Norge har ikke nok strøm i 2027: – Kan bli en nasjonal energikrise

politiskukorrekt.org
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Politiskukorrekt.org:

Norge kan være på vei mot en nasjonal energikrise. Statnett har varslet regjeringen om kraftmangel i store deler av Norge om noen få år. Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h.) har fått brev fra Statnett med advarsler om energi- og effektknapphet i Norge om få år.

Det kan føre til veldig høye strømpriser og perioder med utkobling dersom Norge ikke øker kraftproduksjonen.

Nå ber han politikerne om å ta konsekvensene av at det er bygget ut for lite kraftproduksjon og strømnett de siste 30 årene.

– Situasjonen er alvorlig, mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Han reagerer på Statnetts advarsel om at Norge styrer mot kraftunderskudd om få år.

– Det er en selvpåført katastrofe, som vi må bygge oss ut av med mer kortreist kraft, mer nett og bedre offentlig kontroll, mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

At Norge kan være på vei mot en nasjonal energikrise. Har Statnett varslet regjeringen om, og påpeker kraftmangel i store deler av Norge om noen få år.

– Det er en selvpåført katastrofe, som vi må bygge oss ut av med mer kortreist kraft, mer nett og bedre offentlig kontroll, mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Nå ber han politikerne om å ta konsekvensene av at det er bygget ut for lite kraftproduksjon og strømnett de siste 30 årene.

Alvorlig situasjon for Norge

Alfheim leder LO-forbundet Industri Energi, som organiserer om lag 57 000 industriarbeidere.

Mange av disse jobber på arbeidsplasser som bruker svært mye strøm. Det er også ventet at forbundet kan organisere grupper i flere «nye» næringer i Norge, for eksempel innen batteriproduksjon.

– Norge er i en alvorlig situasjon. Vi styrer mot kraftunderskudd og effektunderskudd om bare noen få år. Det vil gjøre energinasjonen Norge avhengig av å importere strøm for å dekke eget forbruk, skriver Alfheim i en tekstmelding til FriFagbevegelse.

– Det er kraftoverskuddet som har gitt oss rikelig tilgang på strøm til lave priser. Det konkurransefortrinnet er vi nå i ferd med å miste.

Store deler av landet kan få veldig høye strømpriser og behov for utkoblinger dersom Norge ikke øker kraftproduksjonen, advarer Statnett.

Statnett med strømadvarsel

Statnett advarer regjeringen om «betydelige utfordringer» i kraftsystemet. De forventer at den nasjonale energibalansen blir negativ allerede i 2027, hvis ikke det tas grep.

Det skjer hvis vi bruker mer energi enn vi har kapasitet til i det norske strømnettet.

Advarslet er skrevet av Statnetts konserndirektør for Kraftsystem og marked, Gunnar Løvås, i et brev til Olje- og energidepartementet, datert 16. desember, ifølge nettavisen Altinget.

Statnett er bekymret for at nordre Nordland, Troms og Finnmark vil få særlige utfordringer med kraftmangel og stigende energipriser i løpet av få år.

De forventer tilsvarende utfordringer på Østlandet og i Midt-Norge.

Alfheim i Industri Energi mener Statnetts brev burde være en tydelig vekker for politikerne:

– Vi trenger mer kraft og mer nett så raskt som overhodet mulig, understreker forbundslederen.

Kilde Statnett advarer regjeringen mot knapphet på energi og effekt om få år Altinget

Innlegget Norge har ikke nok strøm i 2027: – Kan bli en nasjonal energikrise dukket først opp på Politisk Ukorrekt.Les artikkelen direkte på Politiskukorrekt.org

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar