Krig og fred:Det store problemet

Derimot.no

Trond Øverland,

forfatter og musiker

Det akutte problemet er at ingen kan stanse en maktsyk leder fra å starte en krig. Verden har ingen sterk og samlende institusjon som ikke bare slår fast at krig ikke er lov, men som også faktisk går resolutt inn og stopper forsøket hvis noen likevel skulle gå løs på andre med militær vold.

FN har alltid og i enhver krigssituasjon vist seg utilstrekkelig. FNs fredsbevarende styrker har gått inn der det råder våpenhvile for å «bevare freden». Den storpolitiske måten FNs Sikkerhetsråd er skrudd sammen på, har gang på gang resultert i at konstruktive initiativ blir skrinlagt eller diffusert—ett av rådets fem permanente medlemmer nedlegger alltid veto.

Sikkerhetsrådet har en mørk side.

Dets permanente medlemmer er alle atommakter og mange av dem kriger så snart de selv vil. USAs krigshandlinger er tallrike; kanskje er Vietnam og Irak noen av de ugjerningene folk husker best. Russland har mange krigsovergrep på samvittigheten. Kinas overgrep mot nasjonale og religiøse minoriteter, som Tibet og Falun Gong, er velkjente. Storbritannia valgte å gå med inn i Irak. Så hvor er disse statenes moralske rett til å sitte som permanente medlemmer med vetorett i FNs sentrale sikkerhetsorgan? Måten disse stormaktene kommenterer og agerer i forhold til Ukraina-krisen kan kun kalles hykleri.

Verden trenger en demokratisk regjering basert på moralsk makt og ikke militærmakt.

Alle land bør kunne sende delegater til et underhus ut fra eget folketall. For eksempel kan én representant være et minste antall. I tillegg kan land med over 50 millioner innbyggere sende ytterligere en representant, og land med over 100 millioner innbyggere ytterligere en. I et overhus, med veto rett til forslag fra underhuset, kan det sitte to representanter fra ethvert land.

Verdensparlamentet bør i første omgang beskytte grunnleggende menneskelige verdier, som sikkerhet, utvikling, og rett til utøvelse av livssyn. Den må ha en verdenshær under sin kommando for å kunne utøve sitt fredsoppdrag. Lovene som fattes av verdensregjeringen må etterleves av medlemslandene, først og fremst ved ikke å bryte dem. Dette er i et nøtteskall Prouts forslag til starten på en verdensregjering.

Verdens befolkning har ikke lenger råd til bare å være redde og satse på den hesten de tror kan redde dem mest fra de verste redslene.

Verdens folk må stå opp som én i et samlet krav om at moral og intelligens må styre til alles beste, og ikke særinteresser og profitt.

68 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 68 ganger.

Post Views: 124

Les artikkelen direkte på derimot.no