Norge våkner. Ble vi lurt?

Norge våkner. Ble vi lurt?

Nyhetsspeilet
Norge våkner. Ble vi lurt?

Nyhetsspeilet.no:

Det satt et par enkeltpersoner og styrte hele landet, forteller Truls Mehus. Er ikke det et tydelig nok eksempel på at vi, folket, må engasjere oss mere og reagere øyeblikkelig når avgjørende ting skjer? Jeg vet om mange, særlig kvinner som ikke nøler med å kaste seg på telefonen, hvis det trengs. Glem ikke, det kan bety mye for mange.

Den omfattende vaksineringen av folk flest i Norge har fra begynnelsen av vært en katastrofe som nå begynner å vise sitt sanne ansikt for flere: Svekket immunsystem, turbokreft, hjerteposebetennelse og plutselig død er blandt hendelsene vi kan iaktta, helt tydelig å tilbakespore til covidvaksineringen. Vi trenger en folkebevegelse.

Pandemien snudde demokratiet rundt om på hodet til et diktatur med helsebyråkrat Bjørn Guldvog i forsetet, og følgene har vært skjebnesvangre for den norske befolkning. I Tyskland snakker mange om hvordan gjerningsmenn og kvinner skal straffes, etter at protokollene fra Robert-Koch-Institutt (Tysklands FHI) ble kjent. Der heter det: Det var ingen pandemi, nedstengningen var fullstendig overflødig, maskene var bare tull.

Men følgene av dette ødela liv og levnad for tusener på tusener av mennesker.

Mange døde ensomme og forlatt, særlig de gamle, men etter at de hadde blitt vaksinert. På enkelte gamlehjem i Tyskland døde en brorpart av beboerne. I Grimstad i Norge på et privat pleiehjem, døde alle 15 beboere, hvis jeg husker rett. Men ikke alle døde. Mange ble alvorlig skadet for livet. Først senere døde også folk i sin beste alder, også unge. Det er det vi kan se idag. Skal vi akseptere dette uten å mukke?

Også våre egne ledere innenfor Storting, media og helsevesenet bør etter min mening ikke slippe unna konsekvensene av det de har vært med på å forårsake.

Særlig Erna Solberg, Camilla Stoltenberg, Bjørn Guldvog og Nakstad har stilt seg på en pidestall som premiesauer, ytterst på spissen av aksjonene. De bør underkastes offentlige forhør i rettsvesenet med trussel om fradrag av formue, klekkelig erstatning til ofrene av egen kasse og fengselsstraff for sine misgjerninger.

Se video “Den tyske regjering innrømmer at det var aldri noen virkelig pandemi”, til høyre eller her.

Også de mange underordede som blindt fulgte ordre, ikke minst ledere i det militære, etterretningsvesen og politi som virket effektivt i undergrunnene.

Jeg gleder meg stort over at folk har funnet sammmen for å lage denne dokumentarfilmen med den slående tittel, Norge våkner. Ble vi lurt? Filmen gir oss en sjanse. For vi kommer ikke unna prosessen å bli bevisste på hva som egentlig skjedde. Filmen er satt sammen av Stortingets taler, NRK debatten, TV2, NrK, Friis Larsen Showet, Europa parlamentet, FN og Becheim podcast, med den norske politiker Truls Mehus, her.


Tyskerne går mann av huset etter frigjøringen av RKI protokollene, et raseri uten sidestykke er i ferd med å bre seg utover landet. Langsomt kommer årelang underkuing og undertrykkelse til overflaten, denne gangen med sykdom og død til følge. For de som våger seg på et tysk intervju, hør prof. dr. Stefan Homburg, her.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar