Nå kommer vaksine-skader og -dødsfall. Hvem betaler?

Derimot.no

Farmagigantene må betale

Hvem skal betale for dem som blir rammet av vaksine-AIDS?

Innhold

  1. Som når det framsettes krav om beskyttelsespenger: Samtykke under tvang
  2. «Sovende» sykdommer bryter ut
  3. Overdødeligheten eksploderer etter koronainjeksjoner
  4. Vaksine-AIDS antas å være årsak til sykdomseksplosjon 
  5. Alle kjenner noen som har fått alvorlige helseproblemer etter vaksinasjonen
  6. Farmagigantene må betale

Vi uinjiserte har i flere måneder blitt utsatt for heftige beskyldninger. At vi ikke skal  kunne benytte oss av helsetjenester, eller at vi selv skal måtte betale for våre sykehusopphold, er krav som koronapsykotikere altfor ofte har fremmet. Men nå er det de injiserte som i økende grad må konstatere at de opplever alvorlige bivirkninger. Vaksine-AIDS: Immunforsvaret deres er ødelagt, og dermed er det faktisk de som blir en utgiftspost for helsevesenet. Hvem skal betale for det, hvem har så mye penger?

Av Bernadette Conrads, sjefredaktør i Wochenblick (Østerrike)

Som når det framsettes krav om beskyttelsespenger: Samtykke under tvang

Noen injiserte regner seg riktignok som en del av «vitenskapslaget», men har aldri tatt seg bryet med å orientere seg om resultatene av nøytrale vitenskapelige studier. Ellers ville de ha visst at sannsynligheten for å bli alvorlig syk av korona for de aller fleste mennesker ligger langt under 1%. De som ikke tror på det, kan forresten beregne sin personlige risiko for et alvorlig koronaforløp i Covid-kalkulatoren til Oxford University. Den blir offisielt brukt i helsevesenet i Storbritannia på oppdrag av regjeringen. I Østerrike er man langt unna en slik realisme. Det samme gjelder de farlige konsekvensene av de eksperimentelle koronainjeksjonene. Selv om det er vitenskapelig dokumentert at mRNA- og vektorinjeksjonene også har skrekkelige følger når de brukes på mennesker, insisterer myndigheter, medier og koronapsykotikere på å fortsette med dette eksperimentet på menneskeheten. Gjennom en «vaksinasjonsplikt» skal vi under tvang gi vårt «samtykke» og la oss injisere. Dette rettssynet minner ikke så lite om det som de som framsetter krav om beskyttelsespenger, har. Også de lar en ofte få valget mellom kroppslig lidelse eller å betale et stort pengekrav. Det viser seg jo nå at injeksjonene ikke bare ofte fører til alvorlige tromboser og betennelse i hjertemuskelen, men også til en svekkelse av immunsystemet.

«Sovende» sykdommer bryter ut

Det har i flere måneder vist seg at koronainjeksjonene hos mange mennesker fører til at «sovende» sykdommer bryter ut: Forekomsten av helvetesild, kyssesyke og også kreft synes nå regelrett å eksplodere. I USA viser lekkede helsedata fra militæret allerede hvor fryktelige konsekvensene er for de injiserte medlemmene av den amerikanske hæren. For eksempel økte forekomsten av hjertesykdommer med ca. 300%, og høyt blodtrykk med 2000%. Kvinnelig ufruktbarhet økte med nesten 500%. Forekomsten av kreftsykdommer ble tredoblet, mens man faktisk kunne registrere en tidobling av nevrologiske sykdommer. Hvilke skrekkelige menneskelige lidelseshistorier som ligger bak disse gigantiske tallene, er det vanskelig å forestille seg. Mennesker fra alle aldersgrupper får nå i økende grad slike fatale diagnoser, ofte uten noe håp om bedring.

Etter at man begynte med koronainjeksjoner, har overdødeligheten eksplodert

For stadig flere mennesker kommer dessuten uansett den medisinske hjelpen for sent: Internasjonalt kan man siden begynnelsen av det store vaksinasjonseksperimentet registrere en økende overdødelighet som det er umulig å overse. Det kan for øvrig ikke være korona som er årsaken til den, for ikke engang i koronaåret 2020 kunne man registrere noen overdødelighet. Overdødeligheten ser man framfor alt i unge aldersgrupper, og etter at man satte i gang med barnevaksinasjonene, økte for eksempel dødeligheten med hele 62% i aldersgruppen fra 10 til 14 år, som Wochenblick rapporterte om.

man in blue jacket wearing blue mask

I Østerrike var det i geninjeksjonsåret 2021 totalt en overdødelighet på hele 9%.                   

Vaksine-AIDS antas å være årsaken til sykdomseksplosjonen

Professor Stephan Becker presenterte nylig en forklaring på alle disse konsekvensene i den oppsiktsvekkende AUF1-dokumentaren «Zeugen der Wahrheit» (Sannhetens vitner) av Elsa Mittmannsgruber. De ulike symptomene skyldes hovedsakelig én ting: Et skadet immunsystem. Og dette fenomenet har allerede fått et navn: V-AIDS, eller vaksine-AIDS. Eksperter som Professor Sucharit Bhakdi og dr.dr.Martin Haditsch har allerede lenge advart mot dette: De hevder at spikeproteinet som dannes som følge av geninjeksjonene, er høyst toksisk og til slutt ødelegger det menneskelige immunsystemet. Nå slutter stadig flere forskere og medisinske fagfolk seg til dette synet. Og i økende grad må mennesker gjennom det de erfarer på egen kropp lide seg fram til denne erkjennelsen, som f.eks. en 41 år gammel kvinne fra Nedre Østerrike, som gjennomlever et martyrium etter geninjeksjonen. Hun havnet på intensivstasjonen med et anafylaktisk sjokk, og mange forskjellige helseproblemer ledet til at hun måtte oppsøke lege 43 ganger i løpet av bare seks måneder, som Wochenblick rapporterte om.

Alle kjenner noen som har alvorlige helseproblemer som følge av vaksinasjonen

Etter hvert kjenner vel alle noen som må lide seg igjennom de negative konsekvensene av geninjeksjonene. Fra min omgangskrets tenker jeg umiddelbart på – som et trist høydepunkt – en 17-årig jente som døde av vaksinen, og en bekjent, hvis multippel sklerose ble trigget av vaksinasjonen, noe som førte til et to måneder langt sykehusopphold, massive menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner og flere slaganfall som følge av geninjeksjonene. De færreste av disse personene tilhører den lille gruppen av geninjeksjonsfanatikere. De fleste tok de risikable stikkene bare fordi de var tvunget til det, eller fordi de hadde en blind tillit til systemet, eller i troen på den friheten som de var blitt lovet. Noen av dem – framfor alt de som tilhører risikogrupper – var virkelig redde for å bli syke med korona. Når de nå ser hvor milde sykdomsforløp vi vaksinefrie har, har de begynt å tvile på den vurderingen, og desto mer angrer de nå på avgjørelsen om å la seg injisere. De mange bivirkningene begynner nå også å vise seg i offentlige statistikker: i tallene over utbetalinger fra pasientenes helseforsikringer. For selv om leger ofte nekter å rapportere bivirkninger, får de betaling for behandlingen av pasientenes helseforsikringer. Det har nå ført til et ramaskrik fra selskaper som tilbyr helseforsikringer for bedrifter, som Wochenblick rapporterte om

Farmagigantene må betale

Skal vi nå være like brutale som enkelte vaksinasjonsfanatikere og koronapsykotikere, som i de siste månedene har tatt til orde for å nekte oss uinjiserte helsehjelp? Man trenger å finne en løsning, for den kostnadseksplosjonen som forventes som følge av alle disse mangeartede sykdomsfenomenene, vil vel neppe kunne håndteres av det økonomisk utbrente samfunnet. Framfor alt om man går ut ifra at de genbehandlede i stadig mindre grad vil kunne gi et positivt bidrag til økonomien, og at de gjenværende 22% uinjiserte da må bære byrden av det overbelastede helsesystemet. Selvsagt er ikke svaret å utestenge mennesker fra helsesystemet som følge av en mulig gal avgjørelse. Å oppgi den solidaritetstanken som ligger til grunn for vårt velferdssystem, kan ikke være en riktig løsning. Selv ikke når man tar i betraktning at koronapsykotikerne stadig mer høylytt har tatt til orde for nettopp den løsningen i de siste månedene, og selv ikke når disse nå selv stadig viser seg å ha blitt ofre for sine egne risikable (og gale) valg. Derfor er det kanskje nå på tide at vi henvender oss til dem som er ansvarlige for denne katastrofen. Farmagigantene og deres lobbyer som ved hjelp av sminkede, betalte studier har profittert på salg av eksperimentelle vaksiner, bør nå betale for skadene. Her må myndighetene være seg sitt ansvar bevisst og kreve erstatningsutbetalinger og avgifter.  

Oversatt av Rune G

Forsidebilde: Marek Studzinski

https://www.wochenblick.at/allgemein/wer-zahlt-fuer-die-impf-aids-kranken/

142 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 142 ganger.

Post Views: 216

Les artikkelen direkte på derimot.no