot covid-19, per 100 000 vaksinerte, er vi på et nivå som er mangedobbelt av Pandemrix-skandalen. Ser vi i absolutte tall er det enda flere, siden flere er vaksinert, og vi snakker om nesten 60 000 foreløpig. Legemiddelverket har ikke en gang kapasitet til å gå gjennom dem.

Da tenker vel mange at når man tolererer at barn, unge og voksne blir kvestet i et langt langt større omfang, pr vaksinert, i dag enn den gangs katastrofe, må den vel være særdeles effektiv i å redde oss fra å bli innlagt på sykehus eller fra å dø.

Pfizers egen kontrollstudie klarte ikke å finne effekt mot noen av disse harde endepunktene. Da er man nødt til å ha mange konsistente funn i statistikken (ikke håndplukkede datasett) som beviser at det ikke er en kvakksalve slik studien faktisk viste.

Se nøye på grafen på bildet under, som er hentet fra FHI for uke 15 (3).
Er det mulig å se at det går bedre med de som er såkalt grunnvaksinert?
Eller er det mulig å bevise ut fra denne grafen at det er viktig å ta boosteren for å forhindre en sykehusinnleggelse?
Det gjør ikke det.

Er det denne «effekten» som gjør at vi godtar historiens mest forferdelige bivirkngns-tragedie?
Når man ser på «effekten» til tredje dose, er det slik at man begynner å tenke at det kanskje er noe i at denne dosen er den verste i å reduserer det generelle immunforsvaret slik nobelprisvinneren Luc Montagnier sa før han døde i februar.
Er det denne «fantastiske» «effekten» som gjør at folk godtar et digitalt pass som skal sikre at vi adlyder seriekriminelle helsetopper og legemiddelgiganter?

Fotnoter
(1)RE: Jakten på det utenomjordiske | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)
(2)(454) Vaksineaksjon.no på Dagsnytt 18 – YouTube
(3)Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

Denne artikkelen er lest av 35 personer