Når de rikeste får viljen sin. Da blir verden et stort fattig felleskap som de kontrollerer

Derimot.no

Vil en sentral datamaskin styre livene våre?

Av Northern Light

Når byttemidlet penger som fysiske mynter og sedler blir byttet ut med digitale penger må en være logget på en digital verden for å være “innenfor”. Befolkningen holdes hele tiden på tå hev og frykt i en tilværelse som kan sammenlignes med et åpent fangenskap, smarttelefonen eller mikrochipimplantatet blir den elektroniske fotlenken.

Det gir kontroll over befolkningene på individnivå med et minimum av personell for overvåking og administrasjon, herskerklassens drøm går i oppfyllelse. Mobilen og eller implantatet sender alle data over 5G nettet til sentraldatamaskinen styrt av AI. (kunstig intelligens, eller et stort dataprogram, red.) Det er en grunn til at 5G nettet også er finansiert av det offentlige i mange land.

En nasjon uten egen sentralbank og en egen valuta er ingen nasjon, den blir underlagt den sentrale datamaskinen hvor den er plassert i verden. Det er det globalistiske finansfolket er ute etter, en verden uten landegrenser og nasjonal identitet.

Nasjonal identitet skal bort. Det samme skal vår felles historie. Det skaper ulikhet.

Det er derfor herskerklassen av billionærer vil ha en digital verdensbankvaluta, for den digitale teknologien kjenner ingen landegrenser, og samsvarer med herskerklassens mål om at hele verden skal bli et eneste stort frihandelsområde med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester.

En må ikke ha noen illusjoner om at herskerklassen gjør dette for fellesskapets og individets beste. Finanskapitalen er ute etter maksimal profitt med minst mulig utgifter, og når kapitalen nå tar over offentlige oppgaver, “private public partnership” som det introduseres som, blir alle sosiale rettigheter privatisert.

Kapitalen vil ikke ha utgifter på eldre og andre utenfor det yrkesaktive livet på offentlige ordninger, helst skal folk i slaveklassen som ikke har råd til eller får private helse og sosiale forsikringer under øvre middelklasse falle død om på sin siste produktive dag. Uproduktive blir “ryddet bort” av mRNA-injeksjoner, for med et redusert immunforsvar faller de raskt i fra med en “naturlig” død av slag, blodpropp og andre alvorlige sykdommer. Fattigdom utryddes ved å utrydde fattige, på en måte som ikke vekker panikk hos de andre i slaveklassen som får leve i den nye verdensordningen.

Moderne datateknologi muliggjør full kontroll av alle.

Tiden for The Great Reset er nå, fordi teknologien tillater det. Først må statsgjelden til de fleste land bli ubetalbar, ødeleggelsen av økonomien for arbeiderklassen og middelklassen verden over sørger for det. Så kan bankkartellet, eieren av verdens gjeld og dermed eier av verdens land introdusere en digital verdensbankvaluta som de vil.

I kaoset som de har orkestrert, kan de ta over eierskap til verdens energi og matproduksjon, og vil kunne forme sin nye verdensordning som de vil med kontroll over verdens landressurser. Dette er katastrofekapitalisme og globalisme som forfatteren Naomi Klein best beskriver det i sin bok sjokkdoktrinen.

Globalismen akkumulerer all kapitalmakt, eierskapsmakt, krigsmakt, politisk makt og retts-makt hos en promille av verdens befolkning. Det er beslutninger av kapitalens politikere gjort over flere tiår som har gjort at kapitalen nå er i posisjon til å danne verdensregjering. Sovende politisk uinteresserte befolkninger lot det skje og må nå betale prisen, for det kapitalen har tatt gir den ikke tilbake.

Her i Norge produserer vannkraftverkene mer enn nok for industri og husholdninger, og selv om den koster bare 10-12 per kwh å produsere, betaler vi 20-30 ganger mer på grunn av ACER. Og selv om Norge er en av verdens store produsenter av olje, kan vi måtte betale over 30 kr per liter. Det motsatte av globalisme er at folket har eierskap, selvråderett og suverenitet over naturressursene, egen sentralbank med egen valuta, egne landegrenser og eget forsvar uten amerikanske militærbaser på Norsk jord. Har det ikke vært klart før, bør det bli klart nå.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Forsidebilde: Joshua Gandara

36 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 36 ganger.

Post Views: 87

Les artikkelen direkte på derimot.no