Ny teknologi og lynrask kommunikasjon gir nye muligheter: Hvordan kan den rikeste eliten manipulere og kontrollere verdens befolkning.

Derimot.no

Denne artikkelen er svært lang og krevende å lese. Det er en del fremmede uttrykk for mange og noen er ganske tekniske. Men den er svært skremmende fordi den skisserer opp en mulig (ikke usannsynlig) plan for hvordan eliten forestiller seg en fremtidig verden, altså hvordan de kan omdanne verden utfra egne ønsker og behov. Hovedaktørene er verdens rikeste mennesker med tilknytning til WEF (Verdens økonomiske Forum), med Claus Schwab i ledelsen.

Vi legger frem en kort definisjon her på et av de uttrykkene som brukes i artikkelen for å lette leseopplevelsen:

Kyborg er et vesen med både biologiske og teknologiske komponenter.

I artikkelen fremgår det at kombinasjonen av digital teknologi og lynrask kommunikasjon (5G) gir verdens mektigste redskaper til kontroll og manipulering av jordens befolkning og at nedstengningstiltakene med begrunnelse i Koronaen var ledd i en slik prosess.

Knut Lindtner

Redaktør

Klaus Martin Schwab er en tysk økonom som er grunnlegger av og arbeidende styreformann for Verdens økonomiske forum. Wikipedia

The Great Reset`s 5G Kyborg økosystem.

Av Dr Joseph Mercola

Artikkeloversikt:

-The great reset er en globalistisk plan som settes i verk med lynets hastighet. Covid-19-pandemien var en vesentlig ingrediens i planene, men for virkelig å sette fart i teknokratenes ambisjoner er det helt nødvendig med en krig. 

-De behøver kaos, tap av menneskeliv, og finansielt kaos for å skape desperasjonen som er helt nødvendig for å få menneskene til å oppgi vår frihet og overgi oss til tyranniets kontrollmekanismer.

 
-The World Economic Forum (WEF) har i årevis propagandert for innføring av en digital identifikasjon, og å sikre at alle på planeten har en legal digital identitet er en del av FN`s 2030 bærekraftmål.

-Det er en vesensforskjell mellom identitet og identifisering. Identifisering betyr å eie dokumenter som beviser hvem du er. Men en digital identitet er IKKE bare en type identifisering. En identitet viser hvem du virkelig er, og en digital identitet vil oppbevare en permanent registrering og lagring av alle dine valg og handlinger 24/7.

-Disse dataene kan deretter brukes mot deg.

-WEF har med all tydelighet utlagt at din digitale identitet vil bestemme «hvilke produkter , tjenester og informasjon vi kan benytte— eller motsatt, hva som vil være stengt for oss»

Uansett om folk har oppfattet det er The Great Reset en globalistisk plan (forøvrig implementert i den norske regjeringen av Erna Solberg og co her i landet, O.A.) som skrider fremover med lysets hastighet.

Covid-19-pandemien var et nav i planleggingen av det som skjedde, som også beskrevet i Klaus Schwab`s bok «Covid-19:The Great Reset»1), men for å kunne fullføre teknokratenes ambisjoner var det helt nødvendig med en krig som Dr Vernon Coleman rapporterte i The Expose:2)

«Når de nå har fått de fleste til å gjemme seg under sofaen eller sengen pga den falske covidtrusselen, har de i tillegg introdusert to nye trusler til menyen: Krig og uvær. Dette var noe de hadde planlagt lenge, og for riktig å holde oss på tå hev kommer noe av uværet til å være av den riktig slemme sorten. Disse vil sannsynligvis  være kunstig frembrakte værfenomener. 

Og det vil oppstå vamebølger, kraftige snøfall og sannsynligvis en tsunami eller to (som er enkle å iscenesette med en undervannseksplosjon som jeg tidligere har forklart). Man kan selvsagt ikke drepe milliarder ved hjelp av uvær, men dette vil presse opp priser på mat og energi og drepe millioner ved hjelp av havarerte økonomier, fattigdom og sult.

 
De siste stormene i UK førte til øyeblikkelig nedstengning av skoler og togstans( for det tilfelle at et tre veltet og skadet noen)pluss at utkjøring fra supermarkedene ble stoppet. Alt en massiv «overkill» i den hensikt å skade samfunnet og økonomien. Og vi må huske på at befolkningskontroll er en av hensiktene bak det som skjer nå.

Kriger kommer også, noe de truet med for en tid siden. Vi går på ny mot en kald krig med Russland og Kina på den ene siden, og USA og Europa på den andre siden.Det er bortimot utenkelig at ikke Schwab regisserer dette. Hvis vesten skulle beslutte seg for å gripe inn militært i krigen mellom Ukraina og Russland, vil det være fordi konspiratørene ønsker det siden de ser at det vil bidra til ytterligere å ødelegge global økonomi og ende i millioner av dødsfall.

Vi må også huske at å kontrollere den globale økonomien er en helt vesentlig del på veien mot the Great Reset. Retorikken som nå kommer fra London og Washington tyder på at både Johnson og Biden er desperate etter å forverre situasjonen, forårsake mer terror, få opp energiprisene og skremme livet av alle.

Når du først innser hvordan planen deres er, er det lett å forutse hva som er neste trekk. Husk på at covidsvindelen bare var starten. Konspiratørene har bare helt nylig startet kampanjen for å ta total kontroll.»

TOTAL KONTROLL VED HJELP AV DIGITALE ID´ER

Og dessverre har Coleman helt rett. Det hersker ingen tvil om at værhendelser og verdenskrig har vært  deler av planen allerede fra begynnelsen. De trenger kaos, massedød og finansielt kaos for å kunne skape den nødvendige desperasjonen hos folk for at de skal være villige til å oppgi friheten.

 
Men pisk er ikke det eneste verktøyet i teknokratenes verktøyboks. De bruker også gulrot, og lettelser i dagliglivet er en av dem.Det er også en av hensiktene med å innføre digital ID. WEF har i årevis gått inn for innføring av denne IDen, for å sikre at alle jordens mennesker har en lovlig digital identitet. Dette er en viktig byggestein i FN´s Agenda 2030. 3)

Et fordelsprogram (convenience) er et nøkkelincentiv for digital ID.Med en digital ID på mobilen (og evt en implantert chip), kan du gjøre alt fra å sjekke inn hos legen din til å ta opp lån. 

I en artikkel fra WEF4) som promoterer digitale IDer, bruker de også som argument at millioner av mennesker som flykter fra hjemlandet sitt pga krig eller forfølgelse ikke kan sikre flyktningestatus hvis de skulle ha mistet sine identitetspapirer i situasjonsbetinget forvirring. Tydeligvis vil de ha oss til å tro at ingen vil flykte fra hjemlandet uten en mobiltelefon i hånden. Eller har de til hensikt å starte implantasjon med en gang?

De hevder også at en milliard mennesker ikke har noen lovlig identitet, og at de derfor ikke kan åpne en bankkonto, oppnå lån eller bruke sin stemmerett. Men er dette virkelig god nok grunn til å presse en digital ID på alle, uansett om du har bruk for den eller ikke? Nei, for dette har ingenting med behov å gjøre. Heller ikke med lettelser i dagliglivet. Det har å gjøre med kontroll.

HVEM HAR NYTTE AV FINANSIELL ÅPENHET?

I samme artikkel 5), gjennomgår WEF en app med en fiks «åpenhetsmekanisme». Argumentet er at den muligheten vil gjøre veldedighetsdonasjoner sporbare. Dermed kan alle slike transaksjoner følges helt fra giver til mottaker.

Men alle som har satt seg inn i WEF´s planer for menneskeheten vil vite at dette eksempelet er tøv. Et system med finansiell åpenhet vil aldri bli brukt til å gi folk flest innsyn i en organisasjons forehavender. Derimot vil det bli brukt til å gi det ledende teknokratiet fullt innsyn i alle våre transaksjoner. 

Den kanadiske frihets-konvoien og president Trudeau`s bruk av nødlovene (the Emergency Act) ga et sjeldent innsyn i den makten de ønsker seg over dine finanser. De ønsker å være i stand til å skille ut hver eneste person som kan være til bryderi for myndighetene, og sette dem i stand til inndragninger og bøter som ikke står i forhold til forsyndelsen. Trudeau måtte sette inn ekstraordinære unntakslover for å få til det samme. 

I fremtiden ønsker den regjerende kriminelle eliten å være i stand til å gjøre dette automatisk og etter forgodtbefinnende. Og du trenger ikke være i tvil, digitaliseringen av din identitet vil bety at de har makten til å strupe økonomien din hvis du ikke oppfører deg som de ønsker. I verste fall kan de stenge av din identitet  . Da vil du hverken ha tilgang til tjenester eller økonomi til å klare deg. 

Faren ved digitalisering kombinert med innhenting av alle personlige data kan ikke overvurderes. Som WEF selv sier det; vår digitale ID «avgjør hvilke produkter, tjenester og informasjon vi får tilgang til—og motsatt, hva vi stenges ute fra».6) Forteller ikke dette deg alt du behøver å vite?

FORSTÅ DYBDEN AV «DIGITAL IDENTITET»

I en artikkel i The Sociable, advarer Tim Hincliffe:7)

«Din digitale ID kan bli brukt mot deg hvis the great reset blir gjennomført. Digital ID har muligheten til å bedre levevilkårene til millioner, men kan også brukes av autoritære regjeringer for profilering og aggressivt press for å fremtvinge ønsket oppførsel i et sosialt kredittsystem. 8)

Ideen bak en digital ID er ganske enkel. Alle data som samles inn fra hver eneste samhandling med private og med offentlig sektor er med og skape din personlige ID. Disse dataene kan inkludere:

-Søkehistorikk

-Handlinger på sosiale medier

-Online profil

-Stedslokasjon, vite hvor du er til enhver tid.

-Legejournaler og medisinske data.

-Din finansielle situasjon

-Rettsdokumenter

-Og mye mer

Ved å registrere hver eneste samhandling ser WEF for seg at din digitale identitet blir linket til:

-Hvert eneste klikk, kommentar og deling du gjør på sosiale medier.

-Hver eneste finansielle transaksjon som du registrerer.

-Ditt oppholdssted og hvor du reiser-Hva du kjøper og selger

-Din personlige helse og medisinske journaler

-Hvilke websider du besøker

-Din deltagelse i samfunnsaktiviteter som stemming ved valg, skatter, donasjoner osv.

-Energiforbruk

-Og mye mer

På den måten blir din digitale ID en konto for din sosiale oppførsel, som da kan vurderes og straffes. Det vil oppstå et klassesystem hvor noen mennesker vil få adgang til priviligert informasjon, produkter, og/eller tjenester basert på de dataene som er lagret på din personlige ID.

Grafikken under, fra WEF, illustrerer hvordan din digitale ID vil samhandle med verden. Hver eneste lille ting du kan forestille deg kan forbindes med din digitale ID, og din oppførsel, hva du tror på og hvilke meninger du har vil diktere hva du kan og hva du ikke kan foreta deg i samfunnet. Den vil åpne dører hvor andre lik deg selv er velkomne, og lukke dører hvor du ikke er ønsket adgang. 

digital identitet

I sin 2020 utgreiingsdokument om IoB,14), beskriver WEF IoB som et økosystem med «et usedvanlig antall sensorer», inkludert emosjonelle sensorer som er «svelget, festet på, eller implantert i kroppen for å måle, analysere og til og med modifisere både kropp og oppførsel.»

Notater

1  COVID-19: The Great Reset av Klaus Schwab (PDF)

2  The Expose’ 28. februar 2022

3,  4,  5  World Economic Forum 20. november 2020

6  WEF Insight Report, Identity in a Digital World september 2018

7,  9,  11,  15,  20  The Sociable 23. november 2020

8  Business Insider 29. oktober 2018

10  Coin Telegraph 12. april 2020

12  Rand Corporation 29. oktober 2020

13  Rand Corporation IoB: Our Connected Future

14  WEF, Shaping the Future of the Internet of Bodies, juli 2020

16  Rand Corporation, The Internet of Bodies

17  WEF The Global Risks Report 2019

18  The Sociable 19. desember 2019

19  The Sociable 6. desember 2019

21  Twitter James Melville 26. januar 2022

22  PC Magazine 27. april 2020

23,  25  The Sociable 16. februar 2022

24  Cyber ​​Polygon 2022

Utvalgt bilde er fra The SociableDen opprinnelige kilden til denne artikkelen er Mercola Copyright © Dr. Joseph Mercola , Mercola , 2022

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: David Gifford

94 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 94 ganger.

Post Views: 111

Les artikkelen direkte på derimot.no