Liten vilje til å gjøre noe angående bivirkningsmeldingene og folkehelsen

Politikeren.com

Media og faktasjekkere nevner ofte når det snakk om vaksinebivirkning at det er “sammenfallende”, ville oppstått uansett uavhengig av vaksinen. Så derfor reagerer jeg på hvorfor det et år seinere ikke uføres en realistisk helseundersøkelse før vaksinering.

Burde vi ikke alle gjennomgå en helsesjekk innimellom og spesielt hvis vi skal innta stoffer vi vet kan skape bivirkninger? Men kanskje det rett og slett ikke er ønskelig nettopp så man kan argumentere med at det er “sammenfallende”. Men ta for eksempel blodpropp, Vanligvis diagnostiseres eller utelukkes blodpropp i leggen og i kroppen ved hjelp av klinisk undersøkelse (en undersøkelse av kroppen som legen utfører) og en blodprøve.

Eller ta for eksempel hjertelidelser som troner helt i toppen i Europa etter vaksinering og i bivirkningsmeldingene. De medisinske kravene for å stille diagnosen sikkert er at det foreligger en typisk økning av troponin i blod, og at det i tillegg er enten symptomer som gir mistanke om infarkt, typiske forandringer på EKG eller påvist blokkering av blodåre ved røntgen-undersøkelse (PCI). Dette er en enkel og kortvarig undersøkelse på hjertet, gjort på rundt 10-15 minutter.

Begge disse ville avdekket om de var utsatt for ekstra risiko om de tok vaksinen og samtidig kunne man avdekket om eller når om det var sammenfallende eller direkte årsak som følge av vaksinene. Det er uansett en vinn vinn situasjon med en god helsekontroll så hvorfor krever ikke myndighetene dette gjennomført før vaksinering, handler ikke dette om helse da?

Enda en av bivirkningene er problemer med lever og galleveier. Ultralydteknologien er rimelig, ufarlig og lett tilgjengelig, og den kan gjøres “bedside” i akutt–mottak eller hos leger, på poliklinikker og sengepost. Ultrasonografi kan ofte raskt avklare om det er tegn til obstruksjon av galleganger eller mistanke om malignitet i levergalleveier eller pankreas. 

Da kan man tydelig se om personen er både frisk nok til å ta vaksinen og vi kan avklare mere direkte årsaken til hendelsene etter vaksinering, de fleste av bivirkninger som rapporteres inn rundt vaksinene er altså enkle å avklare la oss si noen dager før du tar vaksinen. Så hvorfor gjør vi ikke det?

Istedenfor lar vi det bare være opp til hver enkelt, legene og myndighetene forteller knapt om risikoen til pasientene. De bør være tydelig på at du bør gjennomgå en helsesjekk før du tar vaksinen, for det er faktisk så mange bivirkninger at det nå er på tide å få avdekket om dette faktisk stammer fra vaksinene. Det er ikke lengre greit å gjemme seg bak idiotforklarende dårlige argumentasjoner som:

Det er så mange som IKKE har fått bivirkninger.

Vi vet ikke om hendelsene er knyttet til vaksinene.

De fleste får ikke bivirkninger.

Eller hele spekteret til faktasjekksider som Faktisk.no kommer med når de skal “avkrefte” at vaksinene ikke er farlige. Uavhengig om 99% som tar vaksinen ikke får bivirkninger så er det ganske høye tall. En pandemi av bivirkninger etter betegnelsen til WHO, folk blir syke, viser symptomer og vaksinene er spredd rundt hele kloden, det samme er bivirkningene. I tillegg er de svært underrapportert.

Faktasjekkere og myndigheter avbekrefter langtidsettervirkninger fra vaksinen, men dette kan de selvfølgelig ikke vite noe om uansett hvor mange arhumentasjoner de dikter opp. De vet selvfølgelig ikke om “Nordmann” som fikk blodpropp 8mnd etterpå var som følge av vaksinen eller ikke. Idiotforklaringene de selv kommer med fungerer begge veier og derfor hører de ikke hjemme i en faktasjekk.

Men det vi vet er at mange av bivirkningene ER direkte knyttet til vaksinen, det finnes ingen sammenfall med bivirkninger som Skader, forgiftninger og prosedyrekomplikasjoner. Du kan ikke idiotforklare de flere titalls tusen meldte hendelsene rundt disse bivirkningene.

Du kan ikke idiotforklare bivirkninger som følge av produktproblemer som fremmedelementer i vaksinene som følge av feilbruk.

Men de vi faktisk kan gjøre er å utelukke at pasienter som skal ta vaksine har mesteparten av disse sykdommene på forhånd ved gjennomføres av helt enkle helsekontroller. Som for eksempel psykiske lidelser, brystkreft, hjertesykdommer, blodtrykk, stoffskifte, ernæring og omtrent hele listen av meldte bivirkninger. Så hvorfor gjør vi ikke det?

“De som døde ville sikkert dødd uansett om de tok vaksinen eller ikke”

Enda et idiotisk argument, burde vi ikke gjøre disse helsesjekkene før vaksinering slik at vi ikke kaster vekk vaksiner på folk som allerede skal dø? Handler ikke dette om helse og redde liv? Det er som sagt en vinn vinn situasjon. Kanskje vi avdekker sykdommer og helseproblemer i tide til å gjøre noe med det, kanskje vi kan avdekke at, ja det er kanskje enkelte som IKKE bør ta vaksinene som kan få dårligere helse. Liv og helse reddet uansett.

Jeg vet ikke med dere men jeg finner det merkelig at det er så lav og liten vilje til å finne ut om bivirkninger og problemene som oppstår rundt vaksinene. Er det kanskje frykten for å finne ut at dette viruset ikke er så farlig men at det heller er folkehelsen som er årsaken? Ønsker de å holde folket lykkelig uviten om sin egen forefallende folkehelse?

Om du skal ta vaksine eller ikke så er uansett min anbefaling en helsesjekk og full kontroll minst en gang i året. Det kan være lurt å sjekke blodtrykk og kanskje kolesterol, men det viktigste er å ha en helsesamtale der man kartlegger individuelle livsstilsfaktorer som kanskje bør følges opp.

For de som ønsker å ta vaksinen, gjør dette FØR dere tar vaksinen så dere kan ta en vurdering utifra helsen, for det kan tydeligvis slik det ser ut nå være mulig at de som allerede har underliggende sykdommer enten de vet om dem eller ikke har større mulighet for alvorlige bivirkninger fra vaksinen. Det er ihvertfall det faktasjekkere og myndighetene forteller oss “Sammenfallende”.

Helsekontroll er undersøkelse av mennesker som føler seg friske, for å påvise mulige sykdomstegn eller økt risiko for sykdom

Undersøkelsen tar vanligvis ca. 20-30 minutter. Etter at du er ferdig hos røntgenlegen, vil sykepleiere følge deg videre den neste halvtimen hvor det blant annet blir tatt blodprøver, EKG, lungetest og blodtrykk.

Les artikkelen direkte på Politikeren