Ny fagfellevurdert forskning viser tydelig at D vitamin beskytter mot korona

Politikeren.com

Read Time:2 Minute, 44 Second

Nå har en ny studie undersøkt nivået av vitamin D hos koronapasienter, og funna er tydelige.

Konklusjonene i rapportene har vært sprikende, og forskerne er uenige om hvilken betydning vitaminene kan ha.

Selv om flere studier peker på en mulig positiv effekt, har andre studier ikke funnet disse sammenhengene.

Jutta Dierkes er professor i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen. Hun har selv forska på D-vitaminer.

– Siden pandemien kom er det registrert mer enn 1000 ulike studier på sammenhengene mellom vitamin D og covid-19, sier hun til NRK.

Nå har en ny studie fra Israel fått internasjonal oppmerksomhet.

Forskere fra Bar-Ilan-universitetet undersøkte nivået av D-vitamin i blodet til 253 voksne pasienter. Alle var innlagt ved et sykehus i byen Nahariya i Galilea.

Blodprøvene ble tatt mellom 14 og 730 dager før pasientene seinere fikk påvist koronasmitte og covid-19.

Sollys og årstidene påvirker nivået av D-vitamin. Resultatene fra prøvene ble justert for disse sesongvariasjonene. Blodprøvene er tatt i perioden fra april 2020 til februar 2021.

I studien er et nivå på under 20 nanogram vitamin D per milliliter blod definert som mangel på vitamin D.

Og resultatene fra studien viser en meget klar tendens.

Pasientene med mangel på D-vitaminer hadde 14 ganger så stor sannsynlighet for å få alvorlig eller kritisk sykdom av koronasmitten.

De er da sammenlikna med pasientene som hadde normalt høye verdier av vitamin D i blodet.

Lege og forsker Amiel Dror er en av forfatterne bak studien.

– Det var slående å se forskjellene i risikoen for å bli alvorlig syk når du mangler vitamin D, og når du ikke gjør det, sier han til avisa The Times of Israel.

Blant pasientene med mangel på D-vitamin, fikk godt over halvparten alvorlig eller kritisk sykdom. Blant de som hadde en tilstrekkelig mengde av vitaminet, var tallet under 10 prosent.

Pasienter med høy alder er både mer utsatt for alvorlig covid-19 og for lave D-vitaminverdier. Det samme gjelder for overvektige pasienter.

Selv justert for disse faktorene, viste studien økt risiko for sykdom blant de med lave nivåer av D-vitamin.

Den israelske forskingsrapporten er fagfellevurdert, og publisert i det anerkjente tidsskriftet PLOS One (Public Library of Science).

Jutta Dierkes sier det er interessant at forskerne i Israel har undersøkt nivåene av vitamin D før pasientene faktisk ble smitta.

Hun viser også til en nylig studie fra England som viser høyere dødelighet hos covidpasienter med mangel på D-vitaminer

I Norge gjøres det nå en stor undersøkelse som nettopp leter etter mulige årsakssammenhenger mellom inntak av vitamin D og koronasmitte.

Av 1176 innlagte pasienter hadde 253 registreringer av et 25(OH)D-nivå før COVID-19-infeksjon. En lavere vitamin D-status var mer vanlig hos pasienter med den alvorlige eller kritiske sykdommen (<20 ng/ml [87,4 %) enn hos personer med mild eller moderat sykdom (<20 ng/ml [34,3 %] p < 0,001). Pasienter med vitamin D-mangel (<20 ng/ml) hadde 14 ganger større sannsynlighet for å ha alvorlig eller kritisk sykdom enn pasienter med 25(OH)D ≥40 ng/ml (oddsforhold [OR], 14; 95 % konfidensintervall [ CI], 4 til 51; p < 0,001).

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263069

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

0 0 %

Les artikkelen direkte på Politikeren