Ledes landet av kleptomaner? USA stjeler ikke bare syrisk olje men også syrisk hvete.

Derimot.no

derimot.no:

Når USA snakker om russisk okkupasjon av Ukraina glemmer de sin egen ulovlig okkupasjon av Syria. De stjeler både syrisk olje og korn fra landet, men det har aldri vært noe tema hverken for USAs regjering eller for våre medier.

En kan tenke hva en vil om det, men enkelte ord melder seg i mitt hode i denne forbindelse, f.eks enøyet og partisk journalistikk og hykleri.

Knut Lindtner
Redaktør

Om global matsikkerhet: Driver Amerika med ulovlig import av syrisk hvete, korn som blir smuglet ut av krigssonen?

Av Lucas Leiroz de Almeida

Nok en gang truer USAs uansvarlige holdninger verdens matsikkerhet.

Nylige rapporter peker på at Washington er i ferd med å intensivere smugling av syrisk hvete. De importere dette produktet fra regioner de helt illegalt har okkupert med fremmedkrigere og paramilitære militser. Situasjonen er et alvorlig brudd på syrisk suverenitet, og har en negativ virkning på verdens forsøk på å redusere sult og fattigdom.

Russlands permanente representant i FN, Vasily Nebenzia, sier at den 25. mai importerte USA en betydelig økende mengde syrisk hvete. Og de fortsetter sin strategi ved å maksimere sin import fra regioner som allerede er i krise og konflikter, som Syria og Ukraina.

I tillegg til hvete importerer de olje i stort omfang, tatt fra regioner der den lovlige regjeringen i Syria ikke har kontroll. 

Dette er noe av det han sier:

«De Forente Stater fortsetter å stjele naturressursene og landbruksressursene som tilhører det syriske folket. USA har utvidet sin ulovlige handel med syrisk korn og syrisk olje, og smugler dem ut over grensene. 

De stjeler syrisk hvete og syrisk olje, som skulle være basis for landets energi- og matkrise».

I sin tale legger han også vekt på den nåværende situasjonen i disse USA-okkuperte områdene der USA importerer olje og hvete. 

Han slår fast at «sivile i områdene USA okkuperer i Syria lever under uakseptable humanitære forhold. Og det er ingen som vil stå ansvarlige for disse forbrytelsene».

Denne situasjonen i Syria, som forverrer seg nå når verden nærmer seg en global matforsyningskrise, begynte for mange år siden. 

I to tiår var Syria det eneste arabiske landet som var selvforsynt med hvete. Og de hadde stort overskudd som garanterte eksport-kapasitet. I 2007 hadde landet avlinger fra totalt 1,7 millioner hektar, og produserte et volum på mer enn fire millioner tonn korn.

Men situasjonen begynte å forverres som resultat etter  de vestlig-finansierte krigene mot landets lovlige regjering.

I 2012, ett år etter starten på konflikten, måtte Syria for første gang importere hvetemel. Og siden da har landet blitt helt avhengige av korn-import for å sikre matforsyningen.

En syrisk FN-utsending beskylder USAs okkupasjon for å tillate terrorgrupper å kontrollere matsikkerheten.

Etter hvert som krigen eskalerte mistet den syriske regjeringen kontroll over noen av de viktigste hveteproduserende områdene. 

Et eksempel er den østlige delen av Syria der USA etablerte ulovlige militære baser. Dette var områder som forsynte det syriske folket med 90 prosent av oljeproduksjonen og 80 prosent av kornproduksjonen. Samtidig innførte USA strenge sanksjoner mot Syria som hindret den syriske regjeringen i å importere de mest nødvendige varene til det syriske folket. 

Dette er en krigsforbrytelse, slik det også hendte med Iran, Libya, Cuba, Nord-Korea og andre land. Den vestlige verden sørger for å føre hele verden inn i internasjonal sult. De tar ikke humanitære hensyn. Det er viktig å merke seg hvordan disse påstandene kommer i en tid da det er særlig bekymring for den globale matsikkerheten. 

Konflikten i Ukraina ødelegger verdenshandelen med korn og gjødsel. I tillegg kommer sanksjonene som Vesten har innført for å hindre flyten av kapital og varer. Når den ukrainske regjeringen, som er militært slått og økonomisk bankerott, insisterer på å fortsette å kjempe, blir situasjonen enda farligere.

I denne sammenhengen er kampen etter mat på verdensbasis økende. Landene vil ha kornlagre for å sikre matforsyningen på lang sikt. Her oppfører Vesten seg ganske komplisert. De vil helst foretrekke import av ukrainsk hvete, i bytte for militær hjelp i konflikten. Tonnevis av ukrainsk hvete blir daglig eksportert til USA og Europa, mens landet egen befolkning og soldatene stadig blir sultnere.

Nebenzia kommenterer også dette i sin tale:

«Korn blir ført ut av Ukraina, de bruker jernbane og lektere på Donau. Men hvor blir det av det?

Vi har grunn til å tro at kornet ikke blir brukt til å gi mat til de sultne sør i verden. Det blir lagret i store kornlagre i forskjellige europeiske land».

Situasjonen ser bare ut til å bli verre  i månedene som kommer. Det haster med å få hele saken til å bli en internasjonal bekymring, og at Vesten blir forpliktet overfor FN til å tilpasse sine metoder til å fordele kornet på en akseptabel måte. Det er ulovlig for USA å importere syrisk korn uten tillatelse fra den syriske regjeringen. 

På samme måte som det er ulovlig for Zelensky å skrive under på avtaler om å bytte korn med våpen. Enten må internasjonale organisasjoner ta kontroll over situasjonen, ellers vil deres fravær føre til global sult.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Forsidebilde: Talha Nair

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 11

Les artikkelen direkte på derimot.no