Jan Hårstad: Krig mot krigen!

Derimot.no

Rødts hokus pokus.

Jan Hårstad 

Jeg meldte meg ut av Rødt 15 oktober 2005 da kursen den gang var å innlemme det pro-imperialistiske AP i venstresida og innføring av en slags raddis populisme inspirert av Fremskrittspartiet faktisk. (Mimir) Samt gjenfødelse av Karl Kautskys tenkningen om den fredelige verdenskapitalismen.

Allerede den gang skjønte jeg at den nye kursen var som Titanic i møtet med isfjellet.20 juni 2012 skrev jeg i KK:

«Det lover ikke godt for det nyrevolusjonære Rødt at det ligger så lite undersøkelser og analyser til grunn for den nye linja.

Fortsetter de langs denne, bereder de sin egen nedleggelse og ingen opptur som et «alternativ.»

Debattredaksjonen jobbet hardt for at jeg ikke skulle komme på i avisa. Og Braanen omtalte meg i en leder som «kommunist» – det hørtes den gang ut som en spedalsk.

For noen er kommunist det samme som å være spedalsk. Litt spesielt når redaktøren av en avis som startet som erklært kommunistisk mener dette.

Det mest underholdende hokus-pokus flere holder på med nå er å lansere Lenin til inntekt for sine våpenleveranser til Ukraina og også hatkampanjen mot Pål Steigan.

Lenin var for den nasjonale sjølråderetten minnes det om. Er det noen i Rødt i dag som vet noe som helst om Lenin?

Årsaken til debatten om dette var at Rosa Luxemburg i juli 1916, fra et fengsel, hadde utgitt skriftet «Sosialdemokratiets krise». Der som ellers raste hun mot sine partifeller som hadde finansiert krig under dekke av at denne angrepskrigen var en nasjonal forsvarskrig.

Rosa stilte spørsmålet om det nå under kapitalens internasjonalisering var mulig med flere nasjonale kriger.

«Det eneste forsvar for all sann nasjonal frihet i dag er revolusjonær klassekamp mot Imperialismen.»

Lenin var uenig og skrev at det kan godt oppstå nasjonale uunngåelige nasjonale kriger som retter seg mot imperialistiske makter. Hovedfienden er borgerskapet i stormaktene.

Nå er det da langt over 100 år siden denne debatten mellom likesinnede fant sted, og det kan faktisk se ut som om Rosas tenkning er mer aktuell enn Lenins. I dag. Men dette er ikke vårt tema nå.

Helt åpenbart for alle som ikke sover: USA og Nato har innringet og provosert Russland på absolutt alle vis gjennom mange år. Tenketanken Rand utga i 2019 et skrift om hvordan knuse Russland og Ukraina og

USA inngikk et avtale om frigjøringen av Krim og Donbass.

Nato var ifølge Jens Stoltenberg på CNN på plass med trening og våpen umiddelbart etter Maidan 2014 skjønt alle er så opptatt av at Ukraina formelt ikke er medlem av Nato. Det har de vært i praksis.

Absolutt det samlede imperialistiske verdensborgerskap har jobbet og jobber nå med å utvikle den ukrainske hæren til et redskap til å knuse Russland. Zelensky vil at Israel skal sikkerhetsgarantere det nye Ukraina.

NATO – Wikipedia
Det virke som noen oppfatter Nato som en frigjøringsorganisasjon og ikke som verdensimperialismen viktigste verktøy til utplyndring av verdens folk.

Det er ikke ett land innen Nato og Verdensimperialismen som ikke gir penger og våpen til Ukraina.

Så kommer Rødtere trekkende med Lenins nasjonale kriger som han mener er uunngåelige og frigjørende. Men hans kontekst er denne: såfremt de retter seg mot hovedfienden som er det samlede globale borgerskapet.

Rødterne snur Lenin som alt annet fullstendig på hodet. De utga en bok om Rosa som er ren historieforfalskning. Og nå har de ingen problemer med å forfalske Lenins tenkning totalt.

Nato har helt siden 2014 bygget opp Ukraina som selve JOKEREN i den ønskede krigen både mot Russland og Kina. De planlegger en uhyre lang krig som kan ende opp i utveksling av atomraketter.

Mye tyder på at Russland gikk i en bjørnefelle  her som i Afghanistan 1979. Åpenbart undervurderte de i vilken grad Ukraina var totalstyrt av Nato og krigen ble langt blodigere og styggere enn deres militære etterretningstjenester forutså.

Vi står fremdeles på Rosa linje: Stopp krigen nå! Stopp våpenlevranser fra Rødt!

KRIG MOT KRIGEN.

Forsidebilde: Jeet Dhanoa

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 16

Les artikkelen direkte på derimot.no