Paven sier at Nato har et stort ansvar. Begge parter er ansvarlige for krigen.

Derimot.no

Når Paven (I virkeligheten er det ledelsen i den katolske kirken) uttaler seg slik de gjør om krigen i Ukraina forteller det sitt om at den er splittet i spørsmålet om holdningen til den krigen. For det er ikke slik at «en hel verden» fordømmer ensidig Russland for krigen. Men det er slik det fremstilles i våre medier. Derfor blir meldingen under overraskende for mange å lese.

Realitetene er at holdningen og opplevelsen av denne krigen rundt om i verden er ganske ulik den opplevelsen vi får i Norge av den massive og ensidige propagandaen vil dusjes med daglig. Derfor er ikke pavens uttalelse overraskende, men gjenspeiler den virkeligheten som pavekirken må forhold seg til.

En stor del av pavekirkens tilhengere befinner seg i Latin-Amerika og de to mest folkerike Latin-Amerikanske statene, Brasil og Mexico, ville ikke fordømme Russland i FN. Deres folketall er større samlet enn USAs.

Dette er realiteter som den romersk-katolske kirken må ta hensyn til. Det er i disse landene tyngden av katolikker befinner seg.

Knut Lindtner
Redaktør

Paven sier at det er NATO som har forårsaket Russlands invasjon av Ukraina.

Pave Frans sier at den transatlantiske alliansen lenge har «bjeffet» ved Russlands dør.

Fra Politico.

Roma: Pave Frans sier at når NATO stadig har «bjeffet» ved Russlands dør. så kan det ha fått Vladimir Putin til å invadere Ukraina.

Pave Frans

Han sier han har tilbudt seg å møte den russiske presidenten i Moskva.

I et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera funderer paven over russernes dødelige aggresjon mot nabolandet. 

Han sier at han ikke vil gå så langt som å si at NATOs nærvær i Russlands naboskap kan ha «provosert» Moskva, men at det «kanskje kan ha lagt til rette for» invasjonen.

Paven fordømmer krigens «brutalitet», og sammenlikner det med borgerkrigen i Rwanda på 1900-tallet, krigen som resulterte i folkemordet på tursi-minoriteten.

Den Hellige Stol har siden midten av mars bedt om et møte mellom pave Frans og Putin i Moskva.

Paven sier: «Naturligvis trenger vi en leder i Kreml som kan se dagens virkelighet. Vi har ennå ikke fått noe svar, men vi forsøker stadig, selv om jeg frykter at Putin ikke kan og ikke vil ha et slikt møte på det nåværende tidspunkt».

I intervjuet sier paven at han foreløpig ikke vil dra til Kiev. «Først må jeg dra til Moskva, først må jeg få møte Putin».

Franz sier han har avlyst et møte med patriark Kirill, leder for den russiske ortodokse kirken. Han er en at Putins støttespillere, og har støttet krigen.

Kirill

Begge disse to mener at et slikt møte vil se «tvetydig» ut. Men i en telefonsamtale har paven advart Kirill mot å «oppføre seg som Putins altergutt». 

Siden invasjonen i Ukraina har pave Frans gjentatte ganger kritisert invasjonen. Han unngår å nevne Putin spesielt. 

I tråd med Vatikanets utenrikspolitikk holder han døren åpen for en mulig dialog.

Den russiske ambassaden i Vatikanet har ikke umiddelbart svart på forespørsler via telefon eller e-poster.

En talsmann for Vatikanet har heller ikke ikke svart på en henvendelse om kommentarer.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde av Vladimir Kush: Korsfarere

https://www.politico.eu/article/pope-francis-nato-cause-ukraine-invasion-russia/

32 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 32 ganger.

Post Views: 18

Les artikkelen direkte på derimot.no