Kamp om virkelighetsforståelsen. Tysk etterretning går tungt inn for å omskrive Wikipedia.

Derimot.no

Wikipedia er ingen nøytral infomasjonskilde, særlig når det gjelder samfunnsmessige, historiske og politiske spørsmål. Heller ikke når det gjelder omstridte personer.

At ulike land har organisert omskriving til fordel for egne politiske betraktninger og sin egen virkelighetsforståelse skulle derfor ikke komme som noen overraskelse. Dette har de drevet med lenge og dette er del av en ideologisk kamp om hvilke «briller» verden skal sees gjennom.

Det er noen mennesker som ikke forstår at Wikipedia er blitt et politisk redskap om tema som er omstridt i vår tid, mens andre tema som er knyttet til reine fakta, (f.eks innenfor astronomi) ikke er befengt med en bestemt ideologi og dermed ikke er del av en pågående politisk-ideologisk kamp.

Et eksempel på hvordan Wikipedia fungerer har en når det gjelder personfremstillinger, f.eks. av Thierry Meyssan, som er redaktør av den nettsiden vi har hentet meldingen under fra. Her står det:

«Oversatt fra engelsk: Thierry Meyssan er en fransk journalist, konspirasjonsteoretiker og politisk aktivist.»

Vi legger merke til begrepet «konspirasjonsteoretiker» som brukes om alle som har meninger som avviker fra den offisielt godtatte. Det er negativt ladet begrepet funger i dag som en politisk stempling av meninger en ikke liker eller orker å argumentere mot.

Det brukes av svært mange som hadde trengt å orientere seg om andre virkelighetsoppfatninger enn den offisielle, men som ikke orker det. Denne formen for intellektuell slapphet fører til at en heller bruker dette begrepet som en lettvint vei ut av en diskusjon der en mangler argumenter.

Begrepet ble tatt i bruk av CIA på 1950-tallet for å kvele kritiske stemmer i opinionen i USA. Det har vært svært effektivt i bruk.

Det er en kontinuerlig krig om ideologien, hvordan verden skal forståes. Wikipedia er et av frontavsnittene slik meldingen under forteller.

Knut Lindtner
Redaktør

Den tyske hemmelige tjenesten gjør 17 000 Wikipedia-redigeringer

Frankfurter Allgemeine Zeitung avslørte at Federal Office for Information Security (BSI) – som fører tilsyn med internettdataene til både Tysklands utenlandske etterretningsbyrå (Federal Office for Information Security, eller BND) og dets innenlandske tjenester (Bundesverfassungsschutz, aka BfV) – introduserte 17.000 omskriver på Wikipedia.

Det var allerede kjent at Wikipedia overvåkes globalt av en gruppe «tidligere» britiske MI6-agenter, og at den israelske regjeringen redigerer alle artikler om Midt-Østens historie, land og aktører, men vi oppdager nå at tyske tjenestemenn også har gått inn med sin egen ideologi.

Dermed omformet de ikke bare artikler om politiske spørsmål (som spørsmålet om russiske gassforsyninger), men også artikler rettet mot ulike personer og journalister generelt.

https://www.voltairenet.org/article216589.html

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 11

Les artikkelen direkte på derimot.no