Kjempeeksplosjon i Rotterdam, sultedød i Shanghai

Nyhetsspeilet

Fra Nyhetsspeilets observatør i Brussel

Det er ingen tvil om at den innerste kjernen av kjeltringer i verden satser alt de har av ressurser og knep for å få innført New World Order i hele verden innenfor dette tiåret siden det startet 1. januar 2020. Pandemi-vrøvlet har bare vært måtelig vellykket, selv om det varte i eksakt to år. Det at man har rigget ned Corona-basen CEPI på Torshov viser at galningene innser at kombinasjonen av «vaksine-helse» og nedstengning av samfunnet ikke fungerer «godt nok».

Folk lar seg ikke presse til å ta nye boosters, faktisk er det litt for mange vanlige mennesker som er skeptiske til langtidsvirkningene av vaksinene som de allerede har tatt. Og folk er møkk lei av nedstengning og munnbleier, de er mer leie av det enn de er redde for Omikron og andre varianter. Nordmenn er ikke redde for Omikron, faktisk. De vil heller gå ubeskyttet. Vaksinepass er rett nok blitt innført bak vår rygg (vi har alle fått opprettet vårt individuelle sådanne), men det vil i denne omgang bare være en slumrende størrelse som ikke kan tas i bruk før gjeldspengesystemet kollapser.

Galningene rundt Røde Kors, WHO og WEF (jeg nevner her nøkkelinstitusjonene i den rekkefølgen de har oppstått i samme by Geneve) har bare ett halmstrå igjen etter Corona, og det er langtidsvirkningen av vaksinene. Det er vel ingen som vet hvor ille akkurat det vil bli.

Bombe i Rotterdam

Det er kombinasjonen av krig og sult som har første prioritet nå, og da rammer man ganske bevisst den største byen som man finner det lettest å lage sult i: Shanghai – og her kombinerer man det med Corona-jukset fordi man har kontrollmekanismer mot befolkningen som man ikke har i resten av verden (social credit-system). Så lager man krig (Putin er dessverre med-arrangør og ikke motvekt, noe den merkelige senkningen av det russiske krigsskipet viser), og den lager man i et av verdens beste jordbruksland for å forhindre våronna.

Det russiske krigsskip Moskva etter sigende alvorlig skadet, foto, her.

Vi er mange som har skjønt at det neste de vil forsøke på etter Corona-jukset er å lage sultkatastrofe i hele verden. Skal dette være mulig å få til i Europa, så må det lages en kjempe-eksplosjon i Rotterdam. Kjempe-eksplosjonen i Beirut fungerte trolig som en øvelse for Rotterdam-eksplosjonen man håper å få arrangert for å ramme matdistribusjonen i Europa.

Merk datoen 04.08.2020 hvor eksplosjonen i Beirut fant sted. Kabbalah-numerologi vil ganske sikkert være viktig for å få til noe slikt, og en mulig dato for å forsøke en eksplosjon er 02.08.2022, dette er jo avslutningen av en heksesabbat Lughnasadh, fire år etter at Thovald Stoltenberg ble bisatt. Kanskje dette er en grunn til at Jensemann fortsatt sitter i Brussel som NATO-topp? Det er jo kort vei fra Brussel til Rotterdam, og vi vet at det er NATOs egne Gladio-styrker som vil utføre en slik udåd.

Også i Beirut 2020 var det kort vei for å foreta logistikken fra et naboland. Slik som det var ved den eneste olympiske terroren, i München 1972. Den måtte nødvendigvis koordineres fra Lausanne og Geneve, og da er det bare München, Torino og Milano som er millionbyer i rimelig nærhet. En veldig viktig observasjon for store koordinerte katastrofer er nødvendigheten av å foreta øvelser: Shanghai er en øvelse for resten av verden, dermed kan den også plutselig avblåses, men disse folkene ønsker jo å drepe så mange som mulig. Jeg tror ikke at man har øvd på sultkatastrofer av typen vi ser i Shanghai, og dermed er denne virksomheten som pågår nå ment å være en øvelse for det man tenker å gjøre koordinert for alle andre verdens storbyer.

Øvelse i Beirut

Sprengningen i Rotterdam (som vi kan forhindre ved å skrive om den, i alle fall hvis vi oppdager datoen man tenker å foreta den) har man allerede øvd på tror jeg, i Beirut. Krigen i Ukraina har sine historiske forbilder, og det viktigste er den amerikanske borgerkrigen. Her måtte det først lages en egen sørstatshær for at det skulle bli noen krig. På samme vis trengte Ukraina 30 år på å bygge opp egne militærakademier og egne offiserskorps med en hel generasjon som IKKE hadde gått på samme skole som russerne.

Fortsatt bremses krigen noe av at de eldste ukrainske offiserene er utdannet sammen med russiske offiserer. Og reell sjøkrig kan det ikke bli i det hele tatt, fordi det eksisterer kun en marinebase, og den er i Sevastopol, «broderlig delt» mellom Russland og Ukraina, som fortsatt har felles marine-akademi der, så vidt jeg kan begripe. Vi ser også nødvendigheten av at Putin fikk lov til å ta Krim, for det ville se litt for dumt ut at hans flåte skulle være husmenn i Ukraina-kontrollerte Sevastopol. Etter at Krim ble kontrollert fra Moskva er det ukrainske offiserer og marinesoldater som er husmenn i Sevastopol, på russernes premisser. Noe annet ville se altfor dumt ut….


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet