Karl Erik Hordnes starter privat arbeidsgruppe for vaksine-skadde, som myndighetene ikke bryr seg om

Karl Erik Hordnes starter privat arbeidsgruppe for vaksine-skadde, som myndighetene ikke bryr seg om

olehartattordet.blogg.no
Karl Erik Hordnes starter privat arbeidsgruppe for vaksine-skadde, som myndighetene ikke bryr seg om

Olehartattordet.blogg.no:

 

 

Dette skrev jeg om for mere enn to år siden, der jeg sa at man måtte starte opp en privat organisasjon som tok tak i bivirkningene av de eksperimentelle vaksinene siden myndighetene ikke vil gjøre noe med det da de deler seng med legemiddelindustrien. Endelig er det nå noen som tar tak i dette:

 

Karl-Erik Hordnes kan kontaktes på m. 97 562 365 eller e-post karlerikh@hotmail.com

 

Artikkelen er hentet fra Hemali

 

“Bare siden i går, har 9 ukjente kontaktet meg som sliter med mye av det samme. Helsemyndigheter må våkne, og gi hjelp til alle som sliter med dette, og ikke bare tenke på hvor mange doser man kan gi eller tilby!»

Våre helsemyndigheter har et troverdighetsproblem, både på grunn av en forhastet vaksine, men også for manglende vilje og evne til å rydde opp i det vaksinene forårsaker.

De siste månedene har jeg hatt kontakt med mange som sliter med bivirkninger. Gjennomgående føler de seg alene, og mange blir ikke trodd. Legene vet ikke mer enn pasienten, og flere blir sykemeldt for angst fordi legene ikke finner svar.

Det er en skandale at ikke myndighetene tar dette på større alvor. Jeg vil gjøre det jeg kan, jeg kan ikke lenger håpe at andre gjør noe. Vi vaksine-skadde trenger å bli hørt, og vi trenger konkret hjelp og forskning.

Sammen med sin kone og flere, ønsker han en bredt forankret arbeidsgruppe, inkludert forskere, mikrobiologer, leger med flere. Eksperter vil kunne gi arbeidsgruppen faglig tyngde og troverdighet inn i møte med myndigheter. De konkrete målene for gruppen er:

Formidle et sant bilde av covid-vaksinenes bakside.
Bidra til at vaksine-skadde blir hørt og hjulpet.
Påvirke myndigheter til mer helhetlig plan ved pandemi, inkludert en plan for å håndtere og hjelpe vaksine-skadde.

– Ingen blir friske av at bivirkninger registreres. Sammen med eksperter og helsepersonell lager Karl-Erik Hordnes nå en arbeidsgruppe som skal jobbe for de vaksine-skadde.

Karl-Erik har vært utmattet siden andre dose Pfizer i august 2021. Han er nummen i armer, bein og ansikt. Ingen tester, blodprøver, spesialister eller scanning finner noe galt.

Da Karl-Erik ble intervjuet av TV2 i høst, bekreftet pasientjournalen at: «Det er ikke funnet annen forklaring enn en sannsynlig vaksinereaksjon».”

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/nakstad-og-hans-like-ma-kritisere-alle-vitenskapelige-studier-som-er-negative-overfor-vaksinene-de-har-ikke-noe-valg.html

 

https://hemali.no/siste/marianne-44-fikk-me-etter-covid-19-vaksinen-jeg-sorger-over-det-livet-som-er-tapt/?fbclid=IwAR2yabXK2i3nQEv-AodH5MhGlbHmNRQ6k2u85PAKuZHEofryk_5Xw_IXYRo

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvis-dette-gar-igjennom-sa-kan-vi-alle-tvangsvaksineres-med-loven-hand.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/president-lula-i-brasil-de-fattigste-vil-miste-all-okonomisk-stotte-hvis-ungene-deres-ikke-tar-covid-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/thailand-vil-kreve-pengene-tilbake-for-vaksinene-de-kjopte-fra-pfizer.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvordan-soke-erstatning-hvis-du-har-blitt-skadet-av-vaksinene.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/stavanger-aftenbladet-tar-et-oppgjor-med-myndighetenes-c-19-desinformasjon.html

 

 

https://olehartattordet.blogg.no/tro-du-pa-nakstad-sin-bloff-om-at-vaksinene-ikke-er-arsaken-til-okende-sykehusinnleggelser-og-dodsfall.html

 

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no