Nakstad og hans like må kritisere alle vitenskapelige studier som er negative overfor vaksinene, de har ikke noe valg

Nakstad og hans like må kritisere alle vitenskapelige studier som er negative overfor vaksinene, de har ikke noe valg

olehartattordet.blogg.no
Nakstad og hans like må kritisere alle vitenskapelige studier som er negative overfor vaksinene, de har ikke noe valg

Olehartattordet.blogg.no:

 

Det er godt å se at det fremdeles finnes forskere som ikke er gjennomkorrupte, for det er ikke lenger noen selvfølge.

 

“Professorer fra Høgskolen på Vestlandet mener å ha funnet en mulig sammenheng mellom coronavaksinen og overdødelighet i Europa i en ny studie. Det får helsemyndighetene til å reagere.”

 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Preben Aavitsland er selvfølgelig ikke enig med forskerne og deres funn. Det sier seg selv, at når man i full offentlighet, gjennom tre hele år har agert som salgsrepresentanter for legemiddelindustrien og promotert produktene deres hemningsløst og avfeid all kritikk av disse vaksinene, og i verste fall reklamert for livsfarlige produkter, så blir det mildt sagt vanskelig å innrømme at man har tatt feil.

 

Og når man vet at Nakstad er aksjonær i et smittevernselskap som tjuedoblet omsetningen i 2020, så øker ikke akkurat det troverdigheten hans når han rakker ned på denne studien.

 

Men jeg har ikke noe problem med å forstå Nakstad og Aavitsland og alle de andre av samme ulla, som de siste tre årene har promotert de eksperimentelle vaksinene, for hvis de må stå til ansvar for det de har gjort, så ville ikke jeg vært i deres sko. Man kan jo undre seg om de mangler evnen til å reflektere over hva de har holdt på med og fremdeles holder på med, og om de har samvittighet.

 

Ethvert menneske med et normalt følelsesliv som hadde begått de samme handlingene som Nakstad og co har begått, ville blitt dypt deprimerte når de forsto konsekvensene av det de hadde gjort, men der i gården ser man hverken et snev av anger eller tegn til depresjon. Og Aavitsland som også var en av dem som var med på å promotere svineinfluensavaksina, ser heller ikke ut til å ha tatt erfaring av den saken eller blitt følelsesmessig berørt av tragedien som rammet hundrevis av mennesker her til lands i det som blir ansett som en av århundrets største medisinalskandaler. Skremmende spør du meg.

 

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvis-dette-gar-igjennom-sa-kan-vi-alle-tvangsvaksineres-med-loven-hand.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/president-lula-i-brasil-de-fattigste-vil-miste-all-okonomisk-stotte-hvis-ungene-deres-ikke-tar-covid-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/thailand-vil-kreve-pengene-tilbake-for-vaksinene-de-kjopte-fra-pfizer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvordan-soke-erstatning-hvis-du-har-blitt-skadet-av-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/stavanger-aftenbladet-tar-et-oppgjor-med-myndighetenes-c-19-desinformasjon.html

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/tro-du-pa-nakstad-sin-bloff-om-at-vaksinene-ikke-er-arsaken-til-okende-sykehusinnleggelser-og-dodsfall.html

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no