Mediene programmerer oss til å glemme. Men “våre folk” har ført langt verre kriger enn det som skjer i Ukraina.

Derimot.no

En hel verden føler med Ukraina som har blitt voldtatt av den store bjørnen. Det er forakt, kritikk, sanksjoner, boikott og fordømmelse av Putin, mens Ukraina nyter en eksepsjonell medfølelse, støtte, giverglede av penger, våpen og utstyr, og landegrenser er åpnet verden over for et folk som lider.

_________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
_________________________________________________________________

”En krig vi ikke har sett maken til siden andre verdenskrig”, sier statsledere og føyer til med lav røst: ”i Europa.” For ja, vi har sett flere fryktelige kriger siden andre verdenskrig. Men vi har aldri sett maken til fordømmelse av den angripende makt.

USAs kriger mot Libya 2011, Irak i 2003, Afghanistan i 2001 og Nord-Vietnam i 1964 er eksempler på fryktelige kriger. Felles for disse krigene er at de ble ”legitimert” med falske hendelser, falske beviser, med løgn og bedrag. Og fordi vi alle blindt godtok løgnene bak krigene, slapp USA unna kritikk, fordømmelse og sanksjoner slik Russland opplever nå. Tvert i mot, som Harold Pinter sa i sitt Nobel-foredrag i 2005, har USA ”… utøvd en ganske klinisk manipulering av makt over hele verden mens det har utgitt seg for å styrke det universelt beste. Det er en strålende, til og med vittig, meget vellykket hypnose!”

Dersom NATO og vestlige statsledere hadde stått ved sine løfter i 1989, 1990 og 1991 om ikke å la NATO ekspandere østover, ville dagens krig i Ukraina aldri ha funnet sted.

Det er bekvemt å glemme Cuba-krisen i dag.

Likheten med Cubakrisen i 1962 er slående, da USA satte ned foten og nesten trykket på atom-knappen fordi russerne ville utplassere atomvåpen på Cuba “rett utenfor stuedøren til USA”. Det som ikke kom frem den gangen, var at USA allerede i 1959 hadde utplassert atomvåpen i Tyrkia og Italia, altså rett utenfor stuedøren til Sovjetsamveldet.

NATO og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil ikke vike en tomme for russernes krav til tross for at Russland har våpenkraft nok til å legge hele Ukraina i grus. Vesten gir råd, penger, våpen og bistand og bidrar til å pøse bensin på bålet. Man kan nesten tro at målet ikke er å slukke brannen, men å få den til å brenne sterkere og lengre. Zelenskyj fremstår som en uovertruffen og uslåelig lederskikkelse, som en filmhelt, som om han var drillet av et dyktig amerikansk PR-byrå, noe han trolig er.

Russerne har allerede tapt krigen i media fordi de ikke skaffet seg en falsk men udiskutabel legitimitet til å krige slik USA gjorde i Libya, Irak, Afghanistan og Vietnam, kriger som er akkurat like onde, triste og håpløse som krigen i Ukraina, kriger som fortjener de samme fordømmelser. Historien ser bort fra dette, og media vil ikke ta i det. Forskjellen er dramatisk!

41 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 42 ganger.

Post Views: 115

Les artikkelen direkte på derimot.no