Nå risikerer han å miste lisensen. Ga Covid-pasienter behandling. Ingen av 4000 døde.

Derimot.no

Lege Peter Dvergsdal risikerer å miste lisensen

Av Julia Schreiner Benito

Dvergsdal har behandlet ca. 4000 pasienter for covid-19-pasienter med eldre, velprøvde medikamenter. Ingen av dem har kommet i respirator. Nå advarer Helsetilsynet ham.

Han fyller åtti og hadde uansett planer om å legge ned praksisen på Fornebu.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
______________________________________________________

– At jeg kanskje må slutte som lege er ikke poenget, det er ikke vi som er skadelidende. At makthavere rotter seg sammen og at pasienter dør av konsekvensene, det er poenget. Av de 4000 pasientene jeg har behandlet for covid-19, ville statistisk 40 av dem ha dødd uten behandling. Kunnskapen om betydningen av vitamin D og substansen favipiravir er ikke-kunnskap. Det er en skandale som grenser mot mord, mener Dvergsdal.
– Jeg har ofte gjort feil i mitt medisinske liv. Den største var at jeg trodde at fornuften ville seire. At effektive, trygge legemidler skulle vinne.
I advarselen skriver Helsetilsynet at Dvergsdal kan ha brutt helsepersonellovens paragraf 4 om forsvarlighet.

200 henvendelser på én dag

Siden mars 2020 har Dvergsdal hatt mer å gjøre på legekontoret på Fornebu enn noen gang. Han ble nedringt da ryktet om «legen som kan behandle covid-19» begynte så løpe.

– På det meste fikk vi 200 henvendelser på én dag. Da satt vi her alle tre, sier Dvergsdal og peker mot sin kone Hanh og sønnen Oskar.

Det er særlig medisinen favipiravir Dvergsdal har anvendt mot covid-19. Den møter ikke begeistring hos Statens legemiddelverk.

– Det som er publisert av studier nå kan tyde på at det muligens har en effekt, men vi synes ikke at det er vist i gode studier, sa overlege Sigurd Hortemo til VG høsten 2020.

Imidlertid var iveren etter å utføre slike studier lunken, erfarte Dvergsdal.

– Våren 2020 kontaktet jeg en professor ved Universitetet i Oslo og foreslo å forske på favipiravir. Han sa at han skulle se på det, så hørte jeg ikke noe mer. 

Informasjon om god behandling ble sperret

– I starten av pandemien trodde jeg ikke at jeg risikerte noe ved å behandle pasienter for covid-19. Siden så jeg at all informasjon om god behandling var sperret, da ante det meg noe. Media sluttet å formidle om velprøvde, trygge, effektive legemidler mot virus. Jeg sendte inn innlegg om det, de ble avvist. I stedet så jeg våren 2021 oppslaget fra elleve leger om behandling av korona, uten at de nevnte favipiravir. I et innlegg spurte jeg hvordan elleve overleger kunne glemme verdens mest brukte virusmedisin. Carl I. Hagen var med meg, han skrev klager, men vi slapp ikke til i media og ingen politikerne reagerte.

Skrev til media, liten interesse

Favipiravir kom til norske apotek 2020/21 med produktnavnet Fabiflu. Bare Dvergsdal og hans pasienter tok bølgen.

– Jeg forstod at det hos makt og media var en taus enighet om at denne informasjonen ikke skulle ut. Jeg var isolert, men det er jeg vant til. I gamle dager var det de unge som var revolusjonære, nå er det vi gamle, vi har mindre å miste.

Klage fra Statsforvalteren

Advarselen fra Helsetilsynet som kan ende med at han mister lisensen kom ikke overraskende på ham. I 2021 hadde Statsforvalteren anklaget Dvergsdal for å drive ulovlig reklame på nettsiden sin og å gi usannheter om effekter av ulike legemidler.

– Men jeg fikk aldri vite hva som skulle være usant. Informasjonen om behandling av luftveisinfeksjoner hadde stått på nettsiden min siden 2016 uten klager, men da jeg skrev at Avigan også har effekt mot covid-19, kom Statsforvalterens klage. Favipiravir er en substans, ikke et produkt, derfor endret jeg ordlyden på nettsiden vår fra «Avigan» til «favipiravir». Det hjalp ikke. Da endret jeg enda en gang, jeg erstattet «favipiravir» med «et medikament det ikke er lov å nevne navnet på». Statsforvalteren klaget saken til legemiddelverket, som felte dom for ulovlig reklame. Jeg klaget til departementet, som ikke uventet avviste den. Så nei, jeg er ikke overrasket over at det kom mer bråk.

Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket

– Hva Helsetilsynet skriver i sin advarsel, er ikke interessant, det er handlingene som gjelder. Dette er knebling, og befolkningen vet det ikke. Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket. De er byråkratiske organ som står i veien for fornuften. Likevel har jeg håp om at fornuften skal rokke ved makteliten. Og det er et privilegium å leve i et land der en ikke blir drept fordi en sparker oppover, sier Dvergsdal.

– Viktig å behandle influensa med medisin eller vaksiner

Fortsatt er det en vanlig oppfatning at det ikke finnes medisiner mot virus. Men kunnskapen om dette kom i 2014.

– Det var en revolusjon i virusbehandling. Siden 2016 har jeg brukt denne kunnskapen ved behandling av influensa. Om lag halvparten av dem som dør av plutselig hjertestans dør av virus. Det er meget viktig å behandle influensa med vaksiner eller medikamenter.

Om det blir diktatur her, så er det vår egen skyld.

– Demokratiet er ikke noe vi har, vi må kjempe for det hver dag. Jeg er glad for å leve i et land der jeg kan kjempe. Det er ikke min skyld at ikke flere deltar i den kampen, en kamp som har gitt meg gleder jeg ikke har hatt på mange år. Om det blir diktatur her, så er det vår egen skyld. Ifølge professor Dan Olweus er syv prosent av oss diktatorer, sånn er flokkdyr, en viss prosent må være dominante. Jesus kalte dem satan, Olweus kalte dem bøller, inderne kaller dem dominante. De er uten samvittighet eller empati, går kun for makt.

Dvergsdal tror at folkets kunnskap kan bevege oss i god retning.

– At mange nå vet mer enn legene selv, det gir meg håp. Mange leger er blitt utøvere av makt i stedet for å være hjelpere.

Telefonen hans ringer, han svarer pasienten selv om kvelden ligger over oss.

– Det er jo fantastisk, sier Dvergsdal i telefonen.
– En pasient med covid-19 som kunne fortelle at han hadde fått luktesansen tilbake. Jeg tror at det skyldes medisinen jeg foreskrev, smiler Dvergsdal idet han legger på.

Dvergsdal mener vi har kommet så langt teknologisk, med lett tilgjengelig informasjon, at tiden er inne for direkte demokrati.

– Vi trenger ikke lenger et samfunn der maktpersoner bestemmer. Vi kan ansvarliggjøre folket.

– Jeg kommer til å klage dersom de fratar meg legelisensen, men det vil ikke hjelpe meg. Dette er ikke annet enn markering av makt. Enten taper jeg, eller så taper hele det medisinske maktapparatet. Det kan de ikke risikere.


Forsidebilde: Simon Berger

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 16

Les artikkelen direkte på derimot.no