Norge øker pengestøtten til Afghanistan – Norge har så langt i år bidratt med 186 millioner kroner

politiskukorrekt.org

Samtidig som flere nordmenn opplever store utgifter til strøm, og har problemer med å betale regningene sine. Og mange nå må søke om økonomisk støtte til og betale strømutgiftene for regelrett å overleve her i landet, så fortsetter Norge og Regjeringen med å øse ut penger til resten av verden.

– Afghanistan står i en prekær humanitær krise. Norge øker derfor støtten til humanitær innsats i Afghanistan med 86 millioner kroner. Støtten går gjennom norske humanitære organisasjoner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Gjennom de norske humanitære organisasjonene Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norcap bidrar Norge nå med om lag 86 millioner kroner til humanitær innsats i Afghanistan.

– Støtten kommer som følge av den alvorlige humanitære situasjonen og behovene våre partnere har meldt fra om. Norge gir kun bistand til den afghanske sivilbefolkningen gjennom multilaterale og ikke-statlige organisasjoner, sier Huitfeldt.

  • Støtten på 86 millioner kroner kommer i tillegg til Norges bidrag på 100 millioner kroner til FNs responsplaner for Afghanistan og regionen i januar.
  • Norge har så langt i år bidratt med 186 millioner kroner til humanitær innsats i Afghanistan og for flyktninger i nabolandene.
  • Kilde – Øker humanitær støtte til sivile i Afghanistan Regjeringen.no

Les artikkelen direkte fra kilden