Kan dette være rett? Svekker vaksinene evnen til naturlig immunitet?

Derimot.no

derimot.no:

Hvis du tar COVID vaksinen vil du aldri mer oppnå full immunitet.

Regjeringens statistikker avslører den forferdelige sannheten.

Av Ethan Huff

Den britiske regjeringen har sluppet katta ut av sekken når det gjelder det faktum at er du først  «vaksinert» mot Wuhan coronaviruset (Covid-19), så vil du aldri mer være i stand til å oppnå full naturlig immunitet. På side 23 i sin “COVID-19 vaccine surveillance report” for uke 42, innrømmer det britiske “Health Security Agency” at “N antistoff nivåer ser ut til å være lavere hos personer som blir smittet etter å ha mottatt to vaksinedoser». De forklarer videre at denne reduksjonen av antistoffer i all hovedsak er permanent.

«Hva betyr dette? Flere ting, ingen av dem gode,» skriver Alex Berenson. «Vi vet at vaksinene ikke hindrer smitte eller overføring av viruset (faktisk viser en annen del av rapporten at vaksinerte voksne nå blir smittet i langt STØRRE omfang enn de ikke-vaksinerte).»

«Det britene sier, er at de nå oppdager at vaksinen forstyrrer kroppens medfødte evne til, etter en infeksjon, å produsere antistoffer ikke bare mot piggproteinet, men også andre deler av viruset. Mer spesifikt ser det ikke ut til at vaksinerte personer produserer antistoffer mot nukleokapsid-proteinet, skallet til viruset, noe som er en vesentlig del av responsen hos ikke-vaksinerte personer.»

Over et lengre tidsrom vil de som tar et «Operation Warp Speed» stikk bli langt mer sårbare overfor alle mutasjoner som kan dukke opp, selv om de allerede har vært smittet en gang og kommet seg, eller flere ganger.

De ikke-vaksinerte vil derimot skaffe seg langvarig, om ikke permanent, immunitet mot alle versjoner av det påståtte viruset, selv etter å ha bli smittet bare en gang på naturlig vis.

«Det betyr også at viruset sannsynligvis vil velge mutasjoner som går i nettopp den retningen, fordi det da i hovedsak vil finne en enormt stor og sårbar befolkning som kan smittes,» advarer Berentson. «Og sannsynligvis finnes det enda mer dokumentasjon på at vaksinene kan forstyrre utvikling av langvarig immunitet etter infeksjon.»

Sett din lit til Gud, ikke Big Pharma

Dette er hva vi har advart mot, for bare å møte latterliggjøring fra hovedstrøm-media og regjeringskilder, som nå hevder at naturlig immunitet ikke engang eksisterer.

Det er to virkeligheter som opptrer samtidig her, nemlig: en der de ikke-vaksinerte stoler på Gud når det gjelder immunitet, og en annen der de «full-vaksinerte» stoler på at «vitenskapen», styresmaktene og media gir dem immunitet med et nålestikk.

Bare en side kan ha rett, og det er ikke den som velger den «brede sti» til permanent svekket immunitet gjennom vaksinasjon. Når alt er sagt og gjort, vil de eneste gjenværende i verden med et fungerende immunforsvar være dem som har bestemt seg for å beholde sin kropp intakt. 

Det er rett og slett ikke nødvendig å ta en injeksjon mot et virus som for de fleste ikke vil gi noen symptomer i det hele tatt, for ikke å snakke om at viruset aldri har blitt isolert eller bevist å eksistere i utgangspunktet.

«Dette er den største svindel i menneskehetens historie,» skrev en kommentator på Berensons blogg om dette Covid-injeksjon marerittet.

«De globale elitene har forberedt dette siden 1991-92,» skrev en annen. «Har du hørt om Agenda 21? Den ble erstattet i 2015 med FNs Agenda 2030, eller det som i dag blir omtalt som «The Great Reset.»

En annen påpekte at bare det å snakke om Agenda 21 var i flere år regnet som en sprø «konspirasjonsteori». Vel, nå har den konspirasjonsteorien vist seg å være konspirasjons-fakta.

«Vi har gått fra å være et samfunn som forsøker å fremme fred og velstand, til å la drittsekker smitte oss med biovåpen som skal utrydde alle som regnes for å være ubetydelige, irrelevante og ubrukelige,» skrev en annen.

Oversatt av Henning Nielsen

Forsidebilde: Ben White

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.globalresearch.ca/covid-vax-you-can-never-achieve-full-immunity-again-government-stats-unveil-horrifying-truth/5759472

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 3 557 ganger.

Post Views: 3 771

Les artikkelen direkte på derimot.no