Paul Stupkin om å ta vare på familien og det norske samfunnet, om å ta ansvar og å skape fellesskap

Podcasten uten navn

Podcasten uten navn: https://www.youtube.com/watch?v=bZhvDlgmQM4
Paul Stupkin er en australier bosatt i Norge som er aktiv i ulike beredskapsmiljøer. Hans erfaring innen teknologi har vist ham hvor skjøre mange av systemene vi er avhengige av er. Etter å ha jobbet som brannmann og overlevd naturkatastrofer har han vist viktigheten av fellesskap og hvorfor prepper-konseptet "ensom ulv" ikke er realistisk. Paul snakker om motivasjonen bak Youtube- kanalen og hvorfor han ber nordmenn om å ta action. Vi har alle hørt folk si, "ting var annerledes da jeg var barn – folk var åpne og hadde mer omsorg for hverandre". Hvordan får vi Norge tilbake til dette og hvorfor er det viktig? Betydningen av fellesskap og felles verdier har ofte blitt tilsidesatt og resultatet er et splittet samfunn fokusert på luksus i stedet for ansvar. https://www.norskprepper.no/ https://www.youtube.com/channel/UCgF21E2vSW1JyyGUY1OJxmw Se videoen direkte fra kilden