Net zero agendaen, det må stoppes. 12 landbruksmyndigheter advarer de største amerikanske bankene om Net Zero-agendaen.

Net zero agendaen, det må stoppes. 12 landbruksmyndigheter advarer de største amerikanske bankene om Net Zero-agendaen.

olehartattordet.blogg.no
Net zero agendaen, det må stoppes. 12 landbruksmyndigheter advarer de største amerikanske bankene om Net Zero-agendaen.

Olehartattordet.blogg.no:

 

Inlegget er hentet og oversatt i fra denne artikkelen

 

“USA: Et dusin republikanske landbrukskommissærer har skrevet et brev til seks amerikanske megabanker og informert dem om at deres satsing på ESG-investeringer kan føre til prisøkninger og påvirke tilgangen på mat.

Brevet ble sendt til lederne i Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Wells Fargo, og tok ifølge Fox News avstand fra bankenes medlemskap i den FN-organiserte Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

NZBA er “forpliktet til å finansiere ambisiøse klimatiltak” og forsøker å tvinge økonomien til netto nullutslipp av klimagasser innen 2050. I brevet påpekes det at dette kan få “alvorlige konsekvenser” for bøndene.

 

I brevet heter det blant annet “For å oppnå netto nullutslipp av klimagasser i landbruket kreves det en fullstendig gjennomgang av infrastrukturen på gården – et av målene til NZBA.”

“Dette vil ha katastrofale konsekvenser for bøndene våre. De foreslåtte veikartene for netto nullutslipp beskriver dramatiske, upraktiske og kostbare endringer i amerikansk jordbruk og gårdsdrift, for eksempel å gå over til elektriske maskiner og elektrisk utstyr, installere solcellepaneler og vindturbiner på gården, gå over til organisk gjødsel, endre vanningsanlegg på rismarker og halvere forbruket av kjøtt fra drøvtyggere i USA, noe som vil koste millioner av arbeidsplasser”, heter det videre.

I brevet heter det videre: “For å gjøre vondt verre vil disse endringene øke matkostnadene og redusere matproduksjonen i en tid da den globale etterspørselen etter mat forventes å øke dramatisk.”

“I tillegg kommer det faktum at gjennomsnittsamerikaneren har slitt med å holde tritt med inflasjonen under Biden-administrasjonen. Virkeligheten kan bli mye verre. Disse effektene vil ramme de fattige hardest”, skriver kommisjonærene.

De sier at målet om netto nullutslipp kan “skade det amerikanske landbruket permanent og sette landets matvaresikkerhet i fare”, og at “amerikanske bønder ikke bør tvinges til å sette matforsyningen i fare”.

Georgias landbrukskommissær Tyler Harper kommenterte dette til Fox:

 

“Det amerikanske landbruket sender et tydelig signal: Vi vil ikke bøye kne for den mislykkede, venstreorienterte klimaagendaen til FN, som har som mål å lamme en av landets viktigste næringer.”

“Nå mer enn noensinne bør banker som gjør forretninger med USA, utvilsomt støtte amerikanske næringer – og det begynner med den som gir oss mat på bordet, klær på ryggen og tak over hodet.”

Harper fortsatte: “FNs nettonullbankallianse vil være det samme som et bankran for landets landbruksindustri og utgjøre en alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet – og den må stoppes.”

Will Hild, administrerende direktør for vaktbikkjegruppen Consumers’ Research, sier til Fox News:

“Bønder og gårdbrukere er grunnlaget for økonomien vår, og internasjonale klimakarteller som NZBA utgjør intet mindre enn en eksistensiell trussel mot deres fremtid. Ved å tvinge frem ESG har Brian Moynihan og hans meningsfeller drevet kostnadene ved å drive forretning for små familiebønder og uavhengige gårdbrukere til astronomiske høyder.”

Hild fortsetter:

“Ag-tjenestemennene og kommisjonærene treffer spikeren på hodet i brevet sitt: Hvis deres misforståtte klimaekstremisme fortsetter med uforminsket styrke, vil disse megabankene sette hele matforsyningen vår i alvorlig fare. Jeg applauderer delstatene for deres handling, og jeg ser frem til å samarbeide med dem for å beskytte amerikanske forbrukere mot disse selskapenes misligheter.”

Tjenestemenn fra Georgia, Alabama, Florida, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, North Dakota, South Carolina, Texas og West Virginia har alle undertegnet brevet.”

“Pol Pot og Røde Khmer ville bringe samfunnet tilbake til «år null». De sa at de ville eliminere alle klasseforskjeller med ett slag. Som kjent førte det til en katastrofe og terror av enorme dimensjoner. Pol Pot var angivelig påvirket av Rousseau, som han leste på Sorbonne i Paris. EU-kommisjonen og World Economic Forum later også til å ha forlest seg på utopisk litteratur, for når de går inn for «nullutslipp innen 2050» eller såkalt Net Zero, foreslår de noe som vil avskaffe den moderne sivilisasjonen slik vi kjenner den og føre til en global hungerkatastrofe som vil true livene til milliarder.” Les videre her

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://steigan.no/2024/01/den-lille-gangetabellen-og-det-umulige-net-zero/

 

https://steigan.no/2023/12/galskapen-med-net-zero/

 

https://steigan.no/2024/01/energiregningene-ma-stige-for-a-betale-for-net-zero-sier-siemens-energy-sjef/

 

https://steigan.no/2023/12/net-zero-vil-fore-til-en-sultkatastrofe-uten-sidestykke/

 

https://steigan.no/2024/01/eksperter-wefs-mal-om-net-zero-vil-drepe-milliarder/

 

https://steigan.no/2023/10/afrikas-oppror-mot-net-zero/

 

https://steigan.no/2023/11/klaus-schwab-co-vil-sperre-deg-inne-ved-hjelp-av-personlig-karbonkreditt/

 

https://steigan.no/2021/10/net-zero-som-gjeldseksplosjon-ute-sidestykke/

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar