Om Israels brutale fremferd i Gaza, intervju av Sylvia Demerest

Om Israels brutale fremferd i Gaza, intervju av Sylvia Demerest

Nyhetsspeilet
Om Israels brutale fremferd i Gaza, intervju av Sylvia Demerest

Nyhetsspeilet.no:

Hør Regis Tremblay intervjue advokat Sylvia Demerest som kjenner Israel historie og handlinger også fra årene før 1948, hvordan statens Israel i årtier har gjennomført en systematisk utryddelse av deler av den palestinske befolkning. Aktuelle tema er mange: Hjernevask og manipulering av den israelske befolkning, mentale og emosjonale sykdommer, ekstrem brutalitet, mytene om antisemittisme, ADL, Anti Defamation Leage, som ved hjelp av store penger har makten over politikerne i amerikanske Congress’ politikere og US Senate.

Myten om antisemittisme plukkes fra hverandre, om AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, Intervju del 2, her eller klikk på bildet.

Det begynner å demre for folk flest at statens Israels blodtørst, hensynsløshet og brutalitet i Gaza gir oss et bilde vi kjenner fra historien. For vi har å gjøre med de samme folkene som infiltrerte Tyskland under Andre verdenskrig som nazister som så de fastboende jøder i Vesteuropa og Østeuropa som sine ofre, de ville med brutalitet, vold og henrettelser skremme dem til å ville flykte til dengang ørkenområdet i landet som senere skulle bli Israel. Det var de samme som ledet Den russiske revolusjon og straks de så anledning til det, begynte de omfattende massakre av kristne russere.

Om det underlige ADL, Anti-Defamation League – Om Den nye US lov av 2024 om antisemittisme, Intervju del 3, her eller klikk på bildet.

De har vært slue og gjemt seg bort fra verdensbevisstheten, lenge ante vi ikke at det var dem som var på ferde. Og ennå kjenner vi lite til dem. Men det finnes folk som bedømmer Israels myrderier i Gaza på fornuftens menneskelige grunnlag, folk som ikke har latt seg fange inn i hjernevaskens glansbilder om det utvalgte folk i det lovede land. Hør khazarjøden Norman Finkelstein, her.

De slakter ned barn, kvinner, unge og gamle menn helt usjenert, henretter folk på gatene. De bortfører barn til sine fengsler og torturere dem. For det vi kan se er det iskalde motbildet til vår varme menneskelighet, det treffer oss dypt. Vi ser er alle våre gode intensjoner snudd rundt til det motsatte, til det ondskapsfulle og brutale, til utryddelse og tilintetgjørelse.

Hva er bakgrunnene for dette, hvordan er det mulig at slikt kan skje? Både intervjuer og den intervjuede har iakttatt hendelsene med hjertet i halsen og står med begge beina godt plantet på jorden, har omfattende kunnskaper og varm medfølelse med mennesker og menneskerettigheter. De bedømmer det hele ut fra det som har skjedd siden 7ende oktober 2023. Det er advokat Sylvia Demerest som blir intervjuet av den engasjerte Regis Tremblay.

Video 2, her og video 3, her.


Go Gi Jeong, eneste overlevende av familien fra massakrene i 1948, “then my grandfather said, since you killed my son, you can kill me too, and they shot him dead as well,” se dokumentar, The Ghost of Jeju, her eller her.

Regis Tremblay (fra hans biografi, her) ble en filmskaper i godt voksen alder, og en fulltreffer er hans dokumentarfilm fra 2013, om den sørkoreanske øya, JeJu, et fiske- og bondesamfunn bestående av små landsbyer som i århundreder hadde levd av havet og et lite stykke jord. Hit kom den amerikanske militærmakten i 1948 og gjorde seg brede med våpenmakt. For å få det selvstendige øyfolket til å adlyde, massakrerte de 60 000 barn, kvinner og menn, noe som etterlot de dypeste spor i befolkningen frem til idag, hvor USA igjen vil ha en militærbase og krever at øybefolkningen må vike. Men øybefolkningen vil ikke vike, de protesterer, men med fredelige midler, se dokumentaren, The Ghost of Jeju, her eller her.


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar