Overnasjonale organisasjoner – verktøy for globalister? Er FN en ideell organisasjon?

Derimot.no

derimot.no:

Av Northern Light

Mange forestiller seg at de Forente Nasjoner er en ideell organisasjon og er i sin helhet, og alle underorganisasjonene som blant annet WHO, finansiert av de 194 medlemslandene. Men hadde presse og media drevet journalistikk, hadde de kunnet avsløre at Verdens Helseorganisasjon er finansiert for det meste av private givere, og det hele 80 prosent, og nesten halvparten av dette kommer fra Gates Foundation. Bare 20% av WHO er finansiert av FNs medlemsland.

Og Bill Gates og Gates Foundation har store eierinteresser i de farmasøytiske selskapene som fremstiller vaksinene. Dermed er det ingen overdrivelse å si at WHO ikke er noe annet enn en front-organisasjon for den farmasøytiske industrien. Ikke bare det, men World Economic Forum (WEF) og FN inngikk et partnerskap for noen år tilbake, noe presse og media har holdt vekk fra førstesidene.

WEF organiserer og er partner med de store selskapene i den farmasøytiske industrien, og kapitalforvaltningsselskapene som er de finansielle eierne. Dette er egentlig en enorm skandale, men det blir ingen skandale når presse og media unnlater å skrive om det. Så har også vestlig presse og media samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien.

Hvordan kan en da stole på at direktiver fra WHO ikke er diktert av Big Pharma? WHO kan bestemme at alle innbyggere i de 194 medlemslandene skal ha vaksiner, og dermed tvinge befolkingene til å ta/få/kjøpe- produkter av Big Pharma til priser de setter, til enorm profitt. Ikke bare vaksiner med stor fortjeneste, men også testsett for virus.

Når verden har 8 milliarder innbyggere kan antall vaksiner og testsett ganges med åtte milliarder, og profitten blir astronomisk for eierne og de finansielle eierne som Covid-pandemien har vist, og de har tenkt å gjenta sin suksess. Uttalelser, bøker, dokumenter og taler fra WEF Davos, WHO og Anthony Fauci antyder at verden skal holdes i en kontinuerlig pandemi-tilstand frem til 2030.

Det bør fremmes forslag om at ingen av FNs organisasjoner skal være finansiert av private. De skal kun være finansiert av medlemslandene. Ikke at det stopper den enorme korrupsjonen i WHO og andre organisasjoner i FN. Hvordan kunne FNs generalsekretær underskrive avtalen med WEF uten at de 194 medlemslandene ble tatt med på råd?

De enorme agrobusinesselskapene som WEF organiserer, ønsker seg hundre prosent eierskap og kontroll på matproduksjonen i verden, og hvordan kan en da stole på at direktiver om mat, CO2-, metan- og nitrogen- utslipp fra landbruk ikke er diktert av finansfolket i WEF? Gates er nå en av de største eierne av matjord i USA, og vil at folk i vestlige land skal spise hans kunstige kjøtt og GMO-mat fra hans og de andre agrobusinesselskapenes gigant-industribruk.

Med WEF slått sammen med FN, har den globale storkapitalen fått FN’s styringsverktøy over 194 land, og World New Order; En verden styrt av en ikke-valgt elite av billionærer, med en herskerklasse og en slaveklasse, som nå har kommet betydelig nærmere oppfyllelse.


Hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 2

Les artikkelen direkte på derimot.no