Nederland ruller ut barnevaksinasjonsprogram, mange foreldre er i tvil

Politikeren.com

Foreldre vil bli invitert til å få barna i alderen fem til 11 år vaksinert mot koronavirus fra tirsdag, når det nederlandske vaksinasjonsprogrammet går inn i neste fase.

Foreldre får tilsendt et brev der de blir bedt om å bestille en første time ved et regionalt helseråds vaksinasjonssenter. Barn vil få to doser av Biontech/Pfizer-vaksinen med åtte ukers mellomrom.

I følge forskning fra folkehelseinstituttet RIVM sier 47 % av foreldrene at de vil la barna sine vaksineres, men resten vil enten ikke eller tviler. Jo eldre barnet er, jo mer sannsynlig er det at foreldre godkjenner vaksinasjon. Spesielt er småbarnsforeldrene bekymret for ukjente, langsiktige bivirkninger, sa RIVM.

Vaksinen er godkjent for bruk hos barn av European Medicines Agency. Det nederlandske helserådet godkjente vaksinering av barn i begynnelsen av desember, og sa at dette ville redusere spredningen av viruset i skoler, idrettsklubber og samfunnet generelt, slik at noen restriksjoner kan lempes. Rådet understreket også viktigheten av å gi tydelig informasjon til foreldre og barn og sa at alle former for tvang bør unngås.

«Beslutningen om å benytte seg av vaksinasjon eller ikke, må ikke føre til at barn holdes utenfor skolen eller annen sosial ekskludering,» sa rådet den gang. De fleste barn lider ikke av alvorlig sykdom hvis de får koronavirus, selv om en svært liten minoritet har hatt en komplikasjon kalt multisystem inflammatorisk syndrom som har etterlatt noen med langvarige problemer.

Selv om overføring av SARS-CoV-2 kan forekomme i skoler, viser forskning at overføring i skoler har utgjort et mindretall av alle COVID-19-tilfeller.

Hvis hensiktsmessige forebyggingstiltak iverksettes på skolene for å redusere spredningen av viruset, er det usannsynlig at skolene vil spille en vesentlig rolle i overføringen.

De fleste barn utvikler ikke symptomer når de blir smittet med viruset, eller de utvikler en svært mild form av sykdommen.

Trykk på bildet for studien om barn og smitte.

Foto: Roger Starnes Sr

Les artikkelen direkte på Politikeren