Ny studie finner vedvarende hjerteabnormiteter blant vaksinerte

Politikeren.com
Read Time:1 Minute, 28 Second

En oppfølgingsstudie utført ved Seattle Children’s Hospital av barn som lider av myokarditt etter deres andre dose av Pfizer mRNA-vaksinen ble publisert i Journal of Pediatrics 25. mars 2022.

perikarditt, har dukket opp som en viktig bivirkning etter Covid-19 mRNA-vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Pasienter viser vanligvis brystsmerter og et forhøyet troponinnivå i dagene etter COVID-19 mRNA-vaksinen.

Studien fulgte opp 16 mannlige barn, med en gjennomsnittsalder på 15 år, 3 til 8 måneder etter deres første diagnose med myokarditt innen en kort tidsramme etter mRNA-vaksinasjon.

Forfatterne brukte elektrokardiogrammer og hjertemagnetisk resonans (CMR) for å undersøke abnormiteter i hjertet som myokard arrdannelse, fibrose, belastning og redusert ventrikkelmuskelforlengelse som kan assosieres med redusert evne til å pumpe blod og økt risiko for hjerteinfarkt.

Forfatterne fant ut at selv om det var en viss oppløsning etter 3 – 8 måneder, hadde de fleste forsøkspersoner fortsatt noen vedvarende abnormiteter 8 måneder etterpå.

“Selv om (initielle) symptomer (som brystsmerter og treningsintoleranse) var forbigående og de fleste pasientene så ut til å respondere på behandlingen (bare med NSAIDS som ibuprofen), viste vi vedvarende unormale funn på CMR ved (3-8 måneder) etter oppfølging hos de fleste pasienter, om enn med forbedring i omfanget av LGE (et mål på hjertets kapasitet til å pumpe effektivt).

“Tilstedeværelsen av LGE er en indikator på hjerteskade og fibrose og har vært sterkt assosiert med dårligere prognose hos pasienter med klassisk akutt myokarditt. En metaanalyse inkludert 8 studier fant at tilstedeværelse av LGE er en prediktor for dødsfall av alle årsaker, kardiovaskulær død, hjertetransplantasjon, rehospitalisering, tilbakevendende akutt myokarditt og behov for mekanisk sirkulasjonsstøtte.”

For de som ønsker å gjennomgå en detaljert evaluering av denne studien av en medisinsk ekspert, kan du se denne videoen.

Les artikkelen direkte på Politikeren