Når de fleste i vesten synger en melodi, er da vi bør høre på motstemmer USA og NATO framprovoserte krigen i Ukraina

Derimot.no

Av Trond Ali Lindstad

Vi har fokus på krigen i Ukraina. Med dette som tema: Er det USA og NATO som har framprovosert krigen i Ukraina? Et innspill å tenke over! De gjør det i dette programmet på engelsk, åpne gjerne og se (lenke under).

Vi blir minnet om dette:

USA og NATO ga etter Sovjetunionens fall, Russland løfte om at de ikke skulle ekspandere mot øst! For det kunne framstå som provoserende for Russland.

Men USA og NATO brøt det løftet.

NATO har antatt som medlemmer i alliansen er rekke stater ved Russlands grenser. Russland har gjort klart at det er brudd på gjeldende avtaler og må oppfattes som truende for landet.

NATO har også markert seg stadig mer – ikke som en militær «forsvarsallianse», men som en pågående og aggressiv blokk for «demokratisering» og «vestliggjøring» av stater i verden. På USAs og NATO’s prinsipper.

Flere stater har fått merke dette – Irak, Afghanistan, Syria, Libya – ved vestlige invasjoner og kriger.

NATO kan oppfattes, vil mange si, som et redskap for amerikansk imperialisme! USA ønsker å være en dominere og hegemonistisk makt – og har ført kriger for dette. NATO har bistått i det.

Og dette med å invitere en anti-russisk stat, Ukraina, inn i en anti-russisk blokk, NATO – det må anses som provoserende for Russland.

USA, NATO og Vesten er ikke uskyldige i krigen i Ukraina!

De har ikke gjort det de kunne for å hindre krigen.

De har tvert om framprovosert den.

4 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 5 ganger.

Post Views: 64

Les artikkelen direkte på derimot.no