Kritisk tenkning må stoppes. Bare akseptering av den rådende virkelighetsoppfatningen er godt nok.

Derimot.no

Det denne forkortete oversettelsen under viser er at ytringsfriheten nå angripes fra alle hold – også fra venstresiden. Når en ikke klarer å ha et prinsipielt forhold til den (ytringsfriheten) havner i en slik situasjon som det refereres til fra debatten i Europaparlamentet.

Selv det å be om en uhildet etterforskning om påstandene til en av partene i en krig ansees som en fornærmelse mot den rådende virkelighetsoppfatningen. At folk kaller seg sosialister betyr ingenting lenger for de mener presis det samme som de fleste andre. Det kan vi også se eksempler på i andre Vest-Europeiske land, f.eks. Norge.

Ytringsfriheten gjelder ikke for alle, bare for de med meninger som befinner seg innenfor det som noen defineres som akseptable. Stiller en spørsmål ved etablerte sannheter tilhører en ikke lenger det gode selskap.

Er det en slik befolkning vi ønsker oss?

I praksis betyr det at kritisk tenkning sees på som en uting og over tid fører det til at alle som har den evnen blir møtt med mistenksomhet. Nå fremheves denne egenskapen som svært viktig ved våre undervisningsinstitusjoner, men den følges ikke opp i praksis. Kritisk tenkning er egentlig uønsket i skoleverket. I dagliglivet ansees den som en plage. De fleste avholder seg fra å stille kritiske spørsmål selv når det er på sin plass – for å slippe ubehag.

Muligheten til kritikk og kritiske spørsmål er helt avgjørende for å unngå at samfunnet ikke infiseres av uredelig virksomhet, f.eks. korrupsjon. Det er faktisk en av de viktigste forutsetningene for demokratiet. Men etter korona- og Ukraina-propaganda faller nesten alle sammen av propagandatrykket fra alle våre store medier. Ingen tør å ytre det minste pip av tvil om alt som serveres.

Vi går mot er vinterklima for trykke- og talefriheten i vår del av verden og mange av de som kaller seg sosialister bidrar med sitt til denne utviklingen.

Knut Lindtner
Redaktør

«Den ukrainske regjeringens holdning til sannhet er allerede tvilsom.» – Italiensk MEP Francesca Donato

Av Amy Mek

Fra gulvet i Europaparlamentet uttrykte Francesca Donato sine innvendinger mot den dominerende anti-Russland-fortellingen om krigen i Ukraina. 

Donato, som var medlem av Lega, men trakk seg i september etter at Matteo Salvini, partiets leder, uttrykte sin støtte til det «grønne passet» og andre restriktive Covid-tiltak. 

Hun stilte spørsmål ved massakren på ukrainske sivile av russerne i Bucha. Ordstyreren av parlamentsdebatten, sosialisten Pina Picerno, angrep Donato for å våge å stille et spørsmål som utfordret venstresidens fortelling.

Pina Picierno - Wikipedia
Pina Picerno

Når hun ( Francesca Donato ) snakket om massakren av ukrainske sivile i Bucha, stilte hun spørsmål ved legitimiteten til den ukrainske regjeringens rapporter. Hun ba om en uavhengig undersøkelse av hendelsene i byen vest for Kiev. Hun bemerket at folk ringer for å slutte å handle med Russland uten å vite alle fakta om massakren,

«Sanksjonene mot befolkningen i Russland og Hviterussland har ikke hatt noen effekt på krigføringsscenarioet. Mens de har utløst en svært alvorlig energikrise, med innvirkning på industri-, landbruks- og matsystemene i europeiske land.

I dag har jeg hørt folk støtte en total russisk gass-embargo. Noe som faktisk er helt uholdbart for økonomien vår. Dette er på grunnlag av Bucha-fakta rapportert av den ukrainske regjeringen. Hvis sannhet det allerede er grunn å tvile på?»

Donato fortsatte deretter med å be om en «uavhengig undersøkelse av Ukraina» for å «undersøke fakta om hva som skjedde og det virkelige ansvaret for volden og massakrene mot sivile.» Hun bemerket at «FNs visegeneralsekretær» allerede har nevnt at «voldtekter begått av ukrainske styrker og militser som skal beskytte sivile nå blir rapportert».

Eurexit Project, Others Exit From Europe, MEP Donato
Francesca Donato som våget å stille spørsmål ved den rådende virkelighetsoppfatningen. Selv det ble for mye.

I talen sin anklaget hun også Ukraina for ikke å være «verken demokratisk eller fredelig» overfor den russisktalende befolkningen før konflikten:

«Jeg minner deg om at før 24. februar sist var ikke Ukraina akkurat et fredelig land. Gitt at det har vært krig i Donbas i åtte år. Også i Donbas har det vært massakrer på ukrainske sivile, kvinner og barn. Og dette forholdt vi likegyldige til. Og det var ikke engang et demokratisk land, gitt regjeringens undertrykkende tiltak mot russisktalende borgere og den politiske opposisjonen.»

Sosialisten Pina Picerno, som ledet debatten, irettesatte umiddelbart uttalelsene hennes og sa:

«Dette kammeret kan ikke tillate standpunkter som er absolutt uakseptable.

Bucha-massakrebildene, fru Donato, ble sett av alle. Og jeg skal snakke tydelig, vi kan ikke akseptere at folk i denne salen sår tvil om det. Bildene av massakrene på uskyldige sivile som har funnet sted akkurat nå, blir sett av alle. Og vi kan ikke akseptere at det stilles spørsmål ved dette i denne salen.

Fru Donato, denne salen står ikke over partene i konflikten. Det er en angriper, Putin og der er de angrepne, de ukrainske borgerne. Det er disse dette kammeret og EU-institusjonene forsvarer. Vær så snill, takle det. La oss gi ordet til Mr. Bogdan nå.»

Etter Piciernos angrep på Donato for å ha bedt om en etterforskning av Bucha-massakren, ga hun ut en skriftlig uttalelse hvor hun kritiserte parlamentet for å ha nektet henne talerett og nektet hennes ytringsfrihet.

Innlegget er noe forkortet

For de som vil høre debatten på italiensk, åpne denne lenken hvor en også finner hele artikkelen: 

https://www.globalresearch.ca/video-mep-shocks-parliament-doubts-ukraine-version-bucha-massacre-calls-investigation/5777792

25 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 25 ganger.

Post Views: 32

Les artikkelen direkte på derimot.no